Кой език да уча – Английски или Немски ?

Английски или Немски

Постоянно ни казват, че е важно да учим чужди езици. Но за да се амбицираме да научим който и да е език първо сами трябва да се мотивираме, като разгледаме ползата да разбираме и говорим на съответният език. Добре, но тук идва въпроса – кой език да избера? Всеки чужд език сам по себе си е порта към един нов свят, но в същото време има своите силни и слаби страни. Ние от Езиков Център Асториа Груп сме направили сравнение между два от най-популярните езици на стария континент – английски и немски.

Глобалния език – английски

Английският е навсякъде около нас – в интернет, телевизията, в песните, които слушаме и филмите, които гледаме. Да знаеш езика вече е необходимост. Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. За над 309 милиона души английският е роден език. Хората, за които английският е втори език, са между 470 милиона и над милиард. Поради широката му употреба,  английският е смятан за „световен език“, лингва франка на модерния свят. Той е официален език на Европейския съюз и ООН. 89% от учениците в Европейския съюз изучават английски като втори език. Проучване от 1997 г. показва, че  той е най-използвания език и в науката, 95% от научните статии са написани на английски.

От средата на 20 век английският се превръща в най-преподаваният език в световен мащаб. За това основно допринасят неговата гъвкавост по отношение на лексиката, сравнително простата граматика, широкото му медийно разпространение и силното влияние на Великобритания и САЩ в областта на икономиката, науката и културата. В сравнение с други езици в английската граматика има много по-малко окончания. Например за разлика от другите езици от Романската езикова група липсва род и съгласуване на прилагателните имена. Падежът, като изключим местоименията, също е почти изчезнал. Остатъци от окончания се виждат при множествено число на същ. имена, трето лице на глаголите в Present Simple и формите за минало време на правилните глаголи.

Основното предимство на английския език е, че отваря широко вратите за професионално развитие. Ако искаш добра работа в сферата на бизнеса, технологиите или науката научи английски. Тези сфери изискват постоянно внимание и достъп до най-актуалната информация. Бизнесът в наши дни е международен. Затова ако искаш да си част от него трябва да знаеш английски – за да можеш да комуникираш с други бизнесмени и да посещаваш конференции.

Немския – езика на икономическото развитие

Казват, че английският управлявал света. Защо ни е тогава да учим немски език, с право се питат мнозина.

Изчисленията на  германския лингвист Улрих Амон показват, че немският е майчин език за 104 милиона души в света. Това му отрежда десетото място сред водещите езици. Ако обаче го измерим спрямо икономическата мощ на страните от немскоезичния свят, към който причисляваме още Австрия и Швейцария, то немският излиза на четвъртото място – след английския, китайския и испанския. И още едно четвърто място за немския език – в класацията на най-изучаваните чужди езици: само английският, френският и китайският са по-предпочитани за изучаване от чужденци. Най-много хора изучават немски в страните от Източна Европа, но така също и в Индия и Китай.

Защо обаче чужденците изучават немски език? Какво ги кара да залягат над немския и какво очакват те от това?
И преди се знаеше, че има пряка връзка между интереса към даден език и икономическата сила на съответната държава. Научно потвърждение за това е следното: „Германия е богата и икономически силна държава,затова все повече чужденци избират да учат немски език. Владеенето на немски им отваря вратата към един свят на страни, които процъфтяват и предлагат добри възможности за развитие в професията, бизнеса и образованието“. Освен това немският дава предимства когато пътувате в чужбина или ако решите да се присъедините към армията на работниците-емигранти. Всичко това мотивира хората да учат немски език.

23/02/2017

0 responses on "Кой език да уча - Английски или Немски ?"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top