Употреба на Wish в английски език

Здравейте! В днешния урок ще се научим да употребяваме глагола wish в различни ситуации на английски език . Нека да разгледаме функциите и ситуациите, в които се използва:

– С wish / иска ми се пожелаваме на някого успех, здраве, късмет и т.нат.

I wish you all the best in the future. – Пожелавам ти всичко най-добро в бъдеще.

I saw Mark before the exam and he wished me luck. – Видях Марк преди изпита и той ми пожела късмет.

– Използваме wish и за да кажем, че се разкайваме за нещо или че нещо в момента не е така, както бихме желали. В такъв случай използваме wish заедно с глагол в Past Simple, но фразата се отнася за настоящето.

I wish I knew how to solve the problem. (But I don’t.) – Иска ми се да знаех как да разреша проблема. (Но не знам)

I wish you didn’t have to go so soon. (but you have to go) – Ще ми се да не трябваше да си тръгваш толкова скоро. (Но трябва.)

Do you wish you lived near the sea? (you don’t live near the sea) – Иска ли ти се да живееше близо до морето? (не живееш близо до морето)

 – За да кажем, че съжаляваме за нещо случило се в миналото, ще използваме wish + Past Perfect:

I wish I had met you 10 years ago. – Ще ми се да те бях срещнал преди 10 години.

I said something stupid. I wish I hadn’t said that. – Казах нещо глупаво. Ще ми се да не го бях казвал.

I wish I had studied harder for the exam yesterday. – Ще ми се да бях учил по-усърдно за изпита вчера.

  • За да изразим желанието си нещо да се случи в бъдеще, ще използваме конструкцията wish + would + infinitive. Често се използва при изразяване на оплаквания към някого.
  • I wish you would quit smoking. – Иска ми се да престанеш да пушиш.
  • I wish you would focus on your family. – Иска ми се да се фокусираш върху семейството си.

Употреба на Wish / Иска ми се. Безплатен урок по английски език Варна, София, Бургас, безплатни упражнения. Езиков Център Асториа Груп

А сега е време за малко упражнения за проверка на знанията:

0 responses on "Употреба на Wish в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top