Ja, nein или doch в немски език

Ja, nein или doch в немски език

 

Здравейте любители на немската реч! В предна публикация се запознахме с отрицателни изречения в немски език. Днес ще разгледаме въпроса кога трябва да отговорим с ja nein или doch в немски език.

Обща информация

Както вече знаете, в немския език има два вида въпроси: W-Fragen и Ja-/Nein-Fragen или наречени още Entscheidungsfragen, т.е. въпроси, на които отговаряме с да или не. Можем да отговорим с помощта на частиците ja nein или doch в немски език.

 

 

Как да отговаряме с ja, nein или doch в немски език

Отговор с ja или nein 

С ja или nein се отговаря на положителни въпроси. Един въпрос е положителен (positiv), когато не съдържа думите nicht или kein.

Например:

Въпрос: Hast du Zeit heute Abend? – Имаш ли време тази вечер?
Отговори: Ja, ich habe Zeit.  – Да, имам време.
                       Nein, ich habe keine Zeit. – Не, нямам време.

Въпрос: Verstehen Sie mich? – Разбирате ли ме?
Отговори: Ja, ich verstehe Sie. – Да, разбирам Ви.
                       Nein, ich verstehe Sie nicht. – Не, не Ви разбирам.

 

Отговор с doch 

С doch се отговаря на отрицателен (negativ) въпрос, т.е. въпрос, който съдържа думите nicht или kein.

 

Как се отговаря на такъв въпрос?

1. При СЪГЛАСИЕ със съдържанието на отрицателния въпрос се отговаря с NEIN.

Нека да преобразуваме примерните положителни въпроси в негативни:

Въпрос: Hast du keine Zeit heute Abend? – Нямаш ли време тази вечер?
Отговор: Nein, ich habe keine Zeit. – Не, нямам време.

Въпрос: Verstehen Sie mich nicht? – Не ме ли разбирате?
Отговор: Nein, ich verstehe Sie nicht. – Не, не Ви разбирам.

И да добавим още няколко примера:

Въпрос: Arbeitest du am Mittwoch nicht? – Утре не работиш ли?
Отговор: Nein, ich arbeite nicht.  – Не, не работя.

Въпрос: Kennst du Sie nicht? – Не я ли познаваш?
Отговор: Nein, ich kenne Sie nicht. Не, не я познавам.

Въпрос: Hast du keine Kinder? – Нямаш ли деца?
Отговор: Nein, ich habe keine Kinder. Не, нямам деца.

 

2. При НЕСЪГЛАСИЕ със съдържанието на негативния въпрос се отговаря с DOCH.

Частицата doch е модална частица, също като vielleicht, wahrscheinlich (може би, вероятно), möglich, vermutlich (възможно), angeblich (уж, както изглежда, навярно), sicher (със сигурност), wohl (вероятно, навярно, май, може би) и други. Модалността в езика изразява нашето лично отношение относно дадена ситуация. Чрез модалните частици ние вкарваме емоция и автентичност на изказа си.

1. Когато doch e част от цяло изречение, тази частица засилва смисъла в изречението и не е задължително да се превежда.

Например:
Fahre doch nicht so schnell! – Не карай толкова бързо! (Това изречение може да съществува и без частицата doch и тогава няма да промени значението си.)

 

2. Когато doch e отговор на въпрос, се превежда като напротив.

Въпрос: Verstehen Sie mich nicht? – Не ме ли разбирате?
Отговор: Doch, ich verstehe Sie. – Напротив, разбирам Ви.

Въпрос: Kennst du Sie nicht? – Не я ли познаваш?
Отговор: Doch, ich kenne Sie. Напротив, познавам я.

Въпрос: Magst du keine Pizza? – Не обичаш ли пица?
Отговор: Doch, ich mag. Напротив, обичам.

Въпрос: Hast du keine Kinder? – Нямаш ли деца?
Отговор: Doch, ich habe Kinder. Напротив, имам деца.

Можем да обобщим, че DOCH е положителен отговор на отрицателен въпрос.

 

Надявам се, днешната публикация да Ви е била интересна и полезна.

 

Изберете индивидуални, групови или онлайн курсове по немски език от
Езиков Център Асториа Груп.

0 responses on "Ja, nein или doch в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top