Немски език за средно напреднали – ниво А2 – 12.06.2020