“Ваучери за заети лица”– Курс по Английски език, Ниво B1 28.11.17