Компютърни обучения

Езиков Център Асториа Груп предлага следните компютърни курсове:

Курсовете целят:

  •   да можем сами да оформим представената информация в подходящ вид, според изискванията.
  •   Да въвеждаме и редактираме текста.
  •   Да го оформяме по наше желание. Отнася се за всички символи, думи и страници на документа.
  •   Как да го съхраняваме и ако се наложи да го отпечатаме като работим с принтер.
  •  Да можем да изразим идеята си по ясно подчертавайки главното в нея което не става при стандартните документи.
  • Прилагаме похвати като образи и картинки, диаграми, контраст на цветовете, размера и подчертаването на символите.

CAD – софтуерно приложение за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане. Първите версии на AutoCAD използват примитиви (линии, полилинии, окръжности, дъги и текст) за конструиране на по-сложни обекти. От средата на 90-те, AutoCAD започва да поддържа потребителски обекти чрез С++ приложно-програмен интерфейс (API). Съвременните версии на AutoCAD включват системи за моделиране на плътни тела (на английски: Solid modeling) и инструменти за тримерно моделиране.

Глобалният стандарт за преглед на PDF файлове. Това е единствената програма за преглед на PDF, която може да
взаимодейства с всички PDF документи. Използваме Adobe Reader за преглед, търсене, цифрово подписване, проверка, печат и сътрудничество в PDF файлове. Acrobat Reader e четец на известния формат PDF създаден от Adobe.

Обучението за компютърна грамотност се провежда в малки групи под наблюдението на опитен компютърен специалист. Курсовете за компютри са с продължителност съобразена с индивидуалните умения на кандидатите и способността им да научават нoви техники за работа с компютри.

Компютърна грамотност за начинаещи, средно напреднали и експерти с включени занимания по Word, Excell, Acrobat Reader, Adobe Reader, АutoCAD, MathCAD, Mat LAB, GeoGebra, HTML. Компютърно обучение и обучение по ИТ за ежедневните работни нужди и професионално израстване в желаната от вас организация.

Предлагаме богат избор от курсове за компютърно обучение – от умения за ползване на Microsoft приложенията за офиса и преминете през обучение и тренинг за работа в мрежа, PC сигурност, уеб дизайн, програмиране база данни, и много повече.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top