small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
54
Профилна снимка

Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins , съобразен изцяло …

Информация за обучението

Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins , съобразен изцяло с Вашия график и възможност за посещение. Настоящият Онлайн Курс за подобряване на езиковите умения и явяване на Марлинс тест е предназначен за морски лица на различни длъжности. Курсовете включват подобряване на езикови умения чрез слушане,четене, граматика, лексика и произношение. Разнообразни тестове позволяват на обучаемите да следят напредъка си. На курсистите се предоставят насоки за подобряване на техниките за усвояване на знания. Предлаганият от Езиков Център Асториа Груп Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins предоставя фундаменталните знания, необходими за успешно полагане на Марлинс тест. Той е достъпен за курсисти от всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания по английски език. Програмата е фокусирана върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (четене, писане, слушане, говорене) в реални ситуации. Курсистите се запознават в детайли с формата на Марлинс тест, както и с различни стратегии за най-ефективно справяне с всяка от частите му в рамките на определеното време. Много от менинг компаниите изискват преминаването на „Marlins Test for Seafarers“ за да видят нивото на владеене на английски език. Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ е включила „Marlins Test for Seafarers“ като изпит по английски език за да получите съответните морски правоспособности. Сертификационния тест може да направите на сайта на Marlins. Получавате сертификат, който е валиден шест месеца. В него е указан резултата от теста, като за приемлив се счита резултат, по-добър от 85%.  Необходимото минимално стартово ниво по английски е А2. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins?

Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins , марлинс тестКратко съдържание на „Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins“:

• Общо 34 урока по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин; • Рaздeл "Marlins тестът: Какво представлява?" - изчерпателно обяснение на формата и изискванията на Марлинс тест;  • Рaздeл “Marlins тестът: Компонентите” с упpaжнeния, кoитo дeтaйлнo пpeдстaвят всякa чaст oт peaлния Марлинс тест; • единадесет раздела “Marlins Tests”, от които учaщитe щe paзвият нeoбxoдимитe умeния, гледайки видеа с реални тестове Marlins; • "Marlins тестът: Практика" - допълнителни интерактивни упражнения към всеки един от компонентите на Марлинс тест; • 90 дни (3 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения.

Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс "Подготовка за Тест Marlins"

✔️ Отлична подготовка за тест Marlins, която осигурява необходимите знания и вдъхва увереност във възможностите на курсистите; ✔️ След приключване на Онлайн обучение - Подготовка за Тест Marlins, Вие ще можете да приложите своите знания в следните изпитни компоненти: Listening – умения за слушане и разбиране (25 въпроса); • Grammar – Prepositions – граматика предлози (10 въпроса); Grammar – Choose the statement that describes the picture – Граматика – Изберете израза, който описва картинката (4 въпроса); Grammar – Tenses – Граматика – Времена (4 въпроса); Grammar – Scrambled sentences – Граматика – разбъркани изречения (6 въпроса); Grammar – Questions – Граматика – Въпроси (6 въпроса); Vocabulary – Odd word – Лексика – Излишна дума (която на принадлежи на групата) (5 въпроса); Vocabulary – Look at the picture. Put the words in the correct places – Лексика – Посочете предметите от картинката (5 въпроса); Vocabulary – Groups – Лексика – Групирайте думите по смисъл (5 въпроса); Time and Number – Времена и числа (5 въпроса); Pronunciation – Произношение (9 въпроса); Reading – Четене с разбиране (1 въпрос).

Съдържание на обучението

  • Marlins тестът: Какво представлява? 00:45:00
  • Vocabulary 00:45:00
  • Listening Comprehension 00:45:00
  • Grammar 00:45:00
  • Reading 00:45:00
  • Marlins Test – 1 00:45:00
  • Marlins Test – 2 00:17:00
  • Marlins Test – 3 00:50:00
  • Marlins Test – 4 00:25:00
  • Marlins Test – 5 01:10:00
  • Marlins Test – 6 01:25:00
  • Marlins Test – 7 00:43:00
  • Marlins Test – 8 00:44:00
  • Marlins Test – 9 00:50:00
  • Marlins Test – 10 00:05:00
  • Marlins Test – 11 01:01:00
  • Test 1 – Reading 00:30:00
  • Test 1 – Listening 00:30:00
  • Test 1 – Writing and Speaking 00:30:00
  • Test 2 – Reading 00:30:00
  • Test 2 – Listening 00:30:00
  • Test 2 – Writing and Speaking 00:30:00
  • Test 3 – Reading 00:30:00
  • Test 3 – Listening 00:30:00
  • Test 3 – Writing and Speaking 00:30:00
  • Test 4 – Reading 00:30:00
  • Test 4 – Listening 00:30:00
  • Test 4 – Writing and Speaking 00:30:00
  • Test 5 – Reading 00:30:00
  • Test 5 – Listening 00:30:00
  • Test 5 – Writing and Speaking 00:30:00
  • The Seafarer 00:45:00
  • The Job 00:45:00
  • The Vessel 00:45:00
  • Where are the Life Jackets? 00:45:00
  • Maps and Charts 00:45:00
  • How do I get there? 00:45:00
  • Free Time 00:45:00
  • Review 1 00:45:00
  • What’s happening on Board? 00:45:00
  • In the Messroom 00:45:00
  • Emergency! 00:45:00
  • Supplies 00:45:00
  • A New Vessel 00:45:00
  • Visitors 00:45:00
  • Weather 00:45:00
  • Review 2 00:45:00
  • Past Voyages 00:45:00
  • Incidents at Sea 00:45:00
  • Personal Injuries 00:45:00
  • Have you checked the machines? 00:45:00
  • Send a Telex 00:45:00
  • The Right Message 00:45:00
  • My Next Voyage 00:45:00
  • Review 3 00:45:00
  • Ship Handling Part 1 00:45:00
  • Ship Handling Part 2 00:45:00
  • Ship Handling Part 3 00:45:00
  • Ship Handling in Seaspeak Part 1 00:45:00
  • Ship Handling in Seaspeak Part 2 00:45:00
  • Emergencies Part 1 00:45:00
  • Emergencies Part 2 00:45:00
  • Emergencies in Seaspeak Part 1 00:45:00
  • Emergencies in Seaspeak Part 2 00:45:00
  • Navigation Part 1 00:45:00
  • Navigation Part 2 00:45:00
  • Navigation in Seaspeak Part 1 00:45:00
  • Navigation in Seaspeak Part 2 00:45:00
  • Meteorology Part 1 00:45:00
  • Meteorology Part 2 00:45:00
  • Meteorology in Seaspeak Part 1 00:45:00
  • Meteorology in Seaspeak Part 2 00:45:00
  • Cargo Handling 00:45:00
  • Dockside and Cargo Handling 00:45:00
  • Cargo Handling in Seaspeak 00:45:00
  • Key Vocabulary 01:00:00
  • English for Mariners (Final Exam) 01:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top