Онлайн Италиански за начинаещи

По време на Вашия курс плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.

481 Записани участници

Онлайн Курс по  Италиански език за начинаещи – Ниво А1

Онлайн курс по Италиански език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн езиково обучение.

Всеки курсист записал се на онлайн курс по италиански език, има възможността да се запознае отблизо с италианската реч, да изгради умения да води в свободен текст разговори на италиански език и да пребори езиковата си бариера. Всеки курс по Италиански език в зависимост от нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. Във всеки курс по италиански език онлайн сме включили ежедневни заобикалящи ни теми за обсъждане, които ни въвличат в различни ситуации.

Уроците по онлайн италиански език съдържат различни изображения, аудио записи и видеа, които пресъздават реални ситуации. Всеки курсист избрал да учи онлайн курс по италиански език за начинаещи има възможността да упражнява своите знания, като специално сме подготвили допълнителни упражнения със задачи.
Знанието ни прави по мотивирани и готови да покоряваме нови върхове. Направете правилният избор и станете част от нашето онлайн обучение по италиански език. Предлагаме Ви възможността  да бъдете още една крачка пред останалите.
По време на Вашия курс по италиански език плавно и постепенно ще научавате ключови граматични и лексикални правила, ще научите много нови думи и ще развиете основни комуникативни умения.
Създайте си акаунт с един клик и се запишете на онлайн курс по италиански език за начинаещи.
Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на курс по онлайн италиански?

Кратко съдържание на „Онлайн курс по Италиански език за начинаещи– Ниво А1“

• 70 урока по италиански език представящи похватите за боравене с италианската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
• 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението.

Очакваме ви Онлайн!
Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Учебен план на курса

Lezione 1
Pronuncia 00:10:00
Произношение. Първи думи 00:25:00
Lezione 2
Buongiorno! 00:45:00
Lezione 3
Presente indicativo del verbo ESSERE 00:45:00
Il verbo „essere“ (упражнение) 00:30:00
Lezione 4
I sostantivi 00:25:00
Съществителни имена – род и число (упражнение) 00:25:00
Lezione 5
Aggettivi 00:30:00
Прилагателни имена. Окончания (упражнение) 00:20:00
Lezione 6
Il verbo „avere“ 00:06:00
Lezione 7
L’articolo determinativo 00:30:00
Определителен член (упражнение) 00:40:00
Lezione 8
I numeri 00:06:00
Lezione 9
Presente Indicativo „- are“ 00:45:00
Глаголи от първо спрежение (упражнение 1) 00:30:00
Глаголи от първо спрежение (упражнение 2) 00:40:00
Lezione 10
Compito 1 00:20:00
Lezione 11
Presente Indicativo „- ere“ 00:45:00
Глаголи от второ спрежение (упражнение 1) 00:45:00
Глаголи от второ спрежение (упражнение 2) 00:45:00
Lezione 12
Compito 2 00:20:00
Lezione 13
Presente Indicativo „- ire“ 00:45:00
Глаголи от трето спрежение (упражнение) 00:30:00
Lezione 14
Compito 3 00:20:00
Lezione 15
E dove lavori adesso? 00:40:00
Lezione 16
Presentarsi 00:05:00
Lezione 17
Un giorno importante! 00:45:00
Lezione 18
Di dove sei? 00:45:00
Lezione 19
I mezzi di trasporto 00:02:00
Lezione 20
I colori 00:06:00
Lezione 21
Descrivere capelli e occhi 00:02:00
Lezione 22
Descrivere una persona 00:02:00
Lezione 23
Un nuovo lavoro 00:40:00
Lezione 24
Le professioni 00:05:00
Lezione 25
I giorni della settimana e i mesi 00:05:00
Lezione 26
La mia famiglia 00:02:00
Lezione 27
Presente indicativo – Verbi irregolari (1) 00:40:00
Lezione 28
Presente indicativo - Verbi irregolari (2) 00:45:00
Lezione 29
I verbi modali 00:45:00
Lezione 30
Un’intervista 00:30:00
Lezione 31
Vieni al cinema? 00:35:00
Lezione 32
Guardiamo e impariamo 00:05:00
Lezione 33
Guardiamo e impariamo (2) 00:04:00
Lezione 34
Che ora sono? 00:05:00
Lezione 35
Gli hobby 00:02:00
Lezione 36
Vieni con noi? 00:45:00
Lezione 37
Guardiamo e impariamo (3) 00:10:00
Lezione 38
I verbi riflessivi 00:45:00
Lezione 39
Una giornata 00:45:00
Lezione 40
Guardiamo e impariamo (4) 00:05:00
Lezione 41
Cose che si possono trovare in una casa 00:20:00
Lezione 42
La casa 00:05:00
Lezione 43
Passato Prossimo (1) 00:45:00
Lezione 44
Compito 4 00:20:00
Lezione 45
Passato Prossimo (2) 00:45:00
Passato prossimo (упражнение 1) 00:30:00
Lezione 46
Passato Prossimo (3) 00:45:00
Passato prossimo (упражнение 2) 00:30:00
Lezione 47
Compito 5 00:20:00
Lezione 48
Le preposizioni (2) 00:45:00
Lezione 49
Perché non scrivi un’e-mail? 00:30:00
Lezione 50
Come hai passato il fine settimana? 00:45:00
Lezione 51
Passato Prossimo – revisione 00:45:00
Lezione 52
„Ci“ – значение и употреба 00:45:00
Lezione 53
Cosa prendiamo? 00:00:00
Lezione 54
In trattoria 00:45:00
Lezione 55
Al ristorante: chiedere il conto 00:45:00
Lezione 56
Gli italiani e il bar 00:45:00
Lezione 57
Il caffè 00:45:00
Lezione 58
Guardiamo e impariamo (5) 00:45:00
Lezione 59
I verbi VOLERE/POTERE/DOVERE/SAPERE 00:45:00
Lezione 60
Compito 6 00:20:00
Lezione 61
Futuro semplice – verbi regolari 00:45:00
Бъдеще просто време – правилни глаголи (упражнение) 00:30:00
Lezione 62
Futuro semplice – verbi irregolari 00:45:00
Lezione 63
Futuro semplice – revisione 00:45:00
Lezione 64
Feste e viaggi 00:45:00
Lezione 65
In treno 00:45:00
Lezione 66
Futuro Composto 00:45:00
Futuro composto (упражнение) 00:30:00
Lezione 67
In montagna 00:45:00
Lezione 68
Che tempo farà domani? (1) 00:15:00
Che tempo farà domani? (2) 00:45:00
Lezione 69
Gli italiani e le feste 00:45:00
Lezione 70
Organizziamo un viaggio! 00:45:00
Test Finale
Test Finale Italiano A1 01:00:00

Course Reviews

5

5
6 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
Запиши се за курс
  • 210.00лв.
  • 6 месецa
  • Сертификат от курс

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X