small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
298
Профилна снимка

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge KEY (KET) Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge KEY …

Информация за обучението

Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET)

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET) , съобразен изцяло с Вашия график и възможност за посещение. Настоящият Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET) предоставя фундаменталните знания, необходими за изпит KET. Той е достъпен за курсисти от всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания по английски език. Курсът е подходящ както за учащи с начални, минимални или латентни познания по езика, така и за абсолютно начинаещи. Той предполага бързо и ефективно навлизане в спецификата на английския език. Ориентиран е преди всичко към осезаемо и значително подобрение на говорните умения. Тази подготовка е допълнена с конкретни, практически и специфични подготвителни сесии за изпита КЕТ, посветени на съответния актуален формат на теста, при които курсистите получават специализирана консултация за този изпит, за да се гарантира успешното явяване на изпита, високите крайни резултати и добиването на сертификата. Във всеки урок в предлагания Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET) Вие ще преминавате през различни теми, свързани с реални ситуации от ежедневието. Уроците по Английски език съдържат в себе си интерактивно съдържание. Това включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения, които реално пресъздават тематиката на урока.

Подготовка за Cambridge KEY (KET), Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET), онлайн курс по английски език, онлайн английски език, Езиков Център Асториа Груп Какво представлява Cambridge KEY (KET)?

KЕT (Key English Test – базов тест) е изпит за начинаещи от нива Elementary до Pre-Intermediate на Cambridge English Language Assessment, изпитна комисия и издателство към University of Cambridge, UK. KET дава възможност на кандидатите да демонстрират ниво на владеене на езика, необходимо за пътуване в страни, където се говори английски. KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общоевропейската езикова рамка. Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET)?

Подготовка за Cambridge KEY (KET), Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET), онлайн курс по английски език, онлайн английски език, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET)“:

• Над 40 урок по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин; • приложение по гpaмaтикa в допълнителна секция към обучението, която oсигуpявa пpимepи и oбяснeния към всяка граматична тема и уpoк; • 10 paздeлa “Ехаm foldеrs” с упpaжнeния, кoитo дeтaйлнo пpeдстaвят всякa чaст oт peaлния изпит KET; • пeт paздeлa “Writing foldеrs”, от които учaщитe щe paзвият и нeoбxoдимитe умeния зa писмeнaтa чaст нa изпитa; • набор от изпити, които предлагат стъпка по стъпка развитие за обучаемите; • 90 дни (3 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения.

Подготовка за Cambridge KEY (KET), Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET), онлайн курс по английски език, онлайн английски език, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс "Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY (KET)":

• Отлична подготовка за изпита Cambridge KEY, която осигурява необходимите знания и вдъхва увереност във възможностите на учениците; • Увереност в разговори на ежедневни теми. Разглеждат се работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други; • След приключване на Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY , Вие ще можете да: - Четете текстове с обем от около 300 думи; - Използвате усвоения речников запас от думи, свързани с наука, технология, космос, околна среда, здраве, спорт и всекидневие; - Структурирате изречения в перфектни и в перфектни продължителни времена; - Използвате в речта си gerund и infinitive, модални глаголи, деятелен и страдателен залог. Условни изречения, възвратни местоимения и пряка и непряка реч; - Пишете e-mail, писмо, статия, разказ и доклад; - Пишете съчинения с обем от 90 до 110 думи с помощта на опорни въпроси; - Четете адаптирана литература и правите писмени преразкази на прочетеното. Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge KEY помага на учениците да придобият езиковите умения, от които се нуждаят, за да успеят да учат и да се развиват на работното място, у дома или в чужбина;

Съдържание на обучението

  • Какво представлява Key (KET) for Schools? 00:45:00
  • Често задавани въпроси: Какво да правим и какво да НЕ правим в деня на изпита? 00:15:00
  • Reading Part 1 Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 1 Practice Paper 4 00:45:00
  • Reading Part 1 Practice Paper 5 00:45:00
  • Reading Part 2 Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 2 Practice Paper 4 00:45:00
  • Reading Part 2 Practice Paper 5 00:45:00
  • Reading Part 3 Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 3 Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 3 Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 3 Practice Paper 4 00:45:00
  • Reading Part 3 Practice Paper 5 00:45:00
  • Reading Part 4 Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 4 Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 4 Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 4 Practice Paper 4 00:45:00
  • Reading Part 4 Practice Paper 5 00:45:00
  • Reading Part 5 Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 5 Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 5 Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 5 Practice Paper 4 00:45:00
  • Reading Part 5 Practice Paper 5 00:45:00
  • Writing Part 1 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 4 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 5 00:45:00
  • Writing Part 2 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 4 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 5 00:45:00
  • Useful Expressions 00:45:00
  • Listening Part 1 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 4 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 5 00:45:00
  • Listening Part 2 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 4 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 5 00:45:00
  • Listening Part 3 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 4 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 5 00:45:00
  • Listening Part 4 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 4 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 5 00:45:00
  • Listening Part 5 00:45:00
  • Listening Part 5 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 5 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 5 Practice Paper 4 00:45:00
  • Listening Part 5 Practice Paper 5 00:45:00
  • How to do great on the day of your speaking exam? 00:45:00
  • Useful Phrases 00:45:00
  • A2 key for schools speaking test (1) 00:07:00
  • A2 key for schools speaking test (2) 00:07:00
  • A2 key for schools speaking test (3) 00:07:00
  • A2 key speaking test (4) 00:07:00
  • A2 key for schools speaking test (5) 00:08:00
  • Revision 1- Present Simple vs Present Continuous 00:45:00
  • Present Simple vs Present Continuous 00:45:00
  • Past Simple – revision 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 1) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 2) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 3) 00:30:00
  • Present Perfect Tense (1) 00:45:00
  • Present Perfect Tense (2) 00:45:00
  • Упражнение – Present Perfect 00:20:00
  • Present Perfect Simple vs Past Simple 00:45:00
  • Present Perfect Continuous 00:45:00
  • Упражнение – Степенуване на прилагателни 00:20:00
  • Adjectives ending „-ed“ / „-ing“(part 1) 00:30:00
  • Adjectives ending „-ed“ / „-ing“(part 2) 00:20:00
  • Упражнение – Adjectives ending „-ed“ / „-ing“ 00:20:00
  • Упражнение – “have“ vs „have got“ 00:45:00
  • Conditionals – Revision 00:45:00
  • Упражнение – First vs Second Conditional 00:20:00
  • Grammar Revision 00:45:00
  • Grammar exercises 00:45:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top