НАЧАЛО Форуми Excel 2013 Scenario manager и Data table в Excel Отговори на: Scenario manager и Data table в Excel

Отговори на: Scenario manager и Data table в Excel

НАЧАЛО Форуми Excel 2013 Scenario manager и Data table в Excel Отговори на: Scenario manager и Data table в Excel

#81338

moderator
Отговорник

А ето и малко информация за Data Tables (Таблици от данни):

Data Tables (Таблици от данни)

Ще направим изчисление за това колко би ни струвал един заем за автомобил при различни лихвени проценти, а след това и при различни периоди от време.

За целта е нужно да имаме стойност на автомобила (20 000лв), да знаем колко месечни вноски трябва да направим (36 месечни вноски), както и какъв ще бъде процента на оскъпяване (6%).

Excel ни предлага готова функция, чрез която можем да намерим колко ще бъде месечната вноска при тези стандартни условия. Функцията се нарича PMT. Нека да ви покажем как работи:

 

1.      Изведете стойностите, които посочихме по следния начин в работния лист:

Кликнете върху клетката D3, за да вмъкнете в нея функцията PMT.

1.      Попълнете диалоговия прозорец на функцията, както следва: Rate (лихвен %) клетка А4; Nper (брой вноски) – клетка B4; Pv (общата стойност) – клетка B1

След като натиснете Enter,  ще видите месечната вноска, която вие нужна, за да покриете заема от 20 000лв за 36 месеца с 6% оскъпяване.

Функцията Data tables ни позволява да видим какви биха били вноските при различни лихвени проценти и да ги сравним. Нека да го направим:

1.      Създайте малка табличка, която да съдържа лихвените проценти, които желаете да сравните. Уверете се, че оставяте един свободен ред под реда с процентите:

1.      Маркирайте клетките, които ще участват в изчислението. Не пропускайте и първоначалната стойност на вноската, която изчилихме при лихва от 6%:

1.      Насочете се към раздела Data (Данни), командата What if analysis (Условен анализ) и Data tables (Таблици от данни).

2.      Ще видите диалогов прозорец. За Row input cell: изберете клетката, чиято стойност ще бъде променливата величина. Това ще бъде клетката А4, тъй като стойността от 6% ще се променя в различните варианти. За Column input cell: не задавайте нищо, тъй като в този случай имаме само една променлива (лихвения процент). Ако имахме две променливи (например брой месечни вноски), тогава бихме избрали клетката показваща броя месечни вноски:

1.      И сега вече виждате колко би била месечната вноска при различните лихвени проценти.

Тази функция може да ни помогне да видим колко биха били вноските не само при различни лихвени проценти, но и при различни на брой месечни вноски (втора променлива). Нека да видим:

1.      Създайте нова табличка, която да прилича на предишната, но да показва в колоните си различните варианти за месечни вноски:

1.      Маркирайте клетките, които ще участват в изчисленията и включете отново командата за Data Tables:

1.      Изберете клетките, които се отнасят към променливите. За Row input cell: изберете клетката, чиято стойност ще бъде едната променлива величина. Това ще бъде клетката А4, тъй като стойността от 6% ще се променя в различните варианти. За Column input cell: изберете клетката, чиято стойност ще бъде втората променлива величина. Това е клетката B4, тъй като освен различни лихвени проценти (първата величина) сега ще пресмятаме колко е месечната вноска въз основа и на броя месечни вноски (втората величина):

1.      И вече можете да видите каква би била месечната вноска за автомобила при различните варианти на лихвен процент и брой вноски.

По този начин можете да правите най-различни изчисления с една или две променливи величини. В нашия случай променливите величини бяха лихвеният процент (1) и броят месечни вноски (2).

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

X