Present Continuous – Сегашно продължително време

Здравейте отново! В днешната публикация ще разгледаме едно от най- често използваните глаголни времена в английски език, а именно – Present Continuous (Сегашно продължително време). В случай че искаме да бъдем разбрани от събеседниците си, е необходимо да го използваме правилно и, разбира се, в подходящата ситуация.

В този урок ще обсъдим всички случаи, които изискват да използваме Present Continuous, образуването му и наречията за време, които го подсказват.  Независимо дали посещавате курс по английски език или се самообучавате, надяваме се да Ви хареса.

 1. Употреба – Кога използваме Present Continuous (Сегашно продължително време)

Present Continuous (Сегашно продължително време) най- често, когато описваме действия:

а) случващи се в момента на говорене

Например:

 • Excuse me, you are sitting in my seat. (Извинете, седите на моето място.)
 • John, listen! This vacuum cleaner is making a strange noise.
  (Чуй, Джон! Прахосмукачката издава странен звук.)
 1. b) временно действие, което се случва редовно, но само за определен момент от време в настоящето:
 • She is studying English. (Тя учи английски език.)
 • My mom is cooking (Майка ми готви за вечеря.)
 1. c) организирано действие в най-скоро бъдеще
 • My little sister is getting married in June. (Моята малка сестра ще се жени през Юни.)
 • We are going to the cinema on Sunday. (В неделя ще ходим на кино.)

 

 1. Наречия за време, подсказващи употребата на Present Continuous (Сегашно продължително време)

 Следните наречия изискват употребата на продължително време, като позицията им най-често е:

1) Между –be и –ing формата (както е в първия пример)

2) На края на изречението

3) В началото на изречението.

Пример:

 • I am just reading a book.
 • We’re watching a TV at the moment.

Just /тъкмо, точно/

now /сега/

at the moment /в момента/

at present /сега/

currently – понастоящем, сега

 

 1. Образуване на положителни, отрицателни и въпросителни изречения 

Positive Negative Question
I am working. am not working.      Am I working?
You are working. are not working.     Are you working?
He

She

It

is working. is not working. Is  he/she/it working?
We

You

They

are working. are not working. Are  we/you/they working?

 

Надяваме се тази публикация да Ви е била както полезна, така и интересна. Езиков Център Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси. Ако желаете, можете да тествате наученото със следните упражнения:

 

0 responses on "Present Continuous - Сегашно продължително време"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top