English for mariners – Marlins test

47 Записани участници

Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins , съобразен изцяло с Вашия график и възможност за посещение.

Настоящият Онлайн Курс за подобряване на езиковите умения и явяване на Марлинс тест е предназначен за морски лица на различни длъжности. Курсовете включват подобряване на езикови умения чрез слушане,четене, граматика, лексика и произношение. Разнообразни тестове позволяват на обучаемите да следят напредъка си. На курсистите се предоставят насоки за подобряване на техниките за усвояване на знания.

Предлаганият от Езиков Център Асториа Груп Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins предоставя фундаменталните знания, необходими за успешно полагане на Марлинс тест. Той е достъпен за курсисти от всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания по английски език. Програмата е фокусирана върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (четене, писане, слушане, говорене) в реални ситуации. Курсистите се запознават в детайли с формата на Марлинс тест, както и с различни стратегии за най-ефективно справяне с всяка от частите му в рамките на определеното време.

Много от менинг компаниите изискват преминаването на „Marlins Test for Seafarers“ за да видят нивото на владеене на английски език. Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ е включила „Marlins Test for Seafarers“ като изпит по английски език за да получите съответните морски правоспособности. Сертификационния тест може да направите на сайта на Marlins. Получавате сертификат, който е валиден шест месеца. В него е указан резултата от теста, като за приемлив се счита резултат, по-добър от 85%.  Необходимото минимално стартово ниво по английски е А2.

Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins?

Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins , марлинс тестКратко съдържание на „Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins“:

• Общо 76 урока по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин;
• Рaздeл „Marlins тестът: Какво представлява?“ – изчерпателно обяснение на формата и изискванията на Марлинс тест 
• Рaздeл “Marlins тестът: Компонентите” с упpaжнeния, кoитo дeтaйлнo пpeдстaвят всякa чaст oт peaлния Марлинс тест
• единадесет раздела“Marlins Tests”, от които учaщитe щe paзвият нeoбxoдимитe умeния, гледайки видеа с реални тестове Marlins
• „Marlins тестът: Практика“ – допълнителни интерактивни упражнения към всеки един от компонентите на Марлинс тест
• 90 дни (3 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения

Онлайн Курс - Подготовка за Тест Marlins, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins“

• Отлична подготовка за тест Marlins, която осигурява необходимите знания и вдъхва увереност във възможностите на курсистите;

• След приключване на Онлайн Курс – Подготовка за Тест Marlins, Вие ще можете да приложите своите знания в следните изпитни компоненти:

 • Listening – умения за слушане и разбиране (25 въпроса)
 • Grammar – Prepositions – граматика предлози (10 въпроса)
 • Grammar – Choose the statement that describes the picture – Граматика – Изберете израза, който описва картинката (4 въпроса)
 • Grammar – Tenses – Граматика – Времена (4 въпроса)
 • Grammar – Scrambled sentences – Граматика – разбъркани изречения (6 въпроса)
 • Grammar – Questions – Граматика – Въпроси (6 въпроса)
 • Vocabulary – Odd word – Лексика – Излишна дума (която на принадлежи на групата) (5 въпроса)
 • Vocabulary – Look at the picture. Put the words in the correct places – Лексика – Посочете предметите от картинката (5 въпроса)
 • Vocabulary – Groups – Лексика – Групирайте думите по смисъл (5 въпроса)
 • Time and Number – Времена и числа (5 въпроса)
 • Pronunciation – Произношение (9 въпроса)
 • Reading – Четене с разбиране (1 въпрос)

 

Учебен план на курса

Marlins тестът: Какво представлява?
Marlins тестът: Какво представлява? 00:45:00
Marlins тестът: Компонентите
Vocabulary 00:45:00
Listening Comprehension 00:45:00
Grammar 00:45:00
Reading 00:45:00
Marlins Tests
Marlins Test – 1 00:45:00
Marlins Test – 2 00:17:00
Marlins Test – 3 00:50:00
Marlins Test – 4 00:25:00
Marlins Test – 5 01:10:00
Marlins Test – 6 01:25:00
Marlins Test – 7 00:43:00
Marlins Test – 8 00:44:00
Marlins Test – 9 00:50:00
Marlins Test – 10 00:05:00
Marlins Test – 11 01:01:00
Marlins тестът: Практика
Test 1 – Reading 00:30:00
Test 1 – Listening 00:30:00
Test 1 – Writing and Speaking 00:30:00
Test 2 – Reading 00:30:00
Test 2 – Listening 00:30:00
Test 2 – Writing and Speaking 00:30:00
Test 3 – Reading 00:30:00
Test 3 – Listening 00:30:00
Test 3 – Writing and Speaking 00:30:00
Test 4 – Reading 00:30:00
Test 4 – Listening 00:30:00
Test 4 – Writing and Speaking 00:30:00
Test 5 – Reading 00:30:00
Test 5 – Listening 00:30:00
Test 5 – Writing and Speaking 00:30:00
Unit 1
The Seafarer 00:45:00
Unit 2
The Job 00:45:00
Unit 3
The Vessel 00:45:00
Unit 4
Where are the Life Jackets? 00:45:00
Unit 5
Maps and Charts 00:45:00
Unit 6
How do I get there? 00:45:00
Unit 7
Free Time 00:45:00
Unit 8
Review 1 00:45:00
Unit 9
What’s happening on Board? 00:45:00
Unit 10
In the Messroom 00:45:00
Unit 11
Emergency! 00:45:00
Unit 12
Supplies 00:45:00
Unit 13
A New Vessel 00:45:00
Unit 14
Visitors 00:45:00
Unit 15
Weather 00:45:00
Unit 16
Review 2 00:45:00
Unit 17
Past Voyages 00:45:00
Unit 18
Incidents at Sea 00:45:00
Unit 19
Personal Injuries 00:45:00
Unit 20
Have you checked the machines? 00:45:00
Unit 21
Send a Telex 00:45:00
Unit 22
The Right Message 00:45:00
Unit 23
My Next Voyage 00:45:00
Unit 24
Review 3 00:45:00
Unit 25
Ship Handling Part 1 00:45:00
Ship Handling Part 2 00:45:00
Ship Handling Part 3 00:45:00
Unit 26
Ship Handling in Seaspeak Part 1 00:45:00
Ship Handling in Seaspeak Part 2 00:45:00
Unit 27
Emergencies Part 1 00:45:00
Emergencies Part 2 00:45:00
Unit 28
Emergencies in Seaspeak Part 1 00:45:00
Emergencies in Seaspeak Part 2 00:45:00
Unit 29
Navigation Part 1 00:45:00
Navigation Part 2 00:45:00
Unit 30
Navigation in Seaspeak Part 1 00:45:00
Navigation in Seaspeak Part 2 00:45:00
Unit 31
Meteorology Part 1 00:45:00
Meteorology Part 2 00:45:00
Unit 32
Meteorology in Seaspeak Part 1 00:45:00
Meteorology in Seaspeak Part 2 00:45:00
Unit 33
Cargo Handling 00:45:00
Dockside and Cargo Handling 00:45:00
Unit 34
Cargo Handling in Seaspeak 00:45:00
Vocabulary - levels A1 / A2
Final Exam
English for Mariners (Final Exam) 01:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
 • 240.00лв. 140.00лв.
 • 2 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X