small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
1924
Профилна снимка

По време на Вашия курс плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.

Информация за обучението

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво А1

Онлайн курс по английски език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп. Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение. Всеки курсист записал се на онлайн курс по английски език, има възможността да се запознае отблизо с английската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на английски език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Английски език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. Във всеки курс по английски език онлайн сме включили ежедневни заобикалящи ни теми за обсъждане, които ни въвличат в различни ситуации. Уроците по онлайн английски език съдържат различни изображения, аудио записи и видеа, които пресъздават реални ситуации. Всеки курсист избрал да учи онлайн курс по английски език за начинаещи има възможността да упражнява своите знания, като специално сме подготвили допълнителни упражнения със задачи. Знанието ни прави по мотивирани и готови да покоряваме нови върхове. Направете правилният избор и станете част от нашето онлайн обучение по английски език. Предлагаме Ви възможността  да бъдете още една крачка пред останалите. По време на Вашия курс по английски език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения. Създайте си акаунт с един клик и се запишете на онлайн курс по английски език за начинаещи. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн английски?

онлайн курс по английски език за начинаещи, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, допълнителен курс по английски език за начинаещи ниво А1, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Английски език за начинаещи – Ниво А1“

• 70 урока по английски език представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения; • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението./

онлайн курс по английски език за начинаещи, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, допълнителен курс по английски език за начинаещи ниво А1, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн английски език А1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението по английски език за начинаещи/; • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други. Очакваме Ви Онлайн! Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Съдържание на обучението

  • Инструкции за употреба 00:16:00
  • The Alphabet 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЕ – УРОК 1 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (1) 00:45:00
  • Hello! 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЕ – УРОК 2 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (2) 00:45:00
  • My name is … 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЕ – УРОК 3 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (3) 00:45:00
  • Where are you from? 00:45:00
  • Държави 00:45:00
  • Националности – Упражнения 00:45:00
  • Упражнения – Урок 4 00:45:00
  • My family 00:45:00
  • Семейство – Учим думи 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 5 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (4) 00:45:00
  • Numbers 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 6 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (5) 00:45:00
  • Professions 00:45:00
  • Професии – Учим думи 00:45:00
  • Професии – Упражнения 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (6) 00:45:00
  • The Articles (1) 00:45:00
  • The Articles (2) 00:45:00
  • Упражнения – Членуване 00:45:00
  • Present Simple (1) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ВРЕМЕ (ЧАСТ 1) 00:45:00
  • Тест 1 00:20:00
  • What time is it? 00:45:00
  • Часовникът – Учим думи 00:45:00
  • Часовникът – упражнения 00:45:00
  • Часовникът – Упражнения (2) 00:45:00
  • Adjectives – Прилагателни 00:45:00
  • ВЪНШЕН ВИД – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Present Simple (2) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ВРЕМЕ (ЧАСТ 2) 00:45:00
  • The days of the week 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – ДНИ. МЕСЕЦИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (7) 00:45:00
  • Countable or uncountable 00:45:00
  • Зеленчуци – Учим думи 00:45:00
  • In my home 00:45:00
  • Видове домове – Учим думи 00:45:00
  • Видове стаи – Учим думи 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (8) 00:45:00
  • Present Simple (3) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ВРЕМЕ (ЧАСТ 3) 00:45:00
  • In my free time 00:45:00
  • Хоби и спорт – Учим думи 00:45:00
  • ХОБИ И СПОРТ – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • MY PERFECT WEEKEND 00:45:00
  • ПОЧИВКА – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • ПОЧИВКА И СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Тест 2 00:20:00
  • Homes around the world 00:45:00
  • What do you have for breakfast? 00:45:00
  • ПЛОДОВЕ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • ПЛОДОВЕ – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • Упражнения – Урок 23 00:45:00
  • A TYPICAL DAY 00:45:00
  • CAN / CAN’T 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – МОДАЛНИЯТ ГЛАГОЛ „CAN“, ПОЛОЖИТЕЛНИ, ОТРИЦАТЕЛНИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 00:45:00
  • WHEN I WAS A CHILD… 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – WAS/WASN’T, WERE/WEREN’T 00:45:00
  • WHEN I WAS A CHILD … (2) 00:45:00
  • BEFORE THEY WERE FAMOUS (PREPOSITIONS) 00:45:00
  • WHAT IS THE DATE TODAY? 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (9) 00:45:00
  • Тест 3 00:20:00
  • PAST SIMPLE – REGULAR VERBS 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ (REGULAR VERBS) 00:45:00
  • LIFE’S UPS AND DOWNS 00:45:00
  • DESCRIBING FEELINGS – ОПИСАНИЕ НА ЧУВСТВА (1) 00:45:00
  • ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (10) 00:45:00
  • DESCRIBING FEELINGS (2) 00:45:00
  • УМСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ (IRREGULAR VERBS) 00:45:00
  • THE EARLY CINEMA 00:45:00
  • Упражнения – урок 36 00:20:00
  • SOME, ANY, A LOT OF 00:45:00
  • МЕСНИ ПРОДУКТИ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – SOME, ANY, A LOT OF 00:45:00
  • HOW MUCH OR HOW MANY 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – HOW MUCH / HOW MANY 00:45:00
  • I WOULD LIKE … 00:45:00
  • В КАФЕНЕТО/В РЕСТОРАНТА – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • БИХ ИСКАЛ/А – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • I WOULD LIKE … (2) 00:45:00
  • Test 4 00:20:00
  • ADVERBS 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (11) 00:45:00
  • PRESENT CONTINUOUS TENSE 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО (ЧАСТ 1) 00:45:00
  • WHERE ON EARTH ARE YOU? 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО (ЧАСТ 2) 00:45:00
  • SOMETHING, ANYTHING, NOTHING 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 45 00:45:00
  • THE HISTORY OF THE SANDWICH 00:45:00
  • GIVING DIRECTIONS (1) 00:45:00
  • УПЪТВАНИЯ В ГРАДА 1 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • УПЪТВАНИЯ В ГРАДА – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • GIVING DIRECTIONS (2) 00:45:00
  • УПЪТВАНИЯ В ГРАДА 2 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • FUTURE SIMPLE 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – WILL / WILL NOT (WON’T) 00:45:00
  • Test 5 00:20:00
  • COMPARATIVE ADJECTIVES 00:45:00
  • COMPARING THINGS 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 52 00:45:00
  • SUPERLATIVE ADJECTIVES 00:45:00
  • THE TALLEST BUILDING IN THE WORLD 00:45:00
  • MEGACITIES (1) 00:45:00
  • MEGACITIES (2) 00:45:00
  • „WILL“ VS „TO BE GOING TO“ 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – НАМЕРЕНИЕ ИЛИ ВНЕЗАПНО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: „GOING TO“ VS „WILL“ 00:45:00
  • PLANNING MY FUTURE 00:45:00
  • WHAT’S THE WEATHER LIKE? 00:45:00
  • ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (12) 00:45:00
  • Test 6 00:20:00
  • PRESENT PERFECT TENSE (1) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ 00:45:00
  • PRESENT PERFECT TENSE (2) 00:45:00
  • CLOTHING AND ACCESSORIES 00:45:00
  • ОБЛЕКЛО – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (13) 00:45:00
  • REVISION 1- PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUS 00:45:00
  • THE PARTS OF THE HUMAN BODY 00:45:00
  • ЧАСТИТЕ НА ТЯЛОТО 1 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • ЧАСТИТЕ НА ТЯЛОТО 2 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (14) 00:45:00
  • YOU NOT ONLY SHOULD – YOU MUST SEE A DOCTOR! 00:45:00
  • REVISION 2 – PAST TENSES 00:45:00
  • PAST SIMPLE VS PRESENT PERFECT (2) 00:45:00
  • AT A HOTEL 00:45:00
  • REVISION 3 – FUTURE TENSES 00:45:00
  • Dictation 1 – My name’s John 00:10:00
  • Dictation 2 – My family 00:10:00
  • Dictation 3 – The house 00:10:00
  • Dictation 4 – My friend looks like 00:10:00
  • Dictation 5 – Our vacation 00:10:00
  • Dictation 6 – How much coffee? 00:10:00
  • Watch and learn (1) 00:20:00
  • Watch and learn (2) 00:20:00
  • Watch and learn (3) 00:20:00
  • Watch and Learn (4) 00:20:00
  • Watch and Learn (5) 00:20:00
  • Watch and Learn (6) 00:20:00
  • Watch and Learn (7) 00:20:00
  • Watch and Learn (8) 00:20:00
  • Watch and Learn (9) 00:20:00
  • Watch and Learn (10) 00:20:00
  • Watch and Learn (11) 00:20:00
  • Watch and Learn (12) 00:20:00
  • Watch and Learn (13) 00:20:00
  • Watch and Learn (14) 00:20:00
  • Watch and Learn (15) 00:20:00
  • Watch and Learn (16) 00:20:00
  • Watch and Learn (17) 00:20:00
  • Watch and Learn (18) 00:20:00
  • Preliminary Level A1 01:00:00

Ревюта

5

5
3 ratings
 • 5 stars3
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Анонимен25/10/2020 at 12:41
  Lovely lessons
  5

  I very liked this course

 2. Анонимен11/10/2020 at 13:49
  Astoria Group
  5

  Very good online training

 3. Анонимен08/10/2020 at 22:10
  Рвею
  5

  Благодаря за дадената възможност. Курсът беше доста полезен. Съдържа систематизирана информация,поднесена на разбираем език.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top