Това, което ни мотивира да изучаваме чужди езици

Защо да учите чужди езици ?

Съществува една поговорка, която гласи, че даден чужд език може да се научи най-лесно в обкръжение от хора, говорещи на него. Предвид, колко широко разпространен е даден чужд език, специалистите по преподаване дават някои насоки. В списъка с необходими качества за изучаване на чужди езици,  на първо място те поставят мотивацията.

Според неотдавнашно проучване, става видно, че английските тинейджъри се нареждат най-ниско в езиковите програми, измежду 14 различни европейски страни. Съществуват множество въпроси за това дали след като английският е преобладаващ език за глобална комуникация, английските ученици са принудени да изучават по-малко чужди езици. С глобалната идея, английският да бъде изучаван като втори език, индустрията процъфтява. Тук се появява въпросът, какво мотивира местните да изучават чужди езици като немски, френски, италиански или испански?

Мотивацията при изучаване на чужд език

Мотивацията е движещата сила към постигането на определени цели. Тя може да бъде вътрешна и външна – породена от вътрешно желание за постигането на определени резултати или следствие от външни фактори.

Според учените, мотивацията при изучаването на чужд език зависи от много фактори. Ето някои от тях:
1. Отношение (чувства към общността и езикът – цел);
2. Самоувереност (очаквания за успех, самодостатъчност и безпокойство);
3. Цели (схващани като яснота и релевантност на целите на учене като пораждаща причина за учене);
4. Отдаденост (степента, в която обучаваният активно и съвестно участва в процеса на учене на чужд език);
5. Помощ от средата (степента, в която подкрепата от страна на учителя спомага за придобиване на опитност в ученето);

През 1972 Робърт Гарднър и Уолъс Ламбърт въвеждат термините инструментална и цялостна мотивация. В контекста на учене на език, инструменталната мотивация се отнася до желанието на обучаемия да научи език с утилитарни цели (например за работа или пътуване), докато цялостната мотивация се отнася до желанието да се научи даден език цялостно с възможност за интегриране в съответната езикова общност.

 

 

23/02/2017

0 responses on "Това, което ни мотивира да изучаваме чужди езици"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top