“Ваучери за заети лица”– Курс по Английски език, Ниво A2 17.10.17