Описание нива – английски език за деца

Нива на владеене на език

Научете повече за нивата на владеене курсове по английски език за деца. Те се различават от тези при възрастните и се степенуват както следва:

strtrs-min

mvrs-2-min

flrs-min

Starters

divider-min

Ниво Starters е за децата, които за първи път ще разлистят учебник по английски език. В този курс полагаме основите на езика, научават азбуката, започваме работа по четирите основни компонента – слушане, четене, писане и говорене. Заниманията ни са съобразени с възрастовите особености на децата и сме включили много и разнообразни дейности, за да направят уроците занимателни, полезни и развлекателни.

Какви са нашите цели за ниво Starters?

Четене и писане:

divi-5– четене на кратки изречения, разпознаване на думите и разбиране на смисъла;

– четене на изречения, описващи картини и откриване на търсената;

– четене на текст и разбиране на смисъла;

– четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;

– писане на думи и изречения;

– писане на кратки отговори на поставени въпроси.

Слушане:

divi-3– слушане с разбиране на инструкции;

– слушане с разбиране на обяснения, относно картини и правилно позициониране на  предмети, познавайки предлозите за място;

– слушане и разпознаване на числата;

– слушане с разбиране на думи, цветове и предлози, следвайки инструкции, локализиране на обекти и използване на основните цветове (бял, жълт, оранжев, червен, розов, син, зелен, кафяв, лилав, черен).

Говорене:

divi-7– представяне – как се казва, на колко е години, какво харесва;

– разбиране на поставен въпрос и даване на кратък отговор;

– разбиране и следване на инструкции, посочване на правилни части от разглеждана картина, подреждане на карти с картинки в поределен ред.

Movers

divider-min

Starters и Movers съответстват на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка. Курса Movers е второто детско ниво. В него ние акцентираме върху развитието на четирите компонента – говорене, четене с разбиране, писане и слушане. Навлизаме по-сериозно в граматиката на английския език, стимулираме говоренето, обогатяваме речниковия запас, следим за правилното произношение.

Какви са нашите цели за ниво Movers?

Работата ни по развиване на умения за четене и писане включва:

divi-5– четене на кратки описания на неща и записване на дума отговаряща на описанието;

– четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;

– четене на кратък диалог и избиране на правилен отговор от зададени опции;

– четене на специфична информация за разбиране на същността и попълване на липсващи думи в нея;

– четене на кратък разказ с попълване на изречения към него;

– самостоятелно четене на детска литература за ниво Movers.

В ниво Movers развиваме у децата следните умения в компонента слушане:

divi-3– слушане за разпознаване на имена и описания;

– слушане на наименования изговаряни буква по буква;

– слушане за разбиране на специфична информация (мин. време);

– слушане на инструкции за изпълнение на задачи като рисуване, оцветяване в точно определени цветове и т.н.

В компонента говорене работим по развиване на умения за успешно:

divi-7– описване на картинки с кратки изречения;

– откриване на разликите в тях;

– слушане с разбиране началото на история и продължаване на разказа по дадени картинки;

– описване  на разлики и изтъкване на причини;

– отговаряне на въпроси за лична информация.

Flyers

divider-min

Най-високото детско ниво е Flyers. То се явява езиков еквивалент на KET (Key English test) и съответства на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка. Навлизайки в това ниво, децата демонстрират спокойствие и свобода във воденето на разговор, четат детски книги на английски език.

Какви са нашите цели за ниво Flyers?

Работата ни по развиване на умения за четене и писане включва:

курсове по английски език за деца– четене на кратки описания на неща и написване на думата отговаряща на описанието;

– четене на въпроси относно картинна история и отговаряне с кратки отговори;

– четене и попълване на продължителен диалог;

– четене на специфична информация за разбиране на същността и попълване на липсващи думи в него;

– четене на кратък разказ с попълване на изречения към него;

– четене с разбиране на фактологичен текст;

– четене с разбиране на кратък текст ( напр. страница от дневник или писмо).

В ниво Flayers развиваме у децата следните умения в компонента слушане:

divi-3– слушане за разпознаване на имена и описания;

– слушане на наименования изговаряни буква по буква;

– слушане за разпознаване на специфична информация и думи;

– слушане на специфична информация от всякакъв вид;

– слушане за разпознаване на специфична информация думи и цветове.

В компонента говорене работим по развиване на умения за успешно:

divi-7– описание на картинка;

– задаване на въпроси и даване на кратки отговори относно хора , предмети и ситуации;

– слушане с разбиране началото на история и продължаване на разказа по картинки;

– отговаряне на въпроси за лична информация.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top