small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
190
Профилна снимка

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English) Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс – Подготовка за …

Информация за обучението

Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English)

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English) , съобразен изцяло с Вашия график и възможност за посещение. Cambridge FCE (First Certificate in English) е първият от серията сертификати на Cambridge English. Той е сериозна стъпка за тези от вас, които изучават английски език и имат желание да получат международно признат сертификат. Освен, че отваря врати към някои университети и институции, овладяването на формата на изпита ще ви помогне неимоверно при бъдещо полагане на изпит за CAE. Настоящият Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English) предоставя фундаменталните знания, необходими за изпит FCE. Той е достъпен за курсисти от всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания по английски език. който отговаря на В2.2 от Европейската езикова рамка. Програмата е фокусирана върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (четене, писане, слушане, говорене) в реални ситуации. Учениците се запознават в детайли с формата на изпита FCE, както и с различни стратегии за най-ефективно справяне с всяка от частите му в рамките на определеното време. Във всеки урок в предлагания Онлайн Курс - Cambridge FCE (First Certificate in English) Вие ще преминавате през различни теми, свързани с реални ситуации от ежедневието. Уроците по Английски език съдържат в себе си интерактивно съдържание. Това включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения, които реално пресъздават тематиката на урока. Активно развиваме следните компоненти: Reading and use of English – развиваме специални умения като scanning, skimming, reading for detail; Listening – слушаме реални текстове и работим върху техники като listening for detail, listening for opinion; Writing – овладяваме различните писмени формати и ги практикуваме, за да станем прецизни и уверени; Speaking – формата на изпита е специфичен и освен да говорим гладко по дадена тема трябва да се вместим в определено време и да покажем умения за дискутиране, изказване и изслушване на мнение. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн Курс - Cambridge FCE (First Certificate in English)?

Подготовка за Cambridge FCE, онлайн курс по английски език, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English)“:

• Над 40 урок по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин; • приложение по гpaмaтикa в допълнителна секция към обучението, която oсигуpявa пpимepи и oбяснeния към всяка граматична тема и уpoк; • 10 paздeлa “Ехаm foldеrs” с упpaжнeния, кoитo дeтaйлнo пpeдстaвят всякa чaст oт peaлния изпит FCE; • пeт paздeлa “Writing foldеrs”, от които учaщитe щe paзвият и нeoбxoдимитe умeния зa писмeнaтa чaст нa изпитa; • набор от изпити, които предлагат стъпка по стъпка развитие за обучаемите; • 90 дни (3 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения.

Подготовка за Cambridge FCE, онлайн курс по английски език, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс "Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English)":

• Отлична подготовка за изпита Cambridge FCE (First Certificate in English), която осигурява необходимите знания и вдъхва увереност във възможностите на учениците; • Увереност в разговори на ежедневни теми. Разглеждат се работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други. Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English) помага на учениците да придобият езиковите умения, от които се нуждаят, за да успеят да учат и да се развиват на работното място, у дома или в чужбина; • След приключване на Онлайн Курс - Подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English), Вие ще можете да: - Прилагате стратегии за скоростно четене на дълъг текст; - Извличате значението на непознати думи на база контекст; - Забелязвате подвеждаща информация в текстовете и/или въпросите и достигате до верния отговор; - Разбирате как се използва езика, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста; - Пишете текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита FCE; - Използвате похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки и т.н.; - Разбирате цялостната идея и детайли, слушайки текст; - Извличате конкретна информация чрез разпознаване на ключови думи и изрази; - Анализирате причинно-следствената връзка между действия, събития и последствия и извличате информация за различни аспекти на ситуацията; - Комуникирате свободно като използва голям набор от думи и изрази, както на ежедневни, така и на абстрактни теми; - Подкрепяте отговорите си с аргументи, примери и/или обяснения.

Съдържание на обучението

  • General Information 00:45:00
  • Reading Part 1: Multiple Choice Cloze – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 1: Multiple Choice Cloze – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 1: Multiple Choice Cloze – Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 2: Open Cloze – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 2: Open Cloze – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 2: Open Cloze – Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 3: Word Formation – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 3: Word Formation – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 3: Word Formation – Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 4: Key word transformations – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 4: Key word transformations – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 4: Key word transformations – Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 5: Multiple Choice – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 5: Multiple Choice – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 5: Multiple Choice – Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 6: Gapped Text – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 6: Gapped Text – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 6: Gapped Text – Practice Paper 3 00:45:00
  • Reading Part 7: Multiple Matching – Practice Paper 1 00:45:00
  • Reading Part 7: Multiple Matching – Practice Paper 2 00:45:00
  • Reading Part 7: Multiple Matching – Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 1 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 1 Practice Paper 4 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 1 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 1 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 3 Practice Paper 3 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 1 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 2 00:45:00
  • Listening Part 4 Practice Paper 3 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 1 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 2 00:45:00
  • Writing Part 1 Practice Paper 3 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 1 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 2 00:45:00
  • Writing Part 2 Practice Paper 3 00:45:00
  • FCE – Speaking Overview 00:45:00
  • FCE – Насоки за изпита за говорене 00:45:00
  • FCE – Useful Expressions 00:45:00
  • FCE Speaking Exam 1 00:15:00
  • FCE Speaking Exam 2 00:15:00
  • FCE Speaking Exam 3 00:15:00
  • FCE Speaking Exam 4 00:15:00
  • FCE Speaking Exam 5 00:15:00
  • Grammar Reference 00:45:00
  • Tense review 00:30:00
  • Narrative tenses 00:30:00
  • Past Simple – revision 00:30:00
  • Past Continuous (part 1) 00:30:00
  • Past Continuous (part 2) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 1) 00:30:00
  • Past Simple vs Past Continuous (part 2) 00:30:00
  • Past Perfect 00:40:00
  • Past Simple vs Past Continuous vs Past Perfect 00:45:00
  • Future forms 00:30:00
  • Conditionals 00:45:00
  • Упражнение – First Conditional 00:20:00
  • Упражнение – Second Conditional 00:20:00
  • Упражнение – Third Conditional 00:20:00
  • Упражнение – Conditional Sentences (Mixed) 00:20:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top