Онлайн Английски за начинаещи

По време на Вашия курс плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.

1679 Записани участници

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво A1


Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курсове по английски език, съобразени изцяло с Вашия график и възможност за посещение.
Всеки онлайн курс по Английски език е създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели в предвид съответното ниво на курсистите.
Онлайн курсът по английски език за начинаещи е предвиден за курсисти, които не са изучавали английски език или разполагат с минимални познания по езика.
Във всеки урок по онлайн английски Вие ще преминавате през различни теми, свързани с реални ситуации от ежедневието. Уроците по Английски език съдържат в себе си интерактивно съдържание. Това включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения, които реално пресъздават идеята на урока.

По време на Вашия курс по английски език, ще научавате постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всеки курсист записал се на онлайн курс по английски език, ще превъзмогне езиковата бариера и  ще развие основни комуникативни умения, което ще му даде увереност в общуването. С всеки изминал ден Вие ще научавате нови думи, които ще спомогнат за развитието Ви в личен и професионален бъдещ план.
Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн английски?

онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Онлайн курс по английски език за начинаещи– Ниво А1“:

• 70 урока по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
• 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн английски А1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението.

• Увереност в разговори на ежедневни теми. Разглеждат се работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други

Учебен план на курса


Warning: A non-numeric value encountered in /home/busin544/public_html/astoria-academy.com/wp-content/plugins/wplms-assignments/includes/class.assignment-process.php on line 206
Въведение
Инструкции за употреба 00:16:00
Урок 1
The alphabet 00:45:00
Упражнение – Урок 1 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (1) 00:45:00
Урок 2
Hello! 00:45:00
Упражнение – Урок 2 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (2) 00:25:00
Урок 3
My name is 00:45:00
Упражнение – Урок 3 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (3) 00:25:00
Урок 4
Where are you from? 00:45:00
Държави – учим думи 00:20:00
Националности – упражнения 00:19:00
Упражнения – Урок 4 00:45:00
Урок 5
My family 00:45:00
Семейство – учим думи 00:20:00
Упражнения – Урок 5 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (4) 00:30:00
Урок 6
Numbers 00:45:00
Упражнения – Урок 6 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (5) 00:45:00
Урок 7
Professions 00:45:00
Професии – учим думи 00:20:00
Професии – упражнения 00:20:00
Английски език : Произнасяме правилно (6) 00:25:00
Урок 8
The articles (1) 00:45:00
Урок 9
The articles (2) 00:45:00
Упражнения – членуване 00:45:00
Урок 10
Present Simple (1) 00:45:00
Упражнения – Сегашно време (част 1) 00:45:00
Урок 11
Тест 1 00:20:00
Урок 12
What time is it? 00:45:00
Часовникът – учим думи 00:19:00
Часовникът – упражнения 00:20:00
Упражнения – Часовник 00:45:00
Урок 13
Adjectives – Прилагателни 00:45:00
Външен вид – учим думи 00:19:00
Урок 14
Present Simple (2) 00:45:00
Упражнения – Сегашно време (част 2) 00:45:00
Урок 15
The days of the week 00:45:00
Упражнения – Дни. Месеци 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (7) 00:25:00
Урок 16
Countable or uncountable 00:45:00
Зеленчуци – учим думи 00:20:00
Урок 17
In my home 00:45:00
Видове домове – учим думи 00:21:00
Видове стаи – учим думи 00:20:00
00:00
Английски език : Произнасяме правилно (8) 00:30:00
Урок 18
Present Simple (3) 00:45:00
Упражнения – Сегашно време (част 3) 00:45:00
Урок 19
In my free time 00:45:00
Хоби и спорт – учим думи 00:20:00
Хоби и спорт – упражнения 00:00:00
Урок 20
My perfect weekend 00:45:00
Почивка – учим думи 00:20:00
Почивка и средства за транспорт – учим думи 00:20:00
Урок 21
Тест 2 00:20:00
Урок 22
Homes around the world 00:45:00
Урок 23
What do you have for breakfast? 00:45:00
Плодове – учим думи 00:20:00
Плодове – упражнения 00:20:00
Упражнения – Урок 23 00:45:00
Урок 24
A typical day 00:45:00
Урок 25
Can / Can’t 00:45:00
Упражнения – модалният глагол „can“, положителни, отрицателни и въпросителни изречения 00:45:00
Урок 26
When I was a child… 00:45:00
Упражнения – was/wasn’t, were/weren’t 00:45:00
Урок 27
When I was a child … (2) 00:45:00
Урок 28
Before they were famous (prepositions) 00:45:00
Урок 29
What is the date today? 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (9) 00:30:00
Урок 30
Тест 3 00:20:00
Урок 31
Past Simple – Regular verbs 00:45:00
Упражнения – Минало просто време (regular Verbs) 00:45:00
Урок 32
Life’s ups and downs 00:45:00
Урок 33
Describing feelings – Описание на чувства (1) 00:45:00
Личностни качества – учим думи 00:20:00
Английски език : Произнасяме правилно (10) 00:25:00
Урок 34
Describing feelings (2) 00:45:00
Умствени способности – учим думи 00:21:00
Урок 35
Past Simple – irregular verbs 00:45:00
Упражнения – Минало просто време (irregular Verbs) 00:45:00
Урок 36
The early cinema 00:45:00
Упражнения – Урок 36 00:45:00
Урок 37
Some, any, a lot of 00:45:00
Месни продукти – учим думи 00:20:00
Млечни продукти – учим думи 00:20:00
Упражнения – some, any, a lot of 00:45:00
Урок 38
How much or How many 00:45:00
Упражнения – How much / How many 00:45:00
Урок 39
I would like … 00:45:00
В кафенето/в ресторанта – упражнения 00:20:00
Бих искал/а – учим думи 00:20:00
Урок 40
I would like … (2) 00:45:00
Урок 41
Test 4 00:20:00
Урок 42
Adverbs 00:45:00
Английски език : Произнасяме правилно (11) 00:20:00
Урок 43
Present Continuous Tense 00:45:00
Упражнения – Сегашно продължително (част 1) 00:45:00
Урок 44
Where on Earth are you? 00:45:00
Упражнения – Сегашно продължително (част 2) 00:45:00
Урок 45
Something, anything, nothing 00:45:00
Упражнения – Урок 45 00:45:00
Урок 46
The History of the Sandwich 00:45:00
Урок 47
Giving directions (1) 00:45:00
Упътвания в града 1 – учим думи 00:20:00
Упътвания в града – упражнения 00:20:00
Урок 48
Giving directions (2) 00:45:00
Упътвания в града 2 – учим думи 00:20:00
Урок 49
Future Simple 00:45:00
Упражнения – will / will not (won’t) 00:45:00
Урок 50
Test 5 00:20:00
Урок 51
Comparative adjectives 00:45:00
Урок 52
Comparing things 00:45:00
Упражнения – Урок 52 00:45:00
Урок 53
Superlative adjectives 00:45:00
Урок 54
The tallest building in the world 00:45:00
Урок 55
Megacities (1) 00:45:00
Урок 56
Megacities (2) 00:45:00
Урок 57
„will“ vs „to be going to“ 00:45:00
Упражнения – намерение или внезапно взето решение: „going to“ vs „will“ 00:45:00
Урок 58
Planning my future 00:45:00
Урок 59
What’s the weather like? 00:45:00
Климатични условия – учим думи 00:20:00
Прогноза за времето – упражнения 00:20:00
Английски език : Произнасяме правилно (12) 00:20:00
Урок 60
Test 6 00:20:00
Урок 61
Present Perfect Tense (1) 00:45:00
Упражнения – Сегашно перфектно време 00:45:00
Урок 62
Present Perfect Tense (2) 00:45:00
Урок 63
Clothing and Accessories 00:45:00
Облекло – учим думи 00:20:00
Английски език : Произнасяме правилно (13) 00:30:00
Урок 64
Revision 1- Present Simple vs Present Continuous 00:45:00
Урок 65
The parts of the human body 00:45:00
Частите на тялото 1 – учим думи 00:20:00
Частите на тялото 2 – учим думи 00:20:00
Английски език : Произнасяме правилно (14) 00:30:00
Урок 66
You not only should – you must see a doctor! 00:45:00
Урок 67
Revision 2 – Past Tenses 00:45:00
Урок 68
Past Simple vs Present Perfect (2) 00:45:00
Урок 69
At a hotel 00:45:00
Урок 70
Revision 3 – Future Tenses 00:45:00
Диктовки
Dictation 1 – My name’s John 00:10:00
Dictation 2 – My family 00:10:00
Dictation 3 – The house 00:10:00
Dictation 4 – My friend looks like 00:10:00
Dictation 5 – Our vacation 00:10:00
Dictation 6 – How much coffee? 00:10:00
Бонус секция
Watch and learn (1) 00:20:00
Watch and learn (2) 00:20:00
Watch and learn (3) 00:20:00
Watch and Learn (4) 00:20:00
Watch and Learn (5) 00:20:00
Watch and Learn (6) 00:20:00
Watch and Learn (7) 00:20:00
Watch and Learn (8) 00:20:00
Watch and Learn (9) 00:20:00
Watch and Learn (10) 00:20:00
Watch and Learn (11) 00:20:00
Watch and Learn (12) 00:20:00
Watch and Learn (13) 00:20:00
Watch and Learn (14) 00:20:00
Watch and Learn (15) 00:20:00
Watch and Learn (16) 00:20:00
Watch and Learn (17) 00:20:00
Watch and Learn (18) 00:20:00
Финален изпит за доказване на ниво
Preliminary Level A1 01:00:00
Запиши се за курс
  • 210.00лв.
  • 6 месецa
  • Сертификат от курс

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X