Езикови курсове и обучения – Учебен Център Асториа Груп

Учебен център Асториа Груп организира езикови курсове и обучения във формат групови обучения. Груповите обучения се провеждат в предварително фиксирани дни и часове, като курсистите са от 3 до 12 човека. Положителните взаимоотношения преподавател – курсист, както и между самите курсисти са необходимо условие за оптимизиране на образователните резултати. Ключова роля в създаването на подобен тип отношения изпълняват амбицията и находчивостта на нашите преподаватели да открият и приложат подходящия подход на предаване на информацията за всеки клиент. Специфичното в груповите обучения е ползата от колективната дейност, че всеки курсист не само учи, но и общува с останалите на изучавания език, слуша техните изказвания, което подпомага процеса на запаметяване. Обучението в група позволява новите знания да бъдат усвоявани и практикувани в среда, най-близка до естествената – курсистите имат възможността да пресъздават конкретни ситуации от ежедневието, които стимулират общуването и обмена на информация на чужд език. В процеса на обучение са включени дискусии, групови проекти, ролеви игри.

Индивидуалното обучение е удобен вариант съобразен с Вашите лични предпочитания. Вие напредвате със собствено темпо и сте в непрекъснат контактс с преподавателя. Едно от предимствата на индивидуалното обучение е, че по-бързо и лесно преодолявате затрудненията с усвояването на граматиката и лексиката и надграждате научените граматични правила с упражнения и практика.
Предлагаме различни пакети , от по 20, 30, 45 или 60 учебни часа, според желанието на клиента, както и комбинирано обучение включващо изучаването на специализирана терминология и лексика.

Комбинираното обучение съчетава предимствата и удобствата на индивидуалната и групова форма на обучение. Имате възможността да комбинирате динамиката на груповото обучение с Вашите желания и темпо в индивидуалните часове. Извлечете максимума от груповите занятия чрез живия диалог и практическите упражнения като го съчетаете с стремежа на преподавателя да Ви предаде тънкостите на езика в индивидуалните уроци.
Пакетите, които предлагаме са от 70 или 80 учебни часа и включват две групови и едно индивидуално занятие седмично.

Какви езикови курсове и обучения предлагаме?

езикови курсове асториа груп

ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ

 • изобилие от графици за всеки вкус 
 • допълнителни консултации
 • пълен комплект необходими учебни материали
 • пакети 60 часа / цяло ниво
 • изучаване и надграждане на граматични правила
 • оформяне и практикуване на правилно произношение
 • огромен речников запас 
 • групи от 3 – 12 курсиста

езикови курсове индивидуално обучение асториа груп

ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

 • пакет 60 / 45 / 30 / 20 часа
 • свободен график спрямо Вашите предпочитания
 • комбинация  по желание на курсиста с изучаване на специфична терминология 
 • практикуване и изграждане на всички тънкости
 • брейнсторминг
 • целенасочено обучение създадено изцяло според Вашите желания 

езикови и компютърни курсове - Езиков Център Асториа Груп

КОМБИНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

 • удобство от индивидуално обучение
 • удобство от групово обучение 
 • комбинация на обучението със специфична лексика и практика по дадена професия 
 • извлечете максимума от езика 
 • комбинирайте пълноценно желанията си
 • пакет от 60 / 70 / 80 часа
 • групи от 3-12 курсиста

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top