“Ваучери за заети лица”– Курс по Френски език, Ниво B1 20.09.17