НАЧАЛО Форуми Excel 2013 Scenario manager и Data table в Excel Отговори на: Scenario manager и Data table в Excel

Отговори на: Scenario manager и Data table в Excel

НАЧАЛО Форуми Excel 2013 Scenario manager и Data table в Excel Отговори на: Scenario manager и Data table в Excel

#81360

moderator
Отговорник

Това, което не сме разгледали по-подробно в урока за Условен анализ (What If analysis) е функцията за Мениджър на сценарии (Scenario Manager) – функция, част от командата за Условен анализ.

Мениджър на сценарии

 

1.      Имаме една проста табличка, която ще използваме, за да онагледим употребата на функциите.

В клетка B3 сме въвели формулата =B1-B2. Очевидно Печалбата ще бъде равна на Оборота минус Разходите (в най-прост вид). В този случай, ако имаме оборот от 250 000лв и разоди от 150 000лв, то можем да очакваме печалба от 100 000лв.

Сега ще създадем няколко различни сценарии (различни варианти на стойностите, които биха могли да ни помогнат да разберем какво можем да очакваме да се случи при всеки от тях).

1.      Кликваме върху клетката B3 и се насочваме към раздела Data (Данни) и групата с команди Data tools (Инструменти на данните) и командата What if analysis (Условен анализ) -> Scenario manager (Мениджър на сценарий).

Появява се диалогов прозорец, показващ вече създадените сценарии. В нашия случай няма създаден нито един и затова ще кликнем на бутона Add… (Добавяне…). Ще се появи следния прозорец, в който можем да зададем име на сценария (задайте за име Добър), както ида маркираме клетките, които да променим в този вариант (сценарии) – (маркирайте клетките B1 и B2). След това кликнете на OK.

1.      Ще се появи нов прозорец, в който можете да зададете стойностите за добрия сценарий (висок оборот и малко разходи). Ние ще зададем за Оборот – 350 000лв, а за Разходи само 100 000лв. След това кликнете на бутона ОК.

Това, което ще видите е, че вече имаме нов сценарии в нашия списък. Името му е Добър. Можете да кликнете на бутона Show (Покажи), за да видите как би се отразило това на табличката. Това, което виждаме е, че при „добрия“ сценарии можем да очакваме печалба от 250 000лв.

        Нека да добавим още един сценарии, ще го кръстим Лош. Кликнете на бутона Add… (Добави) и последвайте същите стъпки, но задайте стойности за Печалба – 200 000лв, а за Разходи – 180 000лв. Ще видите, че в списъка се появява още един сценарии, наречен Лош. И ако натиснете бутона Show (Покажи), ще видите, че при „лошия“ сценарии печалбата е само 20 000лв.

        Можете да изведете всички стойности на сценариите, използвайки командата Summary, която се появява в диалоговия прозорец за управление на сценариите.

Маркирайте и трите клетки, показващи стойностите (B1:B3). А след това изберете една от опциите:

        Показване на стойностите на сценариите в общ сбор (Scenario Summary)

        Показване на стойностите от сценарийте като Обобщена таблица (Scenario PivotTable report)

! Ако зададем заглавен ред с името на стойностите, ще стане дори по-лесно за разчитане.

        Можете да сравнявате и данни от други работни листи, но ще е нужно да запазите същото построение на клетките, за да видите разбираеми резултати. Изпробвайте това, като създадете нов работен лист със същото построение на таблицата и създайте нов сценарий. След това изберете командата Merge (Сравни) и изберете работния лист, с който желаете да сравните този, който вече сте отворили. В списъка със сценарии ше видите всички налични сценарии и от двата работни листа и ще можете да ги сравните заедно.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

X