Глаголите „съм“ – „ser“ и „estar“ на португалски език

В португалския език глаголите „съм“ – „ser“ и „estar“ – играят важна роля и са неотменна част от граматиката. В тази статия ще разгледаме особеностите, употребата, спрежението и ще дадем примери за образуване на положителни, отрицателни изречения и въпроси с тези глаголи.

Особености и употреба:

Глаголът „ser“ се използва за изразяване на постоянни, характерни или вътрешни качества, както и за идентификация на неща или хора. Примери:

Eu sou professor. (Аз съм учител.)
Ela é inteligente. (Тя е умна.)
Nós somos brasileiros. (Ние сме бразилци.)

Глаголът „estar“ се използва за изразяване на временни, преходни или състояния, както и за местоположение или състояние на настроение. Примери:

Ele está cansado. (Той е уморен.)
Nós estamos felizes. (Ние сме щастливи.)
Elas estão em casa. (Те са вкъщи.)

Спрежение на глаголите „съм“:

Глаголите „съм“ имат специфично спрежение в португалския език. Ето го в настоящо време:

Глагол „ser“: Глагол „estar“:
Eu sou (Аз съм)
Tu és (Ти си)
Ele/ela/você é (Той/тя/вие си/сте)
Nós somos (Ние сме)
Vós sois (Вие сте)
Eles/elas/vocês são (Те/те са)
Eu estou (Аз съм)
Tu estás (Ти си)
Ele/ela/você está (Той/тя/вие си/сте)
Nós estamos (Ние сме)
Vós estais (Вие сте)
Eles/elas/vocês estão (Те/те са)

Образуване на положителни изречения

За да образувате положително изречение с глаголът съм на португалски е необходимо да го поставите в правилната форма, спрямо подлога на изречението (извършителя на действието)

Ето някои примери за положителни изречения с глаголите „съм“ и тяхния превод на български:

Глагол „ser“:

Eu sou estudante. (Аз съм студент.)
Ele é um bom amigo. (Той е добър приятел.)
Nós somos felizes. (Ние сме щастливи.)
Vós sois talentosos. (Вие сте талантливи.)
Eles são simpáticos. (Те са любезни.)

Глагол „estar“:

Eu estou cansado. (Аз съм уморен.)
Tu estás ocupado. (Ти си зает.)
Ele está feliz. (Той е щастлив.)
Nós estamos em casa. (Ние сме вкъщи.)
Eles estão no parque. (Те са в парка.)

Образуване на отрицателни изречения:

Глаголите „съм“ в отрицателната форма се образуват чрез добавянето на отрицателната частица „não“ преди глагола. Ето примери за отрицателни изречения с глаголите „съм“ и тяхния превод:

Глагол „ser“:

Eu não sou professor. (Аз не съм учител.)
Tu não és paciente. (Ти не си търпелив.)
Ele não é interessado. (Той не е заинтересован.)
Nós não somos preguiçosos. (Ние не сме лениви.)
Vós não sois perfeitos. (Вие не сте перфектни.)
Eles não são organizados. (Те не са организирани.)

Глагол „estar“:

Eu não estou doente. (Аз не съм болен.)
Tu não estás cansado. (Ти не си уморен.)
Ele não está zangado. (Той не е ядосан.)
Nós não estamos ocupados. (Ние не сме заети.)
Vós não estais tristes. (Вие не сте тъжни.)
Eles não estão em casa. (Те не са вкъщи.)

Образуване на въпросителни изречения:

За да съставим въпросително изречение с глаголите „съм“ на португалски език, трябва да инвертираме мястото на личното местоимение и глагола. Ето примери за въпросителни изречения с глаголите „съм“ и тяхния превод:

Глагол „ser“:

Sou eu o professor? (Аз учител ли съм?)
És tu inteligente? (Ти умен ли си?)
É ele o diretor? (Той директор ли е?)
Somos nós os vencedores? (Ние победители ли сме ?)
São eles os artistas? (Те артисти ли са?)

Глагол „estar“:

Estou eu cansado? (Аз уморен ли съм ?)
Estás tu ocupado? (Ти зает ли си?)
Está ele feliz? (Той щастлив ли е ?)
Estamos nós em casa? (Ние вкъщи ли сме ?)
Estão eles no parque? (Те в парка ли са?)

Глаголите „съм“ – „ser“ и „estar“ са от съществено значение в португалския език и се използват в различни ситуации. Важно е да разберете разликата между тях и да ги употребявате правилно. Запомнете примерите и продължавайте да практикувате, за да се запознаете добре с употребата на глаголите „съм“ на португалски език.

 

Повече любопитни теми за Португалския език можете да откриете в предлагания от нас онлайн курс по Португалски език за начинаещи!

0 responses on "Глаголите "съм" - "ser" и "estar" на португалски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top