Превод на документи

превод, превод на документи, изработка на мотивационно писмо, мотивационно писмо, изработка на автобиография

 Високо качество и бърза кореспонденция.

 

      Нужният превод ще достигне при Вас благодарение на нашите професионалисти.

           Доверете се на най – добрите преводачи.

Пълно съдействие!
От приемане на превода до получаване на готовия материал – в електронен вид  или отпечатан на хартиен носител.

Качествен и експресен превод в зададения срок и файлов  формат, според нуждата на клиента, осъществен от нашите квалифицирани преводачи и редактори.

Елиминирайте конкуренцията! Бъдете подготвени за идеална среща с новия работодател!
Издигнете се до върха на всяка кооперация!

                   Най-общо са известни 3 вида CV по отношение на структурата:
 1.       Хронологичен вид — използва се най-често при кандидатстване за работа. Върши добра работа, когато кандидатът се развива професионално в една и съща специалност. Данните в следващите части, показващи периоди, се представят в обратен хронологичен ред — от настоящето към миналото. След персоналните данни се представя информация за образованието (период, вид на образованието, образователна институция, получена образователна степен). След образователните нива се представя професионалната кариера кандидата (отново в обратен хронологичен ред). Тя следва да включва период, название на фирмата, вида на работата (длъжността), в някои случаи се изисква да се запише и името на ръководителя на формата (за справка). Следващите раздели дават информация за интересите, достиженията, допълнителните квалификации и престижните награди на кандидата, както и списък на препоръките, получени от предшестващи работодатели или авторитетни личности.
 2.       Целеви вид — служи при лица, които имат богат професионален опит и кандидатстват за по-висок пост в същата област. Основна цел на автобиографията е да обърне внимание върху конкретните възможности на кандидата, включително и идеите, които кандидатът има за бъдещата си дейност. При този вид CV кандидатът представя образователното си и професионалното си израстване единствено в областта на кандидатстването.
 3.       Функционален вид — използва се при подаване на документи за работа, в която кандидатът няма достатъчно опит и той основно набляга на мотивацията си, качествата си и на идеите си, с които иска да привлече вниманието на работодателя.
Мотивационното писмо не е npeчкa, a една добра възможност да „спечелите“ работодателя на ваша страна. Често именно то е решаващо при избора кoй кандидат да бъде покaнeн на интервю.
Мотивационното писмо цели да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенcupa някou слаби страни в автобиографията ви – недостатъчен трудов опит, липса на диплома за дадени умения.
Защо трябва да предоставяме мотивационно писмо?
 1. За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит – къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате
 2. За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
 3. За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
 4. За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
 5. За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете“ вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.

Езиков Център Асториа Груп предлага писмени и устни преводи на:

  • Специализирани текстове  в различни области: медицина, фармация, право, информационни технологии
  • Художествени текстове
  • Техническа документация
  • Търговска документация – факсове, декларации
  • Водене на фирмена и лична кореспонденция при гарантирана конфиденциалност
  • Превод на уеб сайтове
  • Превод на семинари

Дори не е нужно да ставате от компютъра!

Заявката за превод се дава в писмен вид по e-mail или в офиса на Езиков Център Асториа Груп

За заявка е необходима следната информация:

Език, на който се извършва превода
Терминологична област на текста за превод, предназначение на превода
 • Срок на изпълнение
 • Изисквания относно терминология / лице за консултации от страна на клиента (необходимо условие при устни преводи)
 • Разчитане на съкращения в текста
 • Начин на получаване на готовия документ ( чрез имейл / куриер )

Ценообразуване

 

Изработка на Автобиография / Мотивационно писмо

 

До 3 / три / работни дни :

български език – 19 лв.

английски език – 28 лв.

руски език – 28 лв.

немски език – 28 лв.

френски език – 28 лв.

испански език – 28 лв.

 

До 1 / един / работен ден :

български език – 24 лв.

английски език – 32 лв.

руски език – 32 лв.

немски език – 32 лв.

френски език – 32 лв.

испански език – 32 лв.

 

До 4 / четири / работни часа :

български език – 30 лв.

английски език – 50 лв.

руски език – 50 лв.

немски език – 50 лв.

френски език – 50 лв.

испански език – 50 лв.

Посочените цени са без ДДС.

Depositphotos_10969362_EL4-min

Ценообразуване

 

Превод на документи
/ цени за страница /

 

До 3 / три / работни дни :

български език – 10 лв.

английски език – 17 лв.

руски език – 17 лв.

немски език – 17 лв.

френски език – 17 лв.

испански език – 17 лв.

 

До 1 / един / работен ден :

български език – 20 лв.

английски език – 24 лв.

руски език – 24 лв.

немски език – 24 лв.

френски език – 24 лв.

испански език – 24 лв.

 

До 4 / четири / работни часа :

български език – 30 лв.

английски език – 44 лв.

руски език – 44 лв.

немски език – 44 лв.

френски език – 44 лв.

испански език – 44 лв.

Посочените цени са без ДДС.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top