Мотивационно писмо – основни препоръки

Как да напишем мотивационно писмо? –

Един от най-важните документи, които да си подготвим преди да започнем да търсим работа.

Когато кандидатстваме за дадено работно място, често не си даваме сметка, доколко прилагането на мотивационно писмо разширява възможността да се сдобием с най-желаната длъжност. Разбира се CV -то също трябва да бъде убедително. Факт е обаче, че при кандидатстване обикновено конкуренцията е голяма, за това всеки работодател преценя по свои критерии кого да извика на интервю. Истината е, че дори перфектно направената автобиография няма същия ефект, като това да опишем накратко какъв опит имаме и какво бихме могли да предложим като бъдещи служители на дадена фирма.

Основни препоръки:

  1. Добра практика е да не използваме стандартни текстове. Нали не бихме искали някой да е написал същата информация като нас? Всеки път, когато ще търсим работа по-добре да си съставяме ново мотивационно писмо.
  2. Преди това е нужно да се информираме до кого да адресираме. Хубаво е да напишем конкретно името на човека, който ще вземе решението дали да ни поканят за интервю, отколкото обичайното „Уважаеми Дами и Господа“. За целта можем да направим проучване в интернет или да се обадим в отдела, за който кандидатстваме.
  3. Относно дължината за мотивационно писмо – не трябва да надвишава една печатна страница. Добър вариант е текстът да не заема повече от 80%.
  4. Защо да не си направим превод на английски и/или на немски език, тъй като на много места е изискване да знаем поне един от тях.
  5. Акцентирайте на поне три неща, които да изглеждат внушаващи на работодателя, и с които може да ви запомни, а не просто да прегледа писмотo и да го отдели в общия куп. Например:
  • като споменете от къде сте разбрали за вакантната позиция;
  • как вашето образование ще бъде полезно за правилното и продуктивно изпълнение на възложените задачи според длъжността;
  • споделяне на опит, придобит от сходни предишни места;

 

23/02/2017

0 responses on "Мотивационно писмо - основни препоръки"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top