“Ваучери за заети лица”– Курс по Френски език, Ниво А2 20.09.17