Подготовка за Cambridge FCE

181 Записани участници

Учебен план на курса

General Information
General Information 00:45:00
Reading Comprehension
Reading Part 1: Multiple Choice Cloze – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 1: Multiple Choice Cloze – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 1: Multiple Choice Cloze – Practice Paper 3 00:45:00
Reading Part 2: Open Cloze – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 2: Open Cloze – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 2: Open Cloze – Practice Paper 3 00:45:00
Reading Part 3: Word Formation – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 3: Word Formation – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 3: Word Formation – Practice Paper 3 00:45:00
Reading Part 4: Key word transformations – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 4: Key word transformations – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 4: Key word transformations – Practice Paper 3 00:45:00
Reading Part 5: Multiple Choice – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 5: Multiple Choice – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 5: Multiple Choice – Practice Paper 3 00:45:00
Reading Part 6: Gapped Text – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 6: Gapped Text – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 6: Gapped Text – Practice Paper 3 00:45:00
Reading Part 7: Multiple Matching – Practice Paper 1 00:45:00
Reading Part 7: Multiple Matching – Practice Paper 2 00:45:00
Reading Part 7: Multiple Matching – Practice Paper 3 00:45:00
Listening Comprehension
Listening Part 1 Practice Paper 1 00:45:00
Listening Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
Listening Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
Listening Part 1 Practice Paper 4 00:45:00
Listening Part 2 Practice Paper 1 00:45:00
Listening Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
Listening Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
Listening Part 3 Practice Paper 1 00:45:00
Listening Part 3 Practice Paper 2 00:45:00
Listening Part 3 Practice Paper 3 00:45:00
Listening Part 4 Practice Paper 1 00:45:00
Listening Part 4 Practice Paper 2 00:45:00
Listening Part 4 Practice Paper 3 00:45:00
Writing Part
Writing Part 1 Practice Paper 1 00:45:00
Writing Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
Writing Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
Writing Part 2 Practice Paper 1 00:45:00
Writing Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
Writing Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
Speaking Part
FCE – Speaking Overview 00:45:00
FCE – Насоки за изпита за говорене 00:45:00
FCE – Useful Expressions 00:45:00
Grammar Reference
Grammar Reference 00:45:00
Tense review 00:30:00
Narrative tenses 00:30:00
Past Simple – revision 00:30:00
Past Continuous (part 1) 00:30:00
Past Continuous (part 2) 00:30:00
Past Simple vs Past Continuous (part 1) 00:30:00
Past Simple vs Past Continuous (part 2) 00:30:00
Past Perfect 00:40:00
Past Simple vs Past Continuous vs Past Perfect 00:45:00
Future forms 00:30:00
Conditionals 00:45:00
Упражнение – First Conditional 00:20:00
Упражнение – Second Conditional 00:20:00
Упражнение – Third Conditional 00:20:00
Упражнение – Conditional Sentences (Mixed) 00:20:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
  • 280.00лв. 140.00лв.
  • 3 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X