Relativpronomen im Dativ und Genitiv

Здравейте, любители на немската реч! Както Ви обещахме в своите уроци по немски език, продължаваме темата за относителните местоимения в немски език и по-конкретно ще разгледаме склонението на Relativpronomen im Dativ und Genitiv в немски език. Допълнително ще разгледаме употребата на относителните местоимения с предлози.

Обща информация за Relativpronomen (относителни местоимения в немски език)

Първо бих искала да Ви припомня кои бяха относителните местоимения:

 • Относителните местоимения се наричат на немски език Relativpronomen.
 • С тях се въвеждат подчинени изречения, наречени Relativsätze.
 • Относителното местоимение свързва подчиненото изречение със съществително име или местоимение, което вече е споменато в главното изречение, и дава допълнителна информация за него.
 • Relativpronomen (относителни местоимения) са der, die, das, welcher, welche, welches. На български език се превеждат като който, която, което.
 • Те се скланят, т.е. те променят формата си по падеж (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv), число (Singular, Plural) и род (maskulin, feminin, neutral).

Склонение на относителните местоимения (Relativpronomen)

 Склонението на относителните местоимения е показано по-долу в таблицата:

Относителните местоимения (Relativpronomen) в Nominativ и Akkusativ съвпадат по форма с определителния член.  Различията се появяват в Dativ и Genitiv.

Relativpronomen im Dativ und Genitiv

Dativ: den (определителен член) -> denen (относително местоимение).

Genitiv: des, der, des, der (определителни членове) -> dessenderen, dessen, deren (относителни местоимения)

Значение: 

m f n Plural
Dativ dem
der dem denen
на когото на която на което на които
Genitiv dessen deren dessen deren
чийто чиято чието чиито

 

Relativpronomen im Dativ und GenitivDas Relativpronomen welch-

 • Относителното местоимение welch- се използва предимно в писмената реч и се използва с цел избягване на повторения, например, когато определителният член пред референтната дума и относителното местоимение са еднакви.
 • Ich danke dem Freunddem ich mich vertraue.
 • Ich danke dem Freund, welchem ich mich vertraue.
 • Превод: Благодаря на приятеля, на когото / на когото се доверявам.
 • Както можете да видите, няма форма в родителен падеж за welcher, welche, welches. Затова просто се използва склонената форма на der, die или das.

Примери за Relativpronomen im Dativ und Genitiv

Нека да разгледаме по-подробно следното изречение: „Das ist der Professordem man gut zuhören muss.“ (Това е професорът, когото трябва да слушате внимателно.)

Относителното местоимение „dem“ се отнася към „der Professor“ в главното изречение. Референтната дума („der Professor“) е от мъжки род, единствено число. Местоимението стои в Dativ, тъй като подлогът в подчиненото изречение е „man“ и глаголът „zuhören“ изисква „Dativ“. ⇒ Избираме „dem“.

Ето още няколко примера за Relativpronomen im Dativ und Genitiv.

Relativpronomen im Dativ:

 • Frau Schmidt hat neuerdings Geldprobleme. Ihr gehören mehrere Autos.
  Frau Schmidtder mehrere Autos gehören, hat neuerdings Geldprobleme.
  Г-жа Шмид, която притежава (=на която принадлежат) няколко коли, напоследък има финансови проблеми.
  Hauptsatz*: референтна дума = Frau Schmidt = feminin / Nebensatz**: Ihr gehören mehrere Autos. = Dativ
 • Unsere Freunde sind losgefahren. Das Büfett hat ihnen sehr gut geschmeckt.
  Unsere Freundedenen das Büfett sehr gut geschmeckt hat, sind losgefahren.
  Нашите приятели, които много харесаха бюфета, потеглиха.
  Hauptsatz*: референтна дума = Unsere Freunde = Plural / Nebensatz**: Das Büffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. = Dativ

Relativpronomen im Genitiv:

Една конструкция в Genitiv може да се разпознае по следния начин:

съществително + съществително (на референтната дума)
или
притежателно местоимение (на референтната дума) + съществително

 • Das Kind muss sofort operiert werden. Der Vater des Kindes ist nicht zu erreichen.
  Das Kinddessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort operiert werden.
  Детето, чийто баща не може да бъде открит, трябва незабавно да бъде оперирано.
  Hauptsatz*: референтна дума = Das Kind = neutral / Nebensatz**: Der Vater des Kindes ist nicht yu errreichen. = Genitiv
 • Das ist Herr MeyerSeine Frau hat neulich im Lotto viel Geld gewonnen.
  Das ist Herr Meyerdessen Frau neulich im Lotto viel Geld gewonnen hat.
  Това е г-н Майер, чиято съпруга наскоро спечели много пари от лотарията.
  Hauptsatz*референтна дума = Herr Meyer = maskulin / Nebensatz**: Seine Frau hat neulich im Lotto gewonnens. / seine Frau = притежател = Genitiv

*Hauptsatz – главно изречение
**Nebensatz – подчинено изречение

Надявам се, че днешната публикация за Relativpronomen im Dativ und Genitiv Ви е харесала. Очаквайте продължение на темата за относителните местоимения. До следващия път!

0 responses on "Relativpronomen im Dativ und Genitiv"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top