Future Continuous – Употреба и образуване

Бъдещето продължително време (Future Continuous) се използва за описание на действия или събития, които ще се извършват в бъдеще време. Подчертава продължителността на бъдещето действие.


Ето положителните, отрицателните и въпросителните форми на Future Continuous, заедно с примери:

Положителна формация: Подлог + will + be + сегашно причастие (-ing форма на глагола)

Примери:

 1. They will be traveling to Paris next week. – Те ще пътуват за Париж следващата седмица.
 2. I will be studying all night for the exam tomorrow. – Аз ще уча цяла нощ за изпита утре.
 3. She will be working on a project during the summer. – Тя ще работи по проект през лятото.
 4. We will be having a meeting at 2 p.m. tomorrow. – Ще имаме среща в 2 следобяд утре.

Отрицателна формация: Подлог + will not (won’t) + be + сегашно причастие (-ing форма на глагола)

Примери:

 1. They will not be traveling to Paris next week. – Те няма да пътуват за Париж.
 2. I will not be studying at the library next weekend. – Аз няма да уча в библиотеката следващата седмица.
 3. She will not be dancing at the party on Saturday night. – Тя няма да танцува на партито в събота вечер.
 4. We will not be traveling to Italy next month. – Ние няма да пътуваме за Италия следващия месец.

Формиране на въпрос във Future Continuous: Will + Подлог + be + сегашно причастие (-ing форма на глагола)?

Примери:

 1. Will they be traveling to Paris next week? – Ще пътуват ли за Париж следващата седмица?
 2. Will you be studying at the library next weekend? – Ще учиш ли в библиотеката следващата седмица?
 3. Will she be dancing at the party on Saturday night? – Ще танцува ли на партито в събота вечер+
 4. Will we be traveling to Italy next month? – Ще пътуваме ли за Италия следващия месец?

 

Повече уроци и упражнения можете да откриете в нашите курсове по английски език!

 

0 responses on "Future Continuous - Употреба и образуване"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top