Немски език за средно напреднали – ниво А2 – 15.05.2020