small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
374
Профилна снимка

Този онлайн курс по английски език ниво B1 представлява междинно ниво, което предизвиква курсистите да постигнат реален напредък и да придобият увереност в знанията си.

Информация за обучението

Онлайн курс по английски език - ниво B1

Този онлайн курс по английски - ниво B1 е следващата стъпка към овладяването на английски език след преминаване на ниво A2. В 70-те урока, включени в обучението са преплетени теми от ежедневието и фундаментални граматични правила. Набляга се основно върху правилата за употреба на модалните глаголи в сегашно или минало време, употребата на съединителни предлози и структурирането на подчинените изречения, степенуване на прилагателните. Разглеждат се по-задълбочено всички времеви структури.

Онлайн курс по английски език - ниво B1, онлайн английски език за напреднали, Езиков Център Асториа ГрупКакво повече има в нашето обучение по английски език - ниво B1 от предходното ниво?

В нашето онлайн обучение по английски, ниво B1 са разгледани и множество ежедневни ситуации, които ще Ви помогнат да приложите вече научените граматични правила и да подобрите уменията си за слушане и четене на английски език. Всичко това е представено по достъпния и лесен за възприемане начин, познат Ви от нивa А1 и A2. Уменията Ви да говорите и пишете ще продължат да се развиват със същото плавно темпо, докато преминавате от една лекция към следваща.

Онлайн курс по английски език - ниво B1, онлайн английски език за напреднали, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс по английски език - ниво B1“

• 70 урока, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин; • Информацията в уроците е представена както чрез презентации, така и чрез интерактивни видеоклипове; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения; • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво по английски език - ниво B1 /след успешно полагане на изпит в края на обучението;/.

Онлайн курс по английски език - ниво B1, онлайн английски език за напреднали, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на „Онлайн английски език - ниво B1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението./; • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания. Хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други; • Увереност в разговори специфични за Вашата дейност теми – уговаряне на срещи, мероприятия, съставяне на е-майли, провеждане на телефонни разговори; • Премахване на езикова бариера. След завършването на предлагания от Language school Astoria Group онлайн обучение по английски език ниво B1 ще можете да общувате и пишете по-свободно на езика, да прилагате безпроблемно граматичните правила, да сте уверени в изказа си в ежедневието. Започнете да комуникирате с по-широк кръг от хора. Придобийте смелост да премахнете езиковата бариера и не изпитвайте затруднение в комуникацията с приятели, непознати или в офиса.

Съдържание на обучението

  • Инструкции за употреба 00:05:00
  • A world of difference 00:45:00
  • Mixed Tenses Revision 00:45:00
  • Worlds apart 00:45:00
  • Worlds apart – Vocabulary 00:15:00
  • Passive Voice – Present Simple and Continuous 00:45:00
  • Watch and learn 1 00:05:00
  • Welcome to our world 00:45:00
  • Welcome to our world – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and learn 2 00:05:00
  • A world in one family 00:45:00
  • A world in one family – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and learn 3 00:05:00
  • Watch and learn 4 00:05:00
  • My favorite day of the week 00:45:00
  • My favorite day of the week – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and learn 5 00:05:00
  • Free time activities 00:45:00
  • Free time activities – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and learn 6 00:05:00
  • In the office 00:45:00
  • In the office – Vocabulary 00:15:00
  • Who earns, how much? 00:45:00
  • Who earns, how much? – Vocabulary 00:15:00
  • The life of a hard working future King 00:45:00
  • The life of a hard working future King – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 15 00:00:00
  • Present Simple, Present Continuous, Passive – Revision 00:30:00
  • Past Tenses 00:40:00
  • Past Simple – revision 00:30:00
  • Watch and learn 7 00:05:00
  • Past Simple vs Past Continuous 00:40:00
  • Past Continuous (part 1) 00:30:00
  • Past Continuous (part 2) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 1) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 2) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 3) 00:30:00
  • Watch and learn 8 00:05:00
  • Past Perfect 00:40:00
  • Past Perfect (Part 1) 00:40:00
  • Past perfect (explanation part) 00:20:00
  • Watch and learn 9 00:08:00
  • Past Tenses Revision 00:40:00
  • Past Simple vs Past Continuous vs Past Perfect 00:45:00
  • The first time I fell in love 00:45:00
  • The first time I fell in love – Vocabulary 00:15:00
  • Prepositions – in, at, on 00:30:00
  • You don’t have to do that 00:45:00
  • Have (to) vs have got (to) – part 1 00:45:00
  • Have (to) vs have got (to) – part 2 00:45:00
  • Have (to) vs have got (to) – part 3 00:30:00
  • Modal and related Verbs 00:45:00
  • Obligation (part 1) 00:45:00
  • Obligation (part 2) 00:30:00
  • Permission 00:45:00
  • Permission – Exercise 00:30:00
  • Watch and learn 10 00:05:00
  • Modern Morals 00:45:00
  • Modern Morals – Vocabulary 00:15:00
  • Modal Verbs Mixed Exercise (part1) 00:30:00
  • Modal Verbs Mixed Exercise (part 2) 00:30:00
  • Watch and learn 11 00:05:00
  • Kids who have it all 00:40:00
  • Kids who have it all – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 31 00:30:00
  • Watch and learn 12 00:08:00
  • Phrasal Verbs 1 00:45:00
  • Watch and learn 13 00:05:00
  • Phrasal Verbs 2 00:45:00
  • Separable or inseparable 00:30:00
  • Watch and learn 14 00:05:00
  • Watch and learn 15 00:08:00
  • Making offers and requests 00:45:00
  • Making Predictions 00:45:00
  • Future Possibility 00:40:00
  • Expressing future possibilities (part 1) 00:30:00
  • Expressing future possibilities (part 2) 00:20:00
  • World Weather Warning 00:45:00
  • World Weather Warning – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 41 00:30:00
  • Exercise 42.1 00:20:00
  • Expressing future (part 1) 00:30:00
  • Expressing future (part 2) 00:20:00
  • Watch and learn 16 00:05:00
  • Prepositions 00:45:00
  • Prepositions (mixed) 00:30:00
  • Watch and learn 17 00:05:00
  • The heart of the home 00:45:00
  • The heart of the home – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 46.1 00:30:00
  • Exercise 46.2 00:30:00
  • Watch and learn 18 00:05:00
  • Contented or Depressed 00:45:00
  • Adjectives ending „-ed“ / „-ing“(part 1) 00:30:00
  • Adjectives ending „-ed“ / „-ing“(part 2) 00:20:00
  • Present Perfect 00:45:00
  • Present Perfect Simple (part 1) 00:45:00
  • Present Perfect Simple (part 2) 00:30:00
  • Watch and learn 19 00:05:00
  • Present Perfect or Past Simple 00:45:00
  • Present Perfect Simple vs Past Simple 00:45:00
  • Watch and learn 20 00:05:00
  • JK Rowling Author and Billionaire 00:45:00
  • JK Rowling – Author and Billionaire – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 53 00:30:00
  • Present Perfect Simple Passive 00:45:00
  • Passive Voice – Present Perfect Simple Passive 00:30:00
  • Watch and learn 21 00:05:00
  • Present Perfect Continuous 00:45:00
  • Exercise 56 00:30:00
  • Present Perfect Simple or Continuous 00:45:00
  • Present Perfect Simple or Present Perfect Continuous: advanced 00:30:00
  • Exercise 57.2 00:20:00
  • Watch and learn 22 00:10:00
  • Dangerous journeys in history 00:00:00
  • Dangerous journeys in history – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 59 00:30:00
  • Watch and learn 23 00:10:00
  • Fears and phobias 00:45:00
  • Fears and phobias – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 61 00:30:00
  • Watch and learn 24 00:10:00
  • Conditionals 00:45:00
  • Exercise 63.1 00:45:00
  • Exercise 63.2 00:45:00
  • Exercise 63.3 00:45:00
  • Exercise 63.4 00:45:00
  • Third conditional 00:45:00
  • Exercise 64 00:45:00
  • Watch and learn 25 00:10:00
  • Conditionals – Revision 00:45:00
  • A social conscience 00:45:00
  • A social conscience – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 67 00:30:00
  • Watch and learn 26 00:10:00
  • The robber and the victim 00:45:00
  • The robber and the victim – Vocabulary 00:15:00
  • Exercise 69 00:30:00
  • Watch and learn 27 00:10:00
  • Reading Comprehension 1 – Aunt Helen’s House 00:20:00
  • Reading Comprehension 2 – Black Hollywood 00:20:00
  • Reading Comprehension 3 – The Circus 00:20:00
  • Reading Comprehension 4 – Eating Out 00:20:00
  • Reading Comprehension 5 – Pen Pals 00:20:00
  • Reading Comprehension 6 – English Town 00:20:00
  • Reading Comprehension 7 – Just Married 00:20:00
  • Reading Comprehension 8 – The Silver Glove 00:20:00
  • Reading Comprehension 9 – Caribbean Cruise 00:20:00
  • Reading Comprehension 10 – Learning English 00:20:00
  • Listening Comprehension 1 00:20:00
  • Listening Comprehension 2 00:20:00
  • Listening Comprehension 3 00:20:00
  • Listening Comprehension 4 00:20:00
  • Listening Comprehension 5 00:20:00
  • Listening Comprehension 6 00:20:00
  • Listening Comprehension 7 00:20:00
  • Listening Comprehension 8 00:20:00
  • Listening Comprehension 9 00:20:00
  • Listening Comprehension 10 00:20:00
  • Intermediate Level B1 01:00:00

Ревюта

4.8

4.8
8 ratings
 • 5 stars7
 • 4 stars0
 • 3 stars1
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Stilyana Vasileva09/07/2024 at 12:35
  Very helpful
  5

  Thank you so much. I find it very helpful and I have learned a lot of new words.

 2. Genoveva Stoyanova16/01/2024 at 23:02
  Много съм доволна от курса. Ще запиша и следващо ниво!
  5

  Много полезен курс, бих записала и следващо ниво!

 3. Irena Kirkova12/12/2023 at 16:10
  Thanks!
  5

  Thanks a lot for everything!

 4. Анонимен17/01/2023 at 09:21
  Such a good online course
  5

  The course have a nice structure, accurate exercises for grammar and various texts and audio files for reading and listening skills! Highly recommended!

 5. Анонимен15/11/2022 at 09:53
  Good
  5

  The course was good

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top