Руски език – ниво A2

2 Записани участници

Руски език – Ниво A2


Езиков Център Асториа Груп предлага на всички свои настоящи и завършили курсисти  курсове по руски език, съдържащи безценни допълнителни упражнения към посещавания от тях присъствен курс. Настоящият допълнителен курс по Руски език – ниво A2 е създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели спрямо съответното ниво на курсистите.

Kурсът по руски език – ниво A2 е предвиден за курсисти, които не са изучавали руски език или разполагат с минимални познания по езика и посещават групово или индивидуално обучение към Учебен Център Асториа Груп.
В допълнителния курс по Руски език – ниво А2, ще намерите множество допълнителни упражнения и полезна информация, които да спомогнат Вашето обучение по немски език. Упражненията в настоящия курс по Руски език съдържат в себе си интерактивни упражнения. Съдържанието включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения. С тяхна помощ се пресъздава реално същността на преминатия по време на учебното занятие материал.

По време на своето допълнително онлайн обучение към Руски език – ниво А2, ще затвърждавате плавно и постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всички, включени тук упражнения и тестове се проверяват автоматично. Вашия преподавател в присъствените часове, също разполага с достъп до статистиката Ви. Имате възможността да проверите своите знания и да полагате многократно всяко упражнение, интерактивно видео и тест многократно.
Какво получава всеки курсист добавил Руски език – ниво А2 – интерактивни упражнения към своето обучение?

Руски език - ниво A2, Руски език за начинаещи, Английски език за начинаещи, курс по английски език за начинаещи, Английски език ниво А1, курс по английски език ниво а1, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Руски език – ниво А2“:

• 51 модула с интерактивни упражнения по руски език, представящи похватите за боравене с руската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни видео упражнения, налични в индивидуална видеотека;
• 50 дни (7 седмици) неограничен достъп до всички уроци, упражнения, интерактивни видеа и тестове;
• възможност за вътрешна, форумна или групова комуникация с останалите курсисти и преподаватели;

Немски език за начинаещиКакво да очаквам след завършване на курс „Руски език – ниво А2“:

• Увереност при явяване на реалния присъствен изходящ изпит за доказване на владеене на ниво А2

• Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, хобита и интереси, мечти, бъдещи планове и мн. други

Учебен план на курса

1. Урок - Представяне. Лична информация
Автопортрет. Рассказ о себе. Личная информация. Анкета 00:00:00
Внешность человека: лицо и фигура 00:45:00
2. Урок - Въпросителни изречения
Вопросы и вопросительные слова. Глаголы зовут, называется, учить, учиться 00:45:00
В школе и университете 00:45:00
3. Урок - Работа и стил на живот
Работа. Зарплата. Как выбрать кандидата на работу 00:45:00
Стиль жизни. Обычный день 00:45:00
4. Урок - Съществителни имена (преговор)
Род на съществителните. Упражнение 01:00:00
Множествено число – упражнение 00:30:00
Род существительных. Особые случаи 00:45:00
5. Урок - падежи (преговор)
Падежи. Вопросы и окончания 00:00:00
Винителен падеж 00:45:00
Винительный падеж одушевлённых существительных и прилагательных 00:00:00
Предложный падеж. Упражнение 00:45:00
Сколько? Родительный падеж количества 00:45:00
Oткуда? Родительный падеж места 00:45:00
Творительный падеж 00:45:00
Дательный падеж. Упражнение 00:45:00
Отдых. Где что находиться. Где что можно делать 00:45:00
Одежда. Покупать одежду 00:00:00
Покупки. Откуда? Сколько? 00:45:00
Продукты. Вкусы и диеты 00:45:00
6. Урок - Повелително наклонение
Императив 00:45:00
7. Урок - При лекаря
Здоровье. Здоровый образ жизни 00:00:00
Будьте здоровы! Симптомы и болезни. У врача 00:00:00
8. Урок - Глаголи от свършен и несвършен вид
Глаголы совершенного и несовершенного вида 00:00:00
9. Урок - Прилагателни имена (преговор)
Прилагателни. Упражнение 00:45:00
Краткие прилагательные 00:45:00
Степени сравнения прилагательных. Часть 1 00:45:00
Степени сравнения прилагательных. Часть 2 00:45:00
10. Урок - Условно наклонение
Условные конструкции если и ли. Сослагательное наклонение: Если бы 00:00:00
11. Урок - Глаголы расположения
Глаголы расположения 1 часть 00:45:00
Глаголы расположения 2 часть 00:00:00
12. Урок - Предпочитания
Как рассказать о своих вкусах? 00:45:00
13. Урок - Дни, месеци, дати (преговор)
Календар. Дни от седмицата. Месеци. Дати 00:45:00
Даты. Когда вы родились? 00:45:00
14. Урок - Семейство
Семья и дети. Как воспитывать детей? 00:45:00
15. Урок - Руски фолклор
Уменьшительные слова и краткие прилагательные в русских сказках 00:45:00
Русские сказки. Чтение и упражнения 00:45:00
Праздники и традиции России 00:00:00
16. Урок - Залог
Пассивные конструкции 00:45:00
17. Урок - Причастия и деепричастия
Причастия в русском языке 00:00:00
Русские деепричастия. Формы и употребление 00:45:00
Видеотека за упражнение на наученото
Собеседование. Как себя вести? 00:05:00
Названия диких животных. Особенности склонения 00:45:00
Что в новостях? 00:45:00
Русская фразеология 00:15:00
Присъствени тестове
Руски език А2- Тест 1 00:20:00
Руски език А2 – Тест 2 00:20:00
Руски език А2 – Тест 3 00:20:00
Руски език А2 – Тест 4 00:20:00
Руски език А2 – Тест 5 00:20:00
Диктанты
Диктант 7 (А2) 00:15:00
Диктант 8(А2) 00:15:00
Диктант 9(А2) 00:15:00
Диктант 10(А2) 00:15:00
Диктант 11(А2) 00:15:00
Диктант 12(А2) 00:15:00
Практика РУА2
Практика РУА2-2 неделя 00:50:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курса
  • 1 месец, 2 седмици

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X