Предучилищна възраст

курсове за деца предучилищна възраст, обучение за деца

Курсове за деца предучилищна възраст

курсове за деца предучилищна възраст

Занятията от нашите курсове за деца предучилищна възраст се провеждат два пъти седмично и включват разнообразни и занимателни учебни дейности, които приобщават децата към културата и звученето на английския език. Целта на обучението е създаването на основен речников запас, развиване на говорните и слухови умения. Децата в предучилищна възраст възприемат лесно информацията, когато е поднесена под формата на игра. Те запаметяват много повече неща и наученото в този период може да бъде една много добра основа за бъдещото им свободно усвояване на английския език.

В програмата са заложени стихчета и игри, всички на английски език, които са интересни и забавни за малките ни ученици. В обучението са включени и множество английски песни под ръководството на квалифициран преподавател и игрови занятия, които по естествен начин се превръщат в знания по английски за цял живот. Децата правят своите първи стъпки в общуването на английски език.

Есенен Семестър


Начало:

18. Септември

Край:

10. Декември

График:

– 12 седмици (3 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 2 уч. часа (2 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

210 лв.

Зимен Семестър


Начало:

08. Януари

Край:

25. Март

График:

– 12 седмици (3 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 2 уч. часа (2 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

210 лв.

Пролетен Семестър


Начало:

09. Април

Край:

25. Юли

График:

– 12 седмици (3 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 2 уч. часа (2 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

210 лв.

Летен Семестър


Начало:

10. Юли

Край:

17. Септември

График:

– 8 седмици (2 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 3 уч. часа (3 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

180 лв.

курсове за деца предучилищна възраст

курсове за най-малките

 Цена

520 лв.

Цена за 3 Семестъра

ПЪРВИ + ВТОРИ + ТРЕТИ

курсове за деца до 6 години

Запишете своето дете

в подходящата за него група само с няколко клика. Свържете се с нас за повече информация.

Групови курсове за деца предучилищна възраст

В страницата график бихте могли да намерите повече информация за датите на започващите групи, продължителността и цената им.

Индивидуални курсове за деца предучилищна възраст

Защо да изберем индивидуални курсове предучилищна възраст?

  • Свободно избираем график на обучението.
  • Възможност за комбинирано обучение чрез присъствени лекции + онлайн платформа.
  • Индивидуална насоченост спрямо Вашите предпочитания.
  • Обучение по индивидуални планове

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top