small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
1755
Профилна снимка

По време на Вашия курс плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.

Информация за обучението

Съдържание на обучението

  • Инструкции за употреба 00:16:00
  • The Alphabet 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЕ – УРОК 1 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (1) 00:45:00
  • Hello! 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЕ – УРОК 2 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (2) 00:45:00
  • My name is … 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЕ – УРОК 3 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (3) 00:45:00
  • Where are you from? 00:45:00
  • Държави 00:45:00
  • Националности – Упражнения 00:45:00
  • Упражнения – Урок 4 00:45:00
  • My family 00:45:00
  • Семейство – Учим думи 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 5 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (4) 00:45:00
  • Numbers 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 6 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (5) 00:45:00
  • Professions 00:45:00
  • Професии – Учим думи 00:45:00
  • Професии – Упражнения 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (6) 00:45:00
  • The Articles (1) 00:45:00
  • The Articles (2) 00:45:00
  • Упражнения – Членуване 00:45:00
  • Present Simple (1) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ВРЕМЕ (ЧАСТ 1) 00:45:00
  • Тест 1 00:20:00
  • What time is it? 00:45:00
  • Часовникът – Учим думи 00:45:00
  • Часовникът – упражнения 00:45:00
  • Часовникът – Упражнения (2) 00:45:00
  • Adjectives – Прилагателни 00:45:00
  • ВЪНШЕН ВИД – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Present Simple (2) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ВРЕМЕ (ЧАСТ 2) 00:45:00
  • The days of the week 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – ДНИ. МЕСЕЦИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (7) 00:45:00
  • Countable or uncountable 00:45:00
  • Зеленчуци – Учим думи 00:45:00
  • In my home 00:45:00
  • Видове домове – Учим думи 00:45:00
  • Видове стаи – Учим думи 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (8) 00:45:00
  • Present Simple (3) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ВРЕМЕ (ЧАСТ 3) 00:45:00
  • In my free time 00:45:00
  • Хоби и спорт – Учим думи 00:45:00
  • ХОБИ И СПОРТ – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • MY PERFECT WEEKEND 00:45:00
  • ПОЧИВКА – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • ПОЧИВКА И СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Тест 2 00:20:00
  • Homes around the world 00:45:00
  • What do you have for breakfast? 00:45:00
  • ПЛОДОВЕ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • ПЛОДОВЕ – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • Упражнения – Урок 23 00:45:00
  • A TYPICAL DAY 00:45:00
  • CAN / CAN’T 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – МОДАЛНИЯТ ГЛАГОЛ „CAN“, ПОЛОЖИТЕЛНИ, ОТРИЦАТЕЛНИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 00:45:00
  • WHEN I WAS A CHILD… 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – WAS/WASN’T, WERE/WEREN’T 00:45:00
  • WHEN I WAS A CHILD … (2) 00:45:00
  • BEFORE THEY WERE FAMOUS (PREPOSITIONS) 00:45:00
  • WHAT IS THE DATE TODAY? 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (9) 00:45:00
  • Тест 3 00:20:00
  • PAST SIMPLE – REGULAR VERBS 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ (REGULAR VERBS) 00:45:00
  • LIFE’S UPS AND DOWNS 00:45:00
  • DESCRIBING FEELINGS – ОПИСАНИЕ НА ЧУВСТВА (1) 00:45:00
  • ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (10) 00:45:00
  • DESCRIBING FEELINGS (2) 00:45:00
  • УМСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ (IRREGULAR VERBS) 00:45:00
  • THE EARLY CINEMA 00:45:00
  • Упражнения – Урок 36 00:45:00
  • SOME, ANY, A LOT OF 00:45:00
  • МЕСНИ ПРОДУКТИ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – SOME, ANY, A LOT OF 00:45:00
  • HOW MUCH OR HOW MANY 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – HOW MUCH / HOW MANY 00:45:00
  • I WOULD LIKE … 00:45:00
  • В КАФЕНЕТО/В РЕСТОРАНТА – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • БИХ ИСКАЛ/А – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • I WOULD LIKE … (2) 00:45:00
  • Test 4 00:20:00
  • ADVERBS 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (11) 00:45:00
  • PRESENT CONTINUOUS TENSE 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО (ЧАСТ 1) 00:45:00
  • WHERE ON EARTH ARE YOU? 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО (ЧАСТ 2) 00:45:00
  • SOMETHING, ANYTHING, NOTHING 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 45 00:45:00
  • THE HISTORY OF THE SANDWICH 00:45:00
  • GIVING DIRECTIONS (1) 00:45:00
  • УПЪТВАНИЯ В ГРАДА 1 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • УПЪТВАНИЯ В ГРАДА – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • GIVING DIRECTIONS (2) 00:45:00
  • УПЪТВАНИЯ В ГРАДА 2 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • FUTURE SIMPLE 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – WILL / WILL NOT (WON’T) 00:45:00
  • Test 5 00:20:00
  • COMPARATIVE ADJECTIVES 00:45:00
  • COMPARING THINGS 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – УРОК 52 00:45:00
  • SUPERLATIVE ADJECTIVES 00:45:00
  • THE TALLEST BUILDING IN THE WORLD 00:45:00
  • MEGACITIES (1) 00:45:00
  • MEGACITIES (2) 00:45:00
  • „WILL“ VS „TO BE GOING TO“ 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – НАМЕРЕНИЕ ИЛИ ВНЕЗАПНО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ: „GOING TO“ VS „WILL“ 00:45:00
  • PLANNING MY FUTURE 00:45:00
  • WHAT’S THE WEATHER LIKE? 00:45:00
  • ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО – УПРАЖНЕНИЯ 00:45:00
  • КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (12) 00:45:00
  • Test 6 00:20:00
  • PRESENT PERFECT TENSE (1) 00:45:00
  • УПРАЖНЕНИЯ – СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ 00:45:00
  • PRESENT PERFECT TENSE (2) 00:45:00
  • CLOTHING AND ACCESSORIES 00:45:00
  • ОБЛЕКЛО – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (13) 00:45:00
  • REVISION 1- PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUS 00:45:00
  • THE PARTS OF THE HUMAN BODY 00:45:00
  • ЧАСТИТЕ НА ТЯЛОТО 1 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • ЧАСТИТЕ НА ТЯЛОТО 2 – УЧИМ ДУМИ 00:45:00
  • Английски език : Произнасяме правилно (14) 00:45:00
  • YOU NOT ONLY SHOULD – YOU MUST SEE A DOCTOR! 00:45:00
  • REVISION 2 – PAST TENSES 00:45:00
  • PAST SIMPLE VS PRESENT PERFECT (2) 00:45:00
  • AT A HOTEL 00:45:00
  • REVISION 3 – FUTURE TENSES 00:45:00
  • Dictation 1 – My name’s John 00:10:00
  • Dictation 2 – My family 00:10:00
  • Dictation 3 – The house 00:10:00
  • Dictation 4 – My friend looks like 00:10:00
  • Dictation 5 – Our vacation 00:10:00
  • Dictation 6 – How much coffee? 00:10:00
  • Watch and learn (1) 00:20:00
  • Watch and learn (2) 00:20:00
  • Watch and learn (3) 00:20:00
  • Watch and Learn (4) 00:20:00
  • Watch and Learn (5) 00:20:00
  • Watch and Learn (6) 00:20:00
  • Watch and Learn (7) 00:20:00
  • Watch and Learn (8) 00:20:00
  • Watch and Learn (9) 00:20:00
  • Watch and Learn (10) 00:20:00
  • Watch and Learn (11) 00:20:00
  • Watch and Learn (12) 00:20:00
  • Watch and Learn (13) 00:20:00
  • Watch and Learn (14) 00:20:00
  • Watch and Learn (15) 00:20:00
  • Watch and Learn (16) 00:20:00
  • Watch and Learn (17) 00:20:00
  • Watch and Learn (18) 00:20:00
  • Preliminary Level A1 01:00:00

Ревюта

5

5
4 ratings
 • 5 stars4
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Yordan Adolfov25/10/2020 at 12:41

  Lovely lessons

  5

  I very liked this course

 2. Todor Zvezdev11/10/2020 at 13:49

  Astoria Group

  5

  Very good online training

 3. Ivanka Velikova08/10/2020 at 22:10

  Рвею

  5

  Благодаря за дадената възможност. Курсът беше доста полезен. Съдържа систематизирана информация,поднесена на разбираем език.

 4. Maria Rusinova21/09/2020 at 18:36

  Финален тест

  5

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X