Обучения с ваучери чрез доставчици на обучение

Обучения с ваучери

Искате да получите по-висока квалификация, но не сте могли да се обучавате в университет до сега? Не се притеснявайте, никога не е късно да станете специалист, възможностите са много. Например, в момента Агенция по Заетостта организира програми, специално ориентирани към хората, които не са имали възможност да получат висше образование. Пример за това е програмата „Развитие на човешките ресурси“ и финансираната от нея „Ваучери за заети лица“. Всичко необходимо, за да се включите в нея, е да се регистрирате в Бюро по труда и да представите ваучерът, който ще Ви предоставят от там, пред избрания доставчик на обучение. Доставчикът е този, който се ангажира с обработката на документите, изготвянето на график и провеждането на обучението.

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към фирмите, които искат да обучат своите служители по ключови компетенции (вид напълно безплатни курсове) – КК2 –  за чуждоезикови курсове или КК4 – за информатика и/или информационни технологии. Обучението започва след като се премине входящ тест. Безработните лица също могат да се включват в обучение с ваучери, което се провежда само в дневна или вечерна присъствена форма, в зависимост от графика, предоставен от съответните доставчици на обучение. В края на курса се провежда теоретичен и практически изпит за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Как да се включите в процедурата „Ваучери за заети лица“

В процедурата „Ваучери за заети лица“ могат да вземат участие заети лица, които:

  • работят на трудов договор извън държавната администрация
  • нямат висше образование
  • имат средна или по-ниска степен на образование

обучение с ваучериЗа периода на програмата едно заето лице може да премине само едно обучение по професионална квалификация и само едно обучение по ключови компетенции (по чужди езици или компютърна компетентност). За всяко обучение се подава ново заявление.

Важно е да се знае също, че лицата трябва да не са включени в други проекти или програми и да не са се възползвали от безплатно професионално и компютърно обучение с ваучери по Оперативни програми Аз мога или Аз мога повече.

Обучаващите се заплащат само 15 % от стойността на курса, а останалите 85% се финансират от „Развитие на човешките ресурси“. Формата на обучение е само присъствена, а графикът се определя от достачика на обучението.

 

10/04/2023

0 responses on "Обучения с ваучери чрез доставчици на обучение"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top