IELTS – Academic or General

IELTS (International English Language Testing System) е международен изпит по английски език, чиято валидност е две години. Около 1,4 млн. души избират този изпит годишно, за да тестват знанията си по общ или академичен английскии да продължат образованието си и професионално развитие в една от шестте хиляди световни институции, които признават официално резултатите от IELTS. Изпитът се администрира от три световни образователни организации: Британски съвет, IDP, IELTS Australia и Университета Кеймбридж. IELTS се състои от два модула:

♦  Академичен (Academic) – този модул е за хора, които биха искали да кандидатстват за бакалавърска или магистърска програма в международен университет.

♦  Общ (General) – този модул е за хора, които биха искали да работят в държава, чийто официален език е английският език (Австралия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада, САЩ).

Изпитът проверява уменията на кандидатите в четирите езикови области – Слушане, Четене, Писане и Говорене. Частите от изпита, свързани с уменията Слушане и Говорене са еднакви за всички кандидати, а частите за Писане и Четене се различават в зависимост от това дали става дума за Академичния или Общия модул на изпита. Времето за изпита е около 2 часа и 45 минути.

IELTS - КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

IELTS се състои от писмена и устна част, като целият изпит протича за по-малко от три часа. Писмената част, която включва компонентите – Слушане, Четене и Писане, се провежда в един ден. Компонентът Говорене може да се проведе на същия ден след кратка почивка или една / две седмици преди /след писмената част.

Продължителността на тoзи компонент е 30 минути , през които кандидатите е необходимо да дадат отговори на 40 въпроса, разделени в четири тематични части. Текстовете се слушат само веднъж, като е позволено да се водят бележки, по време на записите.

Текстовете, които се подават в тази част на изпита са монолози и разговори на говорители, за които английският език е майчин. Изпитваните трябва да отговорят на серия тематично свързани въпроси. Целта е да се провери способността на изпитваните да разбират основни идеи и детайлни информационни факти, способността да разбират мненията и настроенията на говорещите.

Този компонент е с продължителност 60 минути. Секцията е разделена на три части, а въпросите, на които ще отговаряте са общо 40. Времетраенето и формата и за двата варианта на изпита са еднакви, но се различават самите текстове, тематиката и стила на езика. Академичният модул тества умението да използвате адекватно четирите умения и да ги прилагате свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква по-скоро познаване на общия, социален аспект на комуникация, способността да се справяте с шаблонни фрази в професионалната среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

При изпита IELTS General Training от кандидатите се изисква да прочетат откъс от книга, списание, вестник, реклама, съобщение, указание и т. н. Това са материали, които са често срещани в ежедневието.

При IELTS Academic кандидатите трябва да прочетат откъси от автентични научни материали (книга, списание и вестник), написани на академично ниво.

Този компонент отнема 60 минути, като се състои от две задължителни задачи. Първата е писмен отговор върху зададен проблем, чрез писане на писмо или подобен формат. Времето за изпълнението на тази задача е около 20 минути. Втората задача е представяне на есе, за което разполагате с останалите 40 минути.

При изпита IELTS General Training първата задача е писане на писмо, в което трябва да се поиска някаква информация или да се обясни определена ситуация. Втората задача е писане на есе в отговор на някакъв проблем или гледна точка.

При IELTS Academic първата задача представлява графика, таблица или диаграма, която трябва да бъде аналитично описана от кандидата. Втората задача е да се напише есе в официален стил.

Последният компонент – Говорене продължава между 11 и 14 минути и включва три части.

В първата част кандидатите отговарят на общи въпроси, свързани със семейството, работата и интереси или хобита. Продължителността е 4-5 минути.

Във втората част кандидатите трябва да говорят по определена тема в продължение на 2 минути, след което изпитващият им задава тематични въпроси.

Третата част отнема 4-5 минути, по време на които се провежда дискусия, базирана на темата от предходната част.

Регистрация за IELTS

онлайн курсове от Асториа Груп - анкета и мнения

Езиков център Асториа Груп, съдейства за попълване на формуляра за кандидатстване напълно безплатно. Ще дадем подробна информация, относно процедурата на кандидастване за даден изпит, срокове, както и възможните начини за регистрация за изпит IELTS.

Подготвителен курс IELTS

Choose_landing_0Езиков Център Асториа Груп организира 53 И 60 часови курсове подготовка за IELTS. В курсовете за подготовка за теста IELTS ще се обучавате със световните лидери в областта на обученията по английски език. Ще научите изпитни стратегии, които ще ви помогнат да постигнете своята максимална оценка на IELTS

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top