Perífrasis Verbales в испански език

Perífrasis Verbales в испански език

 

Perífrasis Verbales в испански език са конструкции, съставени от два или повече глагола, които функционират като един. Много често глаголите, които ги съставляват, са обединени от предлог, вървящ след първия глагол (най-често спомагателен), който е спрегнат, а вторият остава в безлична форма (инфинитив, деепричастие, минало причастие).

 

 

Днес ще разгледаме следните Perífrasis Verbales:

 

Dejar de + infinitivo – Преставам, спирам да…

Acabar de + infinitivo – Току-що…

Empezar a + infinitivo – Започвам да…

Volver a + infinitivo – Отново…

Seguir + gerundio – Продължавам да…

 


 

Dejar de + infinitivo – Преставам, спирам да…

Después de casarme, dejé de fumar. – След като се ожених, престанах да пуша.

¡Deja de hacer ruido! – Престани да вдигаш (правиш) шум!

Él no ha dejado de amarla. – Той не е престанал да я обича.

 


 

Acabar de + infinitivo – Току-що

В случая говорим за наскоро извършено действие: Acabo de salir. – Току-що излязох.

Както виждате в примера, acabar остава в сегашно време, не се преобразува в минало, тъй като в случая самата конструкция се отнася за извършено минало действие.

Acabo de leer el libro. – Току-що прочетох книгата.

Julio acaba de besarme. – Хулио току-що ме целуна.

¿Qué me acabas de decir? – Какво ми каза току-що?

 


 

Empezar a + infinitivo – Започвам да…

Empezar е частично неправилен глагол, при който е преминава в ie в сегашно време (empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan)

¿Cuándo empiezas a trabajar en la nueva empresa? – Кога започваш да работиш в новата фирма?

La verdad es que empiezo a preocuparme. – Истината е, че започвам да се тревожа.

Empecé а estudiar inglés en 2010. – Започнах да уча английски през 2010 година.

 


 

Volver a + infinitivo – Отново

Volver също е неправилен глагол, при който преминава в ue в сегашно време.

Конструкцията се използва за изразяване на повторно извършено действие.

Cada vez que miro a Juana, vuelvo a ver a su padre en sus ojos. – Всеки път, щом погледна Хуана, отново виждам баща й в нейните очи.

Emiliano me ha vuelto a mentir. – Емилиано отново ме излъга.

Mañana nos volvemos a ver. – Утре пак ще се видим. (сегашно с функция на бъдеще)

 


 

Seguir + gerundio – Продължавам да

Seguir също е частично неправилен глагол – е преминава в i в сегашно време.

Забележете, че за тази конструкция използваме gerundio, тоест деепричастие на глагола.

Han pasado 12 años, pero yo sigo paseando por las mismas calles. – Изминаха 12 години, но аз продължавам да се разхождам по същите улици.

¿Sigues leyendo el libro que te di ayer? – Продължаваш ли да четеш книгата, която ти дадох вчера?

 

Повече уроци по испански език можете да откриете в нашите курсове по испански език!

 

0 responses on "Perífrasis Verbales в испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top