Курсове по английски език за начинаещи (ниво A1)

Уроци по английски език за начинаещи (ниво A1)

Какви умения ще развием в предлаганите уроци по английски език за начинаещи:

След успешно завършване на това обучение по английски език за начинаещи курсистът може:

✅ да разбира познати думи и изрази, изучавани многократно по време на нашите уроци по английски език за начинаещи (ниво A1), когато се говори бавно и ясно със стандартно произношение и характерна за езика интонация; Изразите са свързани с конкретното му обкръжение
✅ да разбира общото съдържание на кратък несложен текст, както и елементарни полезни подробности;
✅ да разбира кратки, ясни указания и да следва несложни упътвания;
✅ да се ориентира в пространството, времето и числата.

След успешно завършване на обучение по английски език за начинаещи курсистът може:

✅ да разбира познати имена, думи и изрази, срещани в обичайни ситуации от всекидневието;
✅ да разбира кратки електронни съобщения, картички или писма;
✅да разбира онагледена кратка несложна информация;
✅да разбира съдържанието на кратки несложни автентични, съобразени с езиковото ниво, и адаптирани текстове от различни жанрове по познати теми, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, като при необходимост ги препрочита;
✅ да разбира несложни съобщения, указания и информация.

При усвояване на предвидените уроци по английски език за начинаещи (ниво A1) курсистът ще бъде в състояние:

При диалогична реч
✅ да общува по несложен начин, подпомогнат от събеседника, който е готов да повтори или преформулира бавно казаното;
✅ да води несложен разговор по познати теми, като задава и отговаря на несложни въпроси;
✅ да се ориентира в пространството, времето и числата;
✅ да изразява по несложен начин свои непосредствени желания и потребности;
✅ да установява кратък социален контакт, използвайки несложни форми на вежливост;
✅ да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;
✅ да прилага компенсаторни стратегии.

При монологична реч
✅ да се представя, използвайки прости изречения;
✅ да описва накратко хора, с които общува, условията си на живот, всекидневни дейности и заобикалящата среда;
✅ да разказва накратко по несложен начин за всекидневни дейности и предпочитания;
✅ да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;
✅ да прилага компенсаторни стратегии.

След успешно завършване на обучение по английски език за начинаещи курсистът може:

✅да попълва личните си данни във формуляр или
въпросник;
✅да описва с несложни изрази себе си и хора от близкото обкръжение;
✅да пише поздравителна картичка, кратко електронно съобщение/лично писмо, като при необходимост използва опори и учебен речник;
✅да съставя несложен писмен текст по познати теми с ограничен обем думи, като използва опори.

Предлаганите от нас уроци по английски език са спрямо възрастовата група и нивото на владеене на език на курсистите. За повече информация, свържете се с нас.

Учебен Център „Асториа Груп“ извършва обучение както на възрастни, така и на деца и ученици, от абсолютно начинаещи до сертификатни нива. Организираме курсове по Английски – Общ модул, Бизнес английски, Английски в хотелиерството и ресторантьорството, Технически английски, Подготовка за IELTS, TOEFL.

Всички курсове се провеждат в три възможни форми групово обучение, индивидуална форма или комбиниран курс. Можете да заявите Вашето желание за обучение чрез контактна форма или на посочените телефони.

Учебна програма в курсът по английски ниво A1 (за начинаещи)

Учебният материал в предлаганите уроци по английски език за начинаещи (ниво A1) от Езиков Център Асториа Груп изгражда знанията Ви. Варна София

Кратко съдържание на граматиката, изучавана в нашите уроци по английски език за начинаещи (ниво A1)

Съществително име: Вид, род, число; Родителен падеж; Членуване; Броими и неброими съществителни

Прилагателно име: Качествени прилагателни; степенуване на прилагателните имена

Местоимения: Лични местоимения; Показателни местоимения; Въпросителни местоимения; Притежателни местоимения; Неопределителни местоимения

Числителни имена: Бройни числителни имена; Редни числителни имена

Глагол: Самостоятелни глаголи; Спомагателни глаголи: be, do; Модални глаголи

Глаголни времена: Сегашно просто време; Сегашно продължително време; Минало просто време – правилни и неправилни глаголи; изразяване на бъдещо действие.

Наречие: Наречия за честота; Наречия за време; Наречия за място

Предлози: Предлози за време и дата; Предлози за място; Предлози за посока

Описание на уроците по английски език за начинаещи

Предлаганите от Езиков Център Асториа Груп уроци по английски за начинаещи за ниво A1 са подходящи за напълно начинаещи или с базови познания по английски. Курсистите правят своите първи стъпки в езика, като започват от азбуката и постепенно надграждат своите езикови умения. Преминава се през най-важните теми, като как да представят себе си и други хора, да питат и отговарят на различни въпроси, да използват ежедневни изрази и фрази във важни социални ситуации – кафе, ресторант, магазин, хотел и много други.

Уроците по английски език в този курс за начинаещи е разпределен в 18 лекционни занятия и успешното им преминаване ще гарантира обучаемото лице да развие комуникационните си умения спрямо изискванията на Общо европейската езикова рамка. Граматичните структури, през които се преминава по време на нашите курсове по английски за възрастни за начинаещи, са поднесени под формата на ролеви игри. Това прави нейното възприемане и прилагане интуитивно и лесно.

Какво прави нашето обучение по английски за възрастни за ниво A1 наистина успешно? На първо място, участниците в обучението – Вие сте тези, които мотивират нашите преподаватели. Учим се от Вас вече 10 години и знаем, че подходът към всеки курсист е индивидуален. Уроците по английски език за начинаещи ще Ви помогат да проговорите още от първото занятие. Нащият екип от преподаватели по английски език за начинаещи и средно напреднали ще поднесе предвидения за ниво А1 материал по увлекателен и запомнящ се начин.

Придобити умения след завършване на обучение по английски език за начинаещи (ниво A1)

УменияА1А2
Разбиранеосновни думи, изрази и иформация, свързани с мен и обкръжението мисхваща се същественото при познати теми и основна информация по непознати теми
Четенеразбиране на елементарни текстове, намиране на предвидима информацияразбиране на текстове с позната лексика, дълги истории, пасажи от книги
Общуванеежедневни теми, познати ситуации, кратки описаниясвободен разговор на позната тема, описание на преживявания, впечатления
Писанекратки бележки и съобщениянесложен текст на познати теми, лична кореспонденция

Безплатен достъп до специализирана платформа за обучение по Английски език:

курсове немски, курсове по немски, курсове по немски език варна, курсове по немски език, курсове немски език, курсове по немски, курсове немски език, курсове немски, немски език, курсове по немски език

курсове по английски език, Онлайн курс по немски език ниво А2Видео уроци и упражнения

Във всички уроци по английски език имате на разположение качествено заснети и напълно изчерпателни видео материали. Това е нашият начин да направим онлайн обучението изключително приятно за вас и същевременно изясняваме всеки аспект от взетия материал.

разговор на английскиВръзка с преподавател

Преподавател е на разположение за всякакви въпроси относно Вашите уроци по английски език за начинаещи! Не се затруднявайте излишно, попитайте го.

курсове по английски език, онлайн курс по английски Асториа ГрупДостъп от всяко устройство

Благодарение на съвременните технологии, ще можете да преминавате своите уроци по английски език и през мобилни телефони и таблети. Това предимство на обученията ни отваря много и интересни възможности пред вас – насладете им се!

уроци по английски език варнаПодробни и пълни уроци + упражнения

Направили сме Вашите уроци по английски език за начинаещи, максимално ясни и изчерпателни. Всичко в тях се случва „стъпка по стъпка“, придружено с подходящото онагледяване. А междувременно сме се погрижили и за вашата практическа работа.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top