small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
26
Профилна снимка

Информация за обучението

Съдържание на обучението

  • Лични и притежателни местоимения (Преговор) 00:45:00
  • Съществителни и прилагателни имена (Преговор) 00:45:00
  • Съществителни и прилагателни имена (Упражнения) 00:45:00
  • Най-важното за прилагателните имена 00:40:00
  • Националности 00:45:00
  • Националности – упражнения 00:45:00
  • Числително име 00:40:00
  • Изписване на числителни имена 00:45:00
  • Изговор и правопис на числителните имена (видео урок) 00:40:00
  • Членуване на числителни имена 00:45:00
  • Членуване на числителните имена 00:40:00
  • Прилагателни и числителни имена (Упражнения) 00:45:00
  • Произнасяме правилно – 1 00:20:00
  • Живот в пустинята 00:45:00
  • Климат 00:20:00
  • Съгласувам прилагателно със съществително 00:40:00
  • Глаголите в български – употреба и характеристики 00:45:00
  • Глаголи 00:40:00
  • Видове изречения 00:45:00
  • Възклицателни изречения 00:40:00
  • Сегашно време (Обобщение) 00:45:00
  • Сегашно време (Упражнения) 00:45:00
  • Проверете знанията си 00:45:00
  • Баба Марта 00:20:00
  • Възвратни глаголи 00:45:00
  • Интервю за работа 00:20:00
  • Как се пишат CV и мотивационно писмо 00:45:00
  • Кратки дателни форми на личните местоимения 00:45:00
  • Когато сме болни 00:45:00
  • Произнасяме правилно – 2 00:20:00
  • Вид на глагола 00:45:00
  • Време на глагола 00:40:00
  • Проверете знанията си 00:45:00
  • Причастия. Наклонение на глагола 00:45:00
  • Нелични глаголни форми 00:40:00
  • Минали деятелни причастия – упражнения 00:45:00
  • Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие 00:40:00
  • Деепричастия – упражнения 00:45:00
  • Деепричастие 00:40:00
  • Бъдеще време – забрана и необходимост 00:45:00
  • Бъдеще време с глаголи от несвършен вид 00:45:00
  • Къщата на бъдещето 00:20:00
  • Повелително наклонение 00:45:00
  • Мога да разпознавам подбудително изречение 00:40:00
  • Минало свършено време 00:45:00
  • Легенди за Тъмното езеро, Рила и Пирин 00:30:00
  • Професия и образование 00:45:00
  • Минало несвършено време 00:45:00
  • Минало свършено и минало несвършено време – упражнения 00:45:00
  • Минало свършено и минало несвършено време на глагола 00:40:00
  • Условно наклонение 00:45:00
  • Празници и обичаи 00:45:00
  • Въпросителни, отрицателни и неопределителни местоимения 00:45:00
  • Местоимение. Видове местоимения 00:40:00
  • Планините на България 00:45:00
  • Предлози за време и място 00:45:00
  • Географията на България в числа 00:20:00
  • Минало неопределено време 00:45:00
  • Минало неопределено време 00:40:00
  • В космоса се носи легенда … 00:45:00
  • Минало предварително време 00:45:00
  • Минало предварително време – упражнения 00:45:00
  • Минало предварително време 00:40:00
  • Имало едно време … съкровища 00:45:00
  • Време на глагола (Упражнения) 00:45:00
  • Преизказно минало свършено време 00:45:00
  • Пряко, непряко и полупряко предаване 00:40:00
  • Преобразуване на пряка в непряка реч 00:45:00
  • Разпознавам пряка и непряка реч 00:40:00
  • Минали времена – обобщение 00:45:00
  • Бъдеще в миналото 00:45:00
  • Ако имах един милион … 00:20:00
  • Проверете знанията си 00:45:00
  • България – граници и водно богатство 00:40:00
  • Приказка за реките 00:45:00
  • Природа 00:20:00
  • Съюзи 00:45:00
  • Рекция на глаголите 00:45:00
  • Великден в България 00:45:00
  • Страдателен залог 00:45:00
  • Проверете знанията си 00:45:00
  • Да – конструкции в сегашно, минало и бъдеще време 00:45:00
  • Предимствата на електронните книги 00:45:00
  • Удвоено допълнение 00:45:00
  • Вреди от енергийни напитки 00:40:00
  • Конструкторът 00:45:00
  • Формиране на думи 00:45:00
  • Петнистият сфинкс 00:45:00
  • Еньовден 00:40:00
  • Време за жени 00:45:00
  • Природата – нашият общ дом 00:45:00
  • Пътуване с градския транспорт 00:45:00
  • Наемане на стая и апартамент 00:45:00
  • На пазар 00:45:00
  • Всекидневие 00:45:00
  • Да говорим за … 00:45:00
  • Работа и документи 00:40:00
  • Домашен арест – Нова къща, нов късмет – Епизод 1 – Сцена 1 00:10:00
  • Домашен арест – Нова къща, нов късмет – Епизод 1 – Сцена 2 00:10:00
  • Домашен арест – Нова къща, нов късмет – Епизод 1 – Сцена 3 00:10:00
  • Домашен арест – Нова къща, нов късмет – Епизод 1 – Сцена 4 00:10:00
  • Домашен арест – Амнезията – Епизод 2 – Сцена 1 00:10:00
  • Домашен арест – Амнезията – Епизод 2 – Сцена 2 00:10:00
  • Домашен арест – Амнезията – Епизод 2 – Сцена 3 00:10:00
  • Домашен арест – Амнезията – Епизод 2 – Сцена 4 00:10:00
  • Домашен арест – Съседски войни – Епизод 3 – Сцена 1 00:10:00
  • Домашен арест – Съседски войни – Епизод 3 – Сцена 2 00:10:00
  • Домашен арест – Съседски войни – Епизод 3 – Сцена 3 00:10:00
  • Домашен арест – Съседски войни – Епизод 3 – Сцена 4 00:10:00
  • Домашен арест – За един пробит крем – Епизод 4 – Сцена 1 00:10:00
  • Домашен арест – За един пробит крем – Епизод 4 – Сцена 2 00:10:00
  • Домашен арест – За един пробит крем – Епизод 4 – Сцена 3 00:10:00
  • Домашен арест – За един пробит крем – Епизод 4 – Сцена 4 00:10:00
  • BGA2-Finish 02:30:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X