Pretérito Perfecto de Indicativo

Pretérito Perfecto de Indicativo в испански език  обозначава минало завършено действие, предхождащо момента на говорене.

Употребява се за изразяване на:

  1. Завършено действие във все още не изтекъл период от време, включващ момента на говорене. Продължителността на този период не е от значение. Действието може да бъде еднократно или повтарящо се, но не и обичайно. В този случай, често се употребява със следните словосъчетания и наречия за време:

  • hoy – днес, esta mañana – тази сутрин, esta tarde – този следобед, esta semana – тази седмица, este fin de semana – този уикенд, este mes – този месец, este verano – това лято, este año- тази година, todavía no – все още не, ya – вече, nunca – никога и т.нат.

Тези наречия може да не са изрично упоменати, а да се разбират от контекста.

Preterito Perfecto de Indicativo се образува с помощта на съответната форма на спомагателния глагол haber и миналото причастие (participio pasado) на пълнозначния глагол.

Participio pasado се формира:

При глаголи от l група – коренът на глагола + ado -> hablar – habl + ado = hablado

При глаголи от ll и lll група – коренът на глагола + ido -> beber – beb + ido = bebido; vivir – viv +ido = vivido

Pretérito Perfecto de Indicativo, Безплатен урок по испански език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

Неправилни причастия:

Pretérito Perfecto de Indicativo, Безплатен урок по испански език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

Примери: Mario nunca ha ido a España. – Марио никога не е ходил в Испания. (никога не е имал този опит/преживяване)

Últimamente he trabajado mucho. – Напоследък работих много.

Esta semana hemos ido dos veces a Madrid. – Тази седмица ходихме два пъти до Мадрид.

– ¿A qué hora has salido hoy de casa? – В колко часа излезе днес от вкъщи?
– He salido a las ocho de la mañana. – Излязох в осем часа сутринта.

Забележете как навсякъде използваме това време, когато говорим за преживявания или действие, извършено наскоро. Това са двата главни случая, при които се нуждаем от Pretérito Perfecto на испански.

2. Действие в миналото, когато времето на извършване на  действието не е определено:

ПримериLo que tú has hecho, no puedo olvidarlo.  Това, което ти направи, не мога да го забравя.

– ¿Has visto esta película? – Гледал/a ли си този филм?
– 
No, todavía no la he visto – Не, все още не съм я гледал/а.

– ¿Has comprado el manual de español? – Купи ли помагалото по испански?
– 
No, lo he comprado (todavía, aún) – Не съм го купил/а (все още).

3. Току-що извършено действие.

ПримериHan ido a la farmacia, ahora mismo vuelven. – Отидоха до аптеката, ей сега се връщат/ще се върнат.

Ha vuelto hace un momento. – Преди малко се върна.

В следващата презентация имате възможността да упражните наученото до момента:

0 responses on "Pretérito Perfecto de Indicativo"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top