Онлайн Английски език А2

По време на този онлайн курс по английски език ниво А2 ще преминете към следващата стъпка на владеене на езика и ще усвоите голяма част от граматиката. Така ще можете свободно да водите кратки разговори и да четете безпроблемно.

407 Записани участници

Онлайн Курс по Английски език Ниво А2

Предлаганият от нас онлайн курс по английски език ниво А2 Ви предоставя възможност да надградите вече научените основи от началното ниво А1. Сравняване на обекти, условни изречения, употреба на синоними и антоними, сравнителна и превъзходна степен на прилагателни, също и преговор на времената на глаголите от предишното ниво – това и още много ще научите преминавайки през 70-те урока на курса. Ще подобрите начина си на изразяване след по – подробното и задълбочено изучаване на простите, продължителните и перфектните времена на английския език в ниво А2.

По време на нашето онлайн обучение по английски език ниво А2  ще се запознаете отблизо със ситуации от ежедневието и ще усвоите техники за водене на делова кореспонденция.

Всичко това ще бъде представено по достъпния и лесен за възприемане начин, както на всички останали наши обучения. Уменията Ви да говорите и пишете ще продължи да се развива със същото плавно темпо докато преминавате от една лекция към следващата. Вашето обучение бързо ще се превърне в приятно занимание и неусетно ще започнете да боравите все по-умело с английския език. Бизнес център Асториа Груп е Ваш верен партньор по пътя към успеха!

онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, онлайн английски а2Кратко съдържание на „Онлайн английски език ниво А2“:

 • 70 урока, представящи материала по увлекателен и интуитивен начин;
 •  Информацията в уроците е представена чрез презентации и интерактивни видеоклипове;
 • Възможност за упражняване на наученото с помощта на допълнителни упражнения;
 • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
 • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението

онлайн курс по английски а2, онлайн курс по английски b1, онлайн английски b1За кого е подходящ този онлайн курс по Английски А2:

 • курсисти с начални познания / преминали успешно ниво А1/, но които не са достатъчно уверени в уменията си, за да боравят свободно с Английски език
 • хора, желаещи да ползват езика за професионално развитие
 • хора, чиято ежедневна дейност е свързана с комуникация с чужденци / работа в сферите на Туризма, Маркетинг, IT – специалисти и др./
 • любители на Английската реч

Учебен план на курса

Урок 1
Getting to know you – част 1 00:45:00
Getting to know you – част 2 00:45:00
Упражнение – Урок 1 00:30:00
Урок 2
What, Where, Why 00:45:00
Watch and Learn 1.1 00:15:00
Урок 3
My oldest friend 00:45:00
Упражнение – Степенуване на прилагателни 00:20:00
Урок 4
Let’s stick together 00:45:00
Watch and Learn 1.2 00:15:00
Урок 5
Тест 1 00:20:00
Урок 6
A blind date 00:45:00
Упражнение – Adjectives ending „-ed“ / „-ing“ 00:20:00
Урок 7
I love what I do 00:45:00
Watch and Learn 1.3 00:15:00
Урок 8
State Verbs 00:45:00
Упражнение – “have“ vs „have got“ 00:45:00
Урок 9
All you need is love 00:45:00
Watch and Learn 2.1 00:15:00
Урок 10
Тест 2 00:20:00
Урок 11
Making conversation 00:45:00
Watch and Learn 2.2 00:15:00
Урок 12
Past Continuous 00:45:00
Упражнение – Past Continuous 00:45:00
Урок 13
Walking the Amazon 00:45:00
Упражнение – „Past Simple“ vs „Past Continuous“ 00:20:00
Урок 14
What’s in the news 00:45:00
Watch and Learn 2.3 00:15:00
Урок 15
Тест 3 00:20:00
Урок 16
The flight attendant who lost his cool 00:45:00
Watch and Learn 3.1 00:15:00
Урок 17
Caught in the act 00:45:00
Watch and Learn 3.2 00:15:00
Урок 18
Chocolate or a chocolate 00:45:00
Watch and Learn 3.3 00:15:00
Урок 19
How to live to be 120! 00:45:00
Упражнение – Count and uncount nouns 00:20:00
Урок 20
The secret to a long life 00:45:00
Watch and Learn 4.1 00:15:00
Урок 21
Тест 4 00:20:00
Урок 22
No ordinary place to eat 00:45:00
Watch and Learn 4.2 00:15:00
Урок 23
Looking forward to 00:45:00
Watch and Learn 4.3 00:15:00
Урок 24
Have you got any plans 00:45:00
Watch and Learn 5.1 00:15:00
Урок 25
Hope for the future 00:45:00
Watch and Learn 5.2 00:15:00
Урок 26
The refugee 00:45:00
Watch and Learn 5.3 00:15:00
Урок 27
What’s she like 00:45:00
Watch and Learn 6.1 00:15:00
Урок 28
Who are you like 00:45:00
Watch and Learn 6.2 00:15:00
Урок 29
Тест 5 00:20:00
Урок 30
Multicultural London 00:45:00
Watch and Learn 6.3 00:15:00
Урок 31
Present Perfect 00:45:00
Упражнение – Present Perfect 00:20:00
Урок 32
A house with history 00:45:00
Watch and Learn 7.1 00:15:00
Урок 33
Present Perfect vs Past Simple 00:45:00
Упражнение – Past Simple vs Present Perfect 00:20:00
Урок 34
Living history 00:45:00
Упражнение – сигнални думи (Перфектни времена) 00:20:00
Урок 35
Тест 6 00:20:00
Урок 36
A family history 00:45:00
Watch and Learn 7.2 00:15:00
Урок 37
Possession and obligation 00:00:00
Watch and Learn 7.3 00:15:00
Урок 38
What is your advice 00:45:00
Watch and Learn 8.1 00:15:00
Урок 39
Giving advice 00:45:00
Упражнение – Модални глаголи 00:20:00
Урок 40
Story time 00:45:00
Watch and Learn 8.2 00:15:00
Урок 41
Sons and daughters 00:45:00
Watch and Learn 8.3 00:15:00
Урок 42
Тест 7 00:20:00
Урок 43
At the doctors 00:45:00
Watch and Learn 9.1 00:15:00
Урок 44
Past Perfect 00:45:00
Watch and Learn 9.2 00:15:00
Урок 45
The Bear and the Travellers 00:45:00
Упражнение – Past Perfect 00:20:00
Урок 46
A time for a story 00:45:00
Упражнение – Past Tenses 00:20:00
Урок 47
The boy who cried wolf 00:45:00
Watch and Learn 9.3 00:15:00
Урок 48
Things we never said 00:45:00
Watch and Learn 10.1 00:15:00
Урок 49
Тест 8 00:20:00
Урок 50
My favourite writer 00:45:00
Watch and Learn 10.2 00:15:00
Урок 51
Passive voice (Present Tenses) 00:45:00
Упражнение – Passive Present Tenses 00:20:00
Урок 52
Passive voice (Past Tenses) 00:45:00
Упражнение – Passive Past Tenses 00:20:00
Урок 53
Passive voice (Future) 00:45:00
Упражнение – Passive Future Tense 00:20:00
Урок 54
A phone call that changed the world 00:45:00
Watch and Learn 10.3 00:15:00
Урок 55
Our interactive world 00:45:00
Watch and Learn 11.1 00:15:00
Урок 56
Тест 9 00:20:00
Урок 57
Modern life drives me crazy 00:45:00
Watch and Learn 11.2 00:15:00
Урок 58
Present Perfect Continuous 00:45:00
Упражнение – „Present Perfect Simple“ vs „Present Perfect Continuous“ 00:20:00
Урок 59
Anyone can sing! 00:45:00
Упражнение – „Past Perfect“ vs „Present Perfect“ 00:20:00
Урок 60
I haven’t seen you for ages! 00:45:00
Watch and Learn 11.3 00:15:00
Урок 61
The Rolling Stones 00:45:00
Watch and Learn 12.1 00:15:00
Урок 62
Тест 10 00:20:00
Урок 63
Zero Conditional 00:45:00
Упражнение – Zero Conditional 00:20:00
Watch and Learn 12.2 00:15:00
Урок 64
First Conditional 00:45:00
Упражнение – First Conditional 00:20:00
Урок 65
Second Conditional 00:45:00
Упражнение – Second Conditional 00:20:00
Урок 66
Тест 11 00:15:00
Урок 67
At a crossroads 00:45:00
Упражнение – First vs Second Conditional 00:20:00
Урок 68
Sleep – where would we be without it? 00:45:00
Watch and Learn 12.3 00:15:00
Урок 69
Third Conditional 00:45:00
Упражнение – Third Conditional 00:20:00
Урок 70
First, Second, Third Conditionals 00:45:00
Упражнение – Conditional Sentences (Mixed) 00:20:00
Диктовки
Dictation 1.2 – My day 00:10:00
Dictation 2.2 – Preparing food 00:10:00
Dictation 3.2 – Football 00:10:00
Dictation 4.2 – April’s fool day 00:10:00
Dictation 5.2 – Valentine’s day 00:10:00
Dictation 6.2 – On Christmas 00:10:00
Финален изпит за доказване на ниво
Access – A2 01:00:00
Запиши се за курс
 • 180.00лв.
 • 6 месецa
 • Сертификат от курс

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X