Английски език ниво B2 (Upper Intermediate) 02.07.2016