Present Simple (Сегашно просто време) в английски език

Здравейте отново! В днешната публикация ще разгледаме едно от най- често използваните глаголни времена в английски език, а именно – Present Simple (Сегашно просто време). Важно за всеки начинаещ в своето обучение по английски език е да разбира и употребява правилно това време, тъй като в основата на употребата му са обичайните повтарящи се действия.

В този урок ще обсъдим всички случаи, които изискват да използваме Present Simple, образуването му и наречията за време, които го подсказват.  Независимо дали посещавате курс по английски език или се самообучавате, надяваме се да Ви хареса. Да започваме!

 

Употреба – Кога използваме Present Simple (Сегашно просто време)

 

Present Simple (Сегашно просто време)най- често изразява обичайно повтарящо се действие в настоящето, като на български го превеждаме със сегашно време.

а) обичайни повтарящи се действия

С други думи –  действията, които извършвате всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година и т.н. Те са станали част от вашето ежедневие / рутина. и представляват вашите навици. 

Например:

Sara gets up at 7 o’clock every morning. /Сара става в 7 часа всяка сутрин./

My wife goes to work by bus. /Моята съпруга отива на работа с автобус./

 

b) ситуации или състояние, които обичайно са верни и непроменливи:

My best friend lives in a flat. – Моят най-добър приятел живее в апартамент

Most people like chocolate. – Повечето хора харесват шоколад

 

c) За навици или често повтарящи се действия и събития

My little sister walks to school every day. – Моята малка сестра върви до училище всеки ден

I usually get up at nine. – Аз обикновено ставам в девет.

 

d) Представляват всеизвестни факти или доказани твърдения.

Например:

Young people these days suffer from a lot of stress.

/Младите хора в наши дни страдат от много стрес./

The sun rises in the east.

/Слънцето изгрява от изток./

Наречия за време, подсказващи употребата на Present Simple

Следните наречия изискват употребата на просто време, като позицията им най-често е между подлога и глагола.

usually – обикновено

seldom, rarely  – рядко

sometimes – понякога

always – винаги

often – често

Образуване на положителни, отрицателни и въпросителни изречения в Present Simple (Сегашно просто време)

Лесно е да образуваме положителната форма на Present simple –  съвпада с инфинитива на глагола. Само трябва да запомним  за 3л. ед. число (he/she/it) да добавим –(e)s .

  Positive Negative Question
I work. don’t work. Do I work?
You work. don’t work. Do you work?
He

She

It

 

works.

doesn’t work. Does he/she/it work?
We

You

They

 

work.

don’t work. Do we/you/they work?

За да образуваме въпросително изречение използваме спомагателния глагол do ( за 3л. ед. число – does ) и инфинитива на основния глагол .

За да образуваме отрицателно изречение в сегашно просто време в английски език отново се нуждаем от спомагателния глагол do ( does )  и отрицателната частица not.  Често използваме съкратените им форми, а именно –  don’t / doesn’t .

Надяваме се тази публикация да Ви е била както полезна, така и интересна. Езиков Център Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения: 

 

 

 

0 responses on "Present Simple (Сегашно просто време) в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top