Онлайн или групово обучение да избера?

След като вече сме избрали езика, който да учим, идва ред да решим под каква форма ще го изучаваме. Нека сравним онлайн и груповите обучения, за да направим правилния за нас избор.

В крак с модата – онлайн обучение

В днешно време можем да правим почти всичко онлайн – включително и да учим чужди езици. Едно от най-основните предимства на онлайн обучението е неговата достъпност, която го прави все по-популярно в целия свят. Чрез тази образователна форма чувствително се разширява кръга на ползвателите, тъй като се включват и хора, които иначе трудно биха имали достъп до реално присъствие. На практика седейки у дома, пред компютъра си учащия сам преценява кога точно да учи, както и определя темпото, с което да преминава през учебния материал.

С онлайн обучението учащия изгражда ценни личностни качества. Самостоятелност, отговорност, организираност, способност за реална оценка и вземане на адекватни решения – качества, които се търсят все повече и повече. Най-хубавото – обучението се извършва от всяко място и по всяко време. Единственото, от което имате нужда е устройство свързано с интернет.

 Какви са преимуществата на групата?

От друга страна пък в практиката груповото обучение предлага онова, което не успява онлайн обучението. Натрупвате опит при общуването с други хора, в сферата на образованието, науката, политиката, религията и т.н. По този начин разширявате общата си култура, начин на мислене,а подрастващите се научават да променят гледната си точка и да проявяват разбиране към останалите, да уважават и тяхното мнение и право на глас. Дава се възможност за свободна инициатива, знанията биват усвоявани и практикувани в среда, много близка до естествената. Съществува по–висока степен на самоизява – могат да бъдат разигравани ролеви игри, дискусии, общуване между обучаемите на чужд език. Огромно предимство на това обучение е усъвършенстване на наученото, на вече придобитите знания, уменията и нагласите за работа в група, и всичко това съобразено с принципите на диалога и разбирателството.

23/02/2017

0 responses on "Онлайн или групово обучение да избера?"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top