small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
577
Профилна снимка

По време на този онлайн курс по английски език ниво А2 ще преминете към следващата стъпка на владеене на езика и ще усвоите голяма част от граматиката. Така ще можете свободно да водите кратки разговори и да четете безпроблемно.

Информация за обучението

Онлайн курс по английски език - ниво А2

Предлаганият от нас Онлайн курс по английски език - ниво А2 Ви предоставя възможност да надградите вече научените основи от началното ниво А1. Сравняване на обекти и лица, употреба на синоними и антоними и сравнителна и превъзходна степен на прилагателни. Също и преговор на времената на глаголите от предишното ниво – това и още много ще научите преминавайки през 70-те урока на курса. Ще подобрите начина си на изразяване след по – подробното и задълбочено изучаване на лексика и граматика в настоящия курс по Английски език - ниво А2. Онлайн курсът по Английски език - ниво A2 е предвиден за курсисти, които са изучавали английски език или разполагат с минимални познания по езика. По време на нашето онлайн обучение по английски език ниво А2  ще се запознаете отблизо със ситуации от ежедневието и ще усвоите техники за водене на делова кореспонденция. Упражненията в настоящия курс по Английски език съдържат в себе си интерактивни упражнения. Съдържанието включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения. Всичко това ще бъде представено по достъпния и лесен за възприемане начин, както на всички останали наши обучения. Уменията Ви да говорите и пишете ще продължи да се развива със същото плавно темпо докато преминавате от една лекция към следващата. По време на своето  онлайн обучение към Английски език - ниво А2, ще затвърждавате плавно и постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всички, включени тук упражнения и тестове се проверяват автоматично. Имате възможността да проверите своите знания и да полагате многократно всяко упражнение, интерактивно видео и тест многократно.

Онлайн курс по английски език - ниво А2, Английски език за начинаещи, курс по английски език за начинаещи, Английски език ниво А2, онлайн английски език за средно напреднали, онлайн английски език за начинаещи, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс по английски език - ниво А2“:

• 70 урока, представящи материала по увлекателен и интуитивен начин; • Допълнителни интерактивни упражнения по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин; • Информацията в уроците е представена чрез презентации и интерактивни видеоклипове; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни видео упражнения, налични в индивидуална видеотека; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци, упражнения, интерактивни видеа и тестове; • възможност за вътрешна, форумна или групова комуникация с останалите курсисти и преподаватели; • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението/.

Онлайн курс по английски език - ниво А2, Английски език за начинаещи, курс по английски език за начинаещи, Английски език ниво А2, онлайн английски език за средно напреднали, онлайн английски език за начинаещи, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на онлайн курс "Английски език - ниво А2":

• Увереност при общуване на работното място; • Увереност в разговори на ежедневни теми - работа, семейство, дневна рутина, хобита и интереси, мечти, бъдещи планове и мн. други; • Увереност при писмен изказ. Очакваме ви Онлайн! Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Съдържание на обучението

  • GETTING TO KNOW YOU – ЧАСТ 1 00:45:00
  • Getting to know you – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Урок 1 00:45:00
  • What, Where, Why 00:45:00
  • What, Where, Why – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 1.1 00:15:00
  • My oldest friend 00:45:00
  • My oldest friend – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Степенуване на прилагателни 00:20:00
  • Let’s stick together 00:45:00
  • Let’s stick together – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 1.2 00:15:00
  • Тест 1 00:20:00
  • A blind date 00:45:00
  • A blind date – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Adjectives ending „-ed“ / „-ing“ 00:20:00
  • I love what I do 00:45:00
  • Watch and Learn 1.3 00:15:00
  • State Verbs 00:45:00
  • Упражнение – “have“ vs „have got“ 00:45:00
  • All you need is love 00:45:00
  • All you need is love – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 2.1 00:15:00
  • Тест 2 00:20:00
  • Making conversation 00:45:00
  • Making conversation – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 2.2 00:15:00
  • Past Continuous 00:45:00
  • Упражнение – Past Continuous 00:45:00
  • Walking the Amazon 00:45:00
  • Walking the Amazon – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – „Past Simple“ vs „Past Continuous“ 00:20:00
  • What’s in the news 00:45:00
  • What’s in the news – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 2.3 00:15:00
  • Тест 3 00:20:00
  • The flight attendant who lost his cool 00:45:00
  • The flight attendant who lost his cool – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 3.1 00:15:00
  • Caught in the act 00:45:00
  • Watch and Learn 3.2 00:15:00
  • Chocolate or a chocolate 00:45:00
  • Watch and Learn 3.3 00:15:00
  • How to live to be 120! 00:45:00
  • How to live to be 120! – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Count and uncount nouns 00:20:00
  • The secret to a long life 00:45:00
  • The secret to a long life – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 4.1 00:15:00
  • Тест 4 00:20:00
  • No ordinary place to eat 00:45:00
  • No ordinary place to eat – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 4.2 00:15:00
  • Looking forward to 00:45:00
  • Looking forward to – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 4.3 00:15:00
  • Have you got any plans 00:45:00
  • Have you got any plans – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 5.1 00:15:00
  • Hope for the future 00:45:00
  • Hope for the future – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 5.2 00:15:00
  • The refugee 00:45:00
  • The refugee – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 5.3 00:15:00
  • What’s she like 00:45:00
  • Watch and Learn 6.1 00:15:00
  • Who are you like 00:45:00
  • Who are you like – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 6.2 00:15:00
  • Тест 5 00:20:00
  • Multicultural London 00:45:00
  • Multicultural London – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 6.3 00:15:00
  • Present Perfect 00:45:00
  • Упражнение – Present Perfect 00:20:00
  • A house with history 00:45:00
  • Watch and Learn 7.1 00:15:00
  • Present Perfect vs Past Simple 00:45:00
  • Упражнение – Past Simple vs Present Perfect 00:20:00
  • Living history 00:45:00
  • Living history- Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – сигнални думи (Перфектни времена) 00:20:00
  • Тест 6 00:20:00
  • A family history 00:45:00
  • A family history – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 7.2 00:15:00
  • Possession and obligation 00:45:00
  • Watch and Learn 7.3 00:15:00
  • What is your advice 00:45:00
  • Watch and Learn 8.1 00:15:00
  • Giving advice 00:45:00
  • Упражнение – Модални глаголи 00:20:00
  • Story time 00:45:00
  • Story time – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 8.2 00:15:00
  • Sons and daughters 00:45:00
  • Sons and daughters – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 8.3 00:15:00
  • Тест 7 00:20:00
  • At the doctors 00:45:00
  • Watch and Learn 9.1 00:15:00
  • Past Perfect 00:45:00
  • Watch and Learn 9.2 00:15:00
  • The Bear and the Travellers 00:45:00
  • Упражнение – Past Perfect 00:20:00
  • A time for a story 00:45:00
  • A time for a story – Vocabulary 00:15:00
  • Упражнение – Past Tenses 00:20:00
  • The boy who cried wolf 00:45:00
  • Watch and Learn 9.3 00:15:00
  • Things we never said 00:45:00
  • Watch and Learn 10.1 00:15:00
  • Тест 8 00:20:00
  • My favourite writer 00:45:00
  • My favourite writer – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 10.2 00:15:00
  • Passive voice (Present Tenses) 00:45:00
  • Упражнение – Passive Present Tenses 00:20:00
  • Passive voice (Past Tenses) 00:45:00
  • Упражнение – Passive Past Tenses 00:20:00
  • Passive voice (Future) 00:45:00
  • Упражнение – Passive Future Tense 00:20:00
  • A phone call that changed the world 00:45:00
  • Watch and Learn 10.3 00:15:00
  • Our interactive world 00:45:00
  • Our interactive world – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 11.1 00:15:00
  • Тест 9 00:20:00
  • Modern life drives me crazy 00:45:00
  • Modern life drives me crazy – Vocabulary 00:15:00
  • Watch and Learn 11.2 00:15:00
  • Present Perfect Continuous 00:45:00
  • Упражнение – „Present Perfect Simple“ vs „Present Perfect Continuous“ 00:20:00
  • Anyone can sing! 00:45:00
  • Упражнение – „Past Perfect“ vs „Present Perfect“ 00:20:00
  • I haven’t seen you for ages! 00:45:00
  • Watch and Learn 11.3 00:15:00
  • The Rolling Stones 00:45:00
  • Watch and Learn 12.1 00:15:00
  • Тест 10 00:20:00
  • Zero Conditional 00:45:00
  • Упражнение – Zero Conditional 00:20:00
  • Watch and Learn 12.2 00:15:00
  • First Conditional 00:45:00
  • Упражнение – First Conditional 00:20:00
  • Second Conditional 00:45:00
  • Упражнение – Second Conditional 00:20:00
  • Тест 11 00:15:00
  • At a crossroads 00:45:00
  • Упражнение – First vs Second Conditional 00:20:00
  • Sleep – where would we be without it? 00:45:00
  • Watch and Learn 12.3 00:15:00
  • Third Conditional 00:45:00
  • Упражнение – Third Conditional 00:20:00
  • First, Second, Third Conditionals 00:45:00
  • Упражнение – Conditional Sentences (Mixed) 00:20:00
  • Dictation 1.2 – My day 00:10:00
  • Dictation 2.2 – Preparing food 00:10:00
  • Dictation 3.2 – Football 00:10:00
  • Dictation 4.2 – April’s fool day 00:10:00
  • Dictation 5.2 – Valentine’s day 00:10:00
  • Dictation 6.2 – On Christmas 00:10:00
  • Access – A2 01:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top