Курсове за деца 1-2 клас

Курсове за деца

Групи за деца от 1 до 2 клас

Онлайн уроци, Езикови обучения

divider-min

Децата се разпределят в отделни групи – Starters или Movers, в зависимост от възрастта и езиковата си подготовка. Занятията се провеждат 2 пъти седмично и включват разнообразни и занимателни учебни дейности, които приобщават децата към културата и звученето на английския език. Целта на обучението е създаването и надграждането на основен речников запас, развиване на говорните и слухови умения, както и първи стъпки в писането на Английски език.

Игровите занятия, които по естествен начин се превръщат в знания по английски за цял живот, приказките които се пресъздават по време на обучението, помагат на децата да направят своите първи стъпки в четенето и писането на английски език.

Учебниците, които нашите преподаватели са подбрали, са занимателни, забавни на водещи английски издателства.

strtrs-mindivider-min

Ниво Starters е за децата, които за първи път ще разлистят учебник по английски език. В този курс полагаме основите на езика, научават азбуката, започваме работа по четирите основни компонента – слушане, четене, писане и говорене. Заниманията ни са съобразени с възрастовите особености на децата и сме включили много и разнообразни дейности, за да направят уроците занимателни, полезни и развлекателни.

mvrs-2-mindivider-min

Starters и Movers съответстват на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка. Курса Movers е второто детско ниво. В него ние акцентираме върху развитието на четирите компонента – говорене, четене с разбиране, писане и слушане. Навлизаме по-сериозно в граматиката на английския език, стимулираме говоренето, обогатяваме речниковия запас, следим за правилното произношение.

Искате да научите повече за отделните нива?

Есенен Семестър


Начало:

18. Септември

Край:

10. Декември

График:

– 12 седмици (3 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 2 уч. часа (2 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

210 лв.

Зимен Семестър


Начало:

08. Януари

Край:

25. Март

График:

– 12 седмици (3 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 2 уч. часа (2 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

210 лв.

Пролетен Семестър


Начало:

09. Април

Край:

25. Юни

График:

– 12 седмици (3 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 2 уч. часа (2 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

210 лв.

Летен Семестър


Начало:

10. Юли

Край:

17. Септември

График:

– 8 седмици (2 месеца)
– 2 пъти седмично
– x 3 уч. часа (3 х 45 мин.)
– общо: 48 учебни часа

Цена:

180 лв.

skobka-min

LEAVES-min

 Цена

520 лв.

Цена за 3 Семестъра

ПЪРВИ + ВТОРИ + ТРЕТИ

leaves-3-min

Запишете своето дете

в подходящата за него група само с няколко клика. Свържете се с нас за повече информация.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top