Защо е необходимо да учим чужди езици

Знанието е портал към света!

Обучение чужд език – Защо да учим? Щом човек е добър в дадена област на науката или изкуството, светът е пред него и животът му дава възможност да го покори. А какво по-полезно знание от езика може да Ви отвори вратата към другите? Независимо дали е известен или рядко срещан, езикът е огромно богатство. Той дава възможността на човек да пътува и да опознава хората, да обменя идеи и да създава приятелства. Владеенето на чужд език, а защо не два или повече, е голямо предимство в днешни дни. На почти всички обяви за работа едно от първите изисквания е владеене на определен език. Следващото е общителност и възможност за работа в екип. Знае ли чужд език, кръгът от хора, с които човек може да общува, се разширява и спомага за по – лесна комуникация с останалите. Това е причината ние, Езиков център Асториа Груп да се стремим да предоставим първокласно обучение на нашите клиенти.

Обучение чужд език – какви типове обучение има и какво да ни мотивира?

Всеки сам за себе си е необходимо да открие причината и да задвижи мотора на мотивацията си. Мотивацията е много важна част в обучението. След нея идват амбицията и ползата да разбираме, говорим и четем на съответният език. Основната мотивираща сила за повечето хора е фактът, че със знанието на чужд език се разширяват възможностите за нови хоризонти и кариера.
Учейки чужд език човек се сблъсква с нова култура, с нов свят, с нови традиции, които неимоверно развиват мисленето във всяко едно отношение. Новият език е не само средство за комуникация в ежедневието, но също така и средство за когнитивно развитие и мислене. Изучаването на един чужд език е тясно свързано с желанието за интелектуално и културно израстване.

И все пак, ако искате да кажете нещо хубаво на някого, той със сигурност би Ви разбрал, на какъвто и език да му говорите.

23/02/2017

0 responses on "Защо е необходимо да учим чужди езици"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top