Select Readings Elementary + аудио

14.90лв.34.90лв.

Системата Select Readings Elementary се състои от 2 части, които да Ви помогнат да надградите своите езикови умения.

В основата й лежат 126 страници учебно помагало, което със своите интересни текстове за слушане и четене с разбиране, упражнения към тях и илюстрации би могло да бъде една интересна придобивка към Вашата колекция от английски книги и списания. Втората част са аудио файловете, към текстовете за слушане с разбиране, включени в учебното помагало. Третата част са допълнителни тестове към всеки от уроците, както и междинни и финални тестове. В системата са застъпени лексика, граматика и развиване на всички умения.

Да обобщим от какво се състои системата:

✔️ основно учебно помагало + аудио файлове

✔️ допълнителни + междинни + финални тестове

Код: Няма Категория:

Описание

Select Readings Elementary

Select Readings Elementary е обучение за четене по английски език за ученици. Четенето на пасажи в Select Readings, които са подходящи и интересни, служат като платформа за развитие на уменията за четене. Допълнително се развива езиковия речника, както и провокиращи мисълта дебати и писане.

Текстовете обхващат широк спектър от жанрове (статии от вестници и списания, лични есета, модули от учебници, откъси от книги и онлайн разговори) и са одобрени от реномирани и опитни учители.

Select Readings Elementary, Езиков Център Асториа ГрупSelect Readings Elementary – Chapter Overview

Всяка глава в Select Readings Elementary включва раздела, описан по-долу:

1. Opening Page.

Целта на тази страница е да привлече вниманието на читателите към темата и съдържанието на главата със съответните произведения и завладяващи цитати.

2. Before You Read.

Първата дейност във всеки раздел “Before You Read” въвежда важен речник от пасажа за четене. Където е подходящо, визуалните елементи се използват за илюстриране на ключови термини, докато придружаващите въпроси карат учениците да използват новите термини. Втората дейност предоставя на учениците конкретна задача за преглед на пасажа за четене. Тази дейност също така дава възможност на учениците да практикуват важно умение за четене, като прогнозиране или сканиране. Допълнителна информация за всяко умение за четене е предоставена в “Reading Skills Guide” на страница 92-102.

3. Reading Passage.

В цялост текстовете стават все по-дълги и/или по-сложни с напредването на главите. За да помогнем на учениците успешно да се справят с всеки пасаж, ние предоставяме следните инструменти за поддръжка:

✔️ Vocabulary glosses. Предизвикателните думи и изрази са гланцирани в четенията. В някои случаи имаме гланцирани части от думи вместо отделни елементи от речника. Този подход помага на учениците да развият по-добро усещане за това колко важен е контекстът за разбирането на значението на новите думи.

✔️ Culture and Language Notes. На страници 85-91 учениците ще намерят обяснения за културни препратки и езикова употреба, които се появяват в син шрифт в текстовете. Предоставени са бележки с/от по-широк спектър от теми от научна информация, до географски препратки, до известни хора.

✔️ Maps. Всяко място, представено в пасаж за четене, е ясно отбелязано на една от картите, намерени на страници 103-107.

✔️ Numbered lines. За лесна справка всеки пети ред от всеки пасаж за четене е номериран.

✔️ Recorded reading passages. Слушането на някой, който чете текст на глас, помага на изучаващите езика да видят как думите са групирани в смислени парчета, като по този начин подпомагат разбирането.

4. Understanding the Text.

След всяко четене има няколко задачи, които дават възможност на учениците да:

✔️ изследват пасажа за четене по-подробно, докато си водят бележки;

✔️ взаимодействат с текста няколко пъти;

✔️ проверяват разбирането на текста;

✔️ обсъждане на въпросите, повдигнати в четенето;

✔️ използване на ключови термини в нов контекст;

✔️ научават полезни речникови умения.

5.Discussion and Writing.

В края на всяка глава учениците имат възможност да говорят и пишат по различни въпроси. Задачите в този раздел дават на учениците възможност да разширят възгледите си по темата на четенето и да обърнат внимание на по-глобални проблеми и въпроси. Последната задача в този раздел е търсене в мрежата, което дава на учениците лесно упражнение за изпълнение онлайн.

6.Words to Remember.

Всяка глава завършва със списък с думи за запомняне. Повечето от тези ключови думи са от Oxford 2000 keywords и много от тях също са подчертани в the Academic Word List. Този раздел предоставя ефективно средство за учениците да следят важния нов речник чрез глава 10 от 129 мини-речник на страници 108-114. В Oxford Basic American Dictionary for learners of English са включени внимателно изработени дефиниции на всяка дума за запомняне. Предоставя на учениците думите и техните дефиниции по азбучен ред на едно място.

Select Readings Elementary - Reading Skills Guide, Езиков Център Асториа ГрупSelect Readings Elementary – Reading Skills Guide

Ръководството за умения за четене на страници 92-102 служи като допълнителен референтен инструмент за ученици от начален етап. Докато задачите в главите насочват учениците към прилагането на важни умения за четене, като преглед и водене на бележки, Reading Skills Guide предоставя ресурс за ученици, които са готови да изследват уменията за четене по-задълбочено. Ръководството за умения за четене дава полезна информация за целта на всяко умение за четене и илюстрира как да приложите всяко умение към текст. Допълнителните практически дейности следват тези обяснения.

Закупете своя учебник още сега! Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Допълнителна информация

Избери

книга+аудио, книга+аудио+тестове

Избери печат

електронен, хартиен

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Select Readings Elementary + аудио”

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top