small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
174
Profile Photo

Онлайн Курс по  Испански език за начинаещи – Ниво А1 Онлайн курс по Испански език за начинаещи от Езиков Център …

Информация за обучението

Онлайн Курс по  Испански език за начинаещи – Ниво А1

Онлайн курс по Испански език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп. Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение.

Всеки курсист записал се на онлайн курс по испански език, има възможността да се запознае отблизо с испанската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на испански език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Испански език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. Във всеки курс по испански език онлайн сме включили ежедневни заобикалящи ни теми за обсъждане, които ни въвличат в различни ситуации.

Уроците по онлайн испански език съдържат различни изображения, аудио записи и видеа, които пресъздават реални ситуации. Всеки курсист избрал да учи онлайн курс по испански език за начинаещи има възможността да упражнява своите знания, като специално сме подготвили допълнителни упражнения със задачи. Знанието ни прави по мотивирани и готови да покоряваме нови върхове. Направете правилният избор и станете част от нашето онлайн обучение по испански език. Предлагаме Ви възможността  да бъдете още една крачка пред останалите. По време на Вашия курс по испански език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения. Създайте си акаунт с един клик и се запишете на онлайн курс по испански език за начинаещи. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн испански ?

онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Онлайн курс по Испански език за начинаещи– Ниво А1“

• 70 урока по испански език представящи похватите за боравене с испанската реч по интересен и интуитивен начин; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения; • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението.

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн испански език А1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението по испански език за начинаещи. • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други Очакваме ви Онлайн! Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Съдържание на обучението

  • Spanish Alphabet – Alfabeto Español 00:30:00
  • Alfabeto (Ejercicios) 00:20:00
  • Spanish Punctuation 00:30:00
  • El Sustantivo (Gender and Number of Nouns) 00:30:00
  • El Sustantivo (Ejercicios) 00:20:00
  • Articulo Determinado (Definite Article) 00:30:00
  • Articulo Indeterminado (Indefinite Article) 00:30:00
  • La Presentación (Self-Introduction) 00:30:00
  • La Presentación (Ejercicios) 00:20:00
  • Profesiones y Oficios (Professions and Occupations) 00:30:00
  • Profesiones y Oficios (Ejercicios) 00:20:00
  • Nacionalidades (Nationalities) 00:30:00
  • Nacionalidades (Ejercicios) 00:20:00
  • Presentación, nacionalidad y profesión (Summarizing Exercises) 00:20:00
  • Adjective (El Adjetivo) 00:30:00
  • Adjetivos (Ejercicios) 00:20:00
  • Los Colores (Colours) 00:20:00
  • Repaso І 00:20:00
  • Comprensión Auditiva І 00:20:00
  • Personal Pronouns and the Verb SER (To Be) 00:30:00
  • Pronombres Personales y el verbo ‘SER’ – Ejercicios 00:30:00
  • Present Indicative, regular verbs from І group 00:30:00
  • Present Indicative, regular verbs from ІІ group 00:30:00
  • Present Indicative, regular verbs from ІІІ group 00:30:00
  • Present Indicative, regular verbs from ІІІ group 00:30:00
  • Numbers from 0 to 100 00:30:00
  • Demonstrative Pronouns (Pronombres Demostrativos) 00:30:00
  • Possesive Pronouns (Pronombres Posesivos) 00:30:00
  • La Familia (Family) 00:20:00
  • Prepositions DE and EN 00:30:00
  • Repaso ІІ 00:30:00
  • Comprensión Auditiva ІІ 00:30:00
  • Ordinal Numbers (Números Ordinales) 00:30:00
  • The Verb ‘ESTAR’ 00:30:00
  • Estar + Gerundio (Present Continuous) 00:30:00
  • The Verb Tener (To Have) 00:30:00
  • El Cuerpo (Body) 00:20:00
  • The Verb Poner 00:30:00
  • Location in Spanish 00:30:00
  • Los Muebles (Furniture) 00:20:00
  • El Tiempo (Weather) 00:20:00
  • Weather (Ejercicios) 00:20:00
  • Repaso ІІІ 00:20:00
  • Comprensión Auditiva ІІІ 00:30:00
  • Commonly used verbs in Spanish 00:40:00
  • Verbs – Test your knowledge (1) 00:10:00
  • Ejercicios Complementarios l 00:30:00
  • Los Animales (Animals) 00:30:00
  • La Comida (Food) 00:10:00
  • Las Frutas (Fruits) 00:15:00
  • Las Verduras (Vegetables) 00:10:00
  • Las Bebidas (Drinks) 00:10:00
  • Las Bebidas (Test your knowledge!) 00:10:00
  • La Ropa (Clothes) 00:10:00
  • ¿Qué hora es? (What time is it?) 00:30:00
  • Los Días y Meses (Days and Months) 00:20:00
  • Las Estaciones del Año (Seasons) 00:10:00
  • Las Estaciones del año (Ejercicios) 00:20:00
  • Verbos Irregulares (Irregular Verbs) 00:30:00
  • The Verb Haber and the Difference between HABER, TENER and ESTAR 00:30:00
  • Repaso ІV 00:15:00
  • Comprensión Auditiva ІV 00:20:00
  • Spanish Accent Marks (Tildes) 00:30:00
  • The Verb ‘Gustar’ 00:30:00
  • Verbos Reflexivos (Reflexive Verbs) 00:45:00
  • Imperative form (Imperativo) 00:45:00
  • Conjunciones (Conjuctions) 00:30:00
  • Modal Verbs in Present Tense 00:30:00
  • Grado del Adjetivo (Comparative and Superlative forms) 00:30:00
  • Adverbios (Adverbs) 00:30:00
  • Los Deportes (Sports) 00:10:00
  • Los Deportes (Test your knowledge!) 00:10:00
  • Repaso V 00:15:00
  • Comprensión Auditiva V 00:20:00
  • Futuro Próximo (Near Future Tense) 00:30:00
  • Direct Object (Complemento Directo) 00:30:00
  • City buildings 00:10:00
  • Indirect Object (Complemento Indirecto) 00:30:00
  • Future Simple Tense (Futuro Simple) 00:30:00
  • Interrogative Pronouns (Pronombres Interrogativos) 00:30:00
  • Relative Pronouns (Pronombres Relativos) 00:45:00
  • Pretérito Perfecto de Indicativo 00:45:00
  • Pretérito Perfecto (Ejercicios) 00:30:00
  • Aspecto Físico 00:10:00
  • Repaso VІ 00:15:00
  • Comprensión Auditiva VІ 00:30:00
  • Ejercicios Complementarios ll 00:20:00
  • Muy vs Mucho 00:30:00
  • Emociones (Emotions) 00:10:00
  • Características Personales 00:10:00
  • Pretérito Indefinido 00:30:00
  • Pretérito Indefinido (Ejercicios) 00:20:00
  • En la consulta del médico 00:30:00
  • Medios de transporte 00:10:00
  • Spanish Slang 00:30:00
  • Repaso – Tiempos Verbales 00:30:00
  • Repaso VII 00:30:00
  • Comprensión Auditiva VІІ 00:30:00
  • Comprensión lectora l 00:30:00
  • Comprensión lectora ll 00:30:00
  • Comprensión lectora lll 00:30:00
  • Comprensión lectora lV 00:30:00
  • Comprensión lectora V 00:30:00
  • Comprensión lectora Vl 00:30:00
  • Comprensión lectora Vll 00:30:00
  • Comprensión lectora Vlll 00:30:00
  • Comprensión lectora IX 00:30:00
  • Comprensión lectora X 00:30:00
  • Dictado 1 (A1) 00:10:00
  • Dictado 2 (A1) 00:10:00
  • Dictado 3 (A1) 00:10:00
  • Dictado 4 (A1) 00:10:00
  • Dictado 5 (A1) 00:10:00
  • Dictado 6 (A1) 00:10:00
  • Dictado 7 (A1) 00:10:00
  • Examen Final (A1) 01:00:00

Нови курсове

top
X
X