small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
252
Профилна снимка

Информация за обучението


Съдържание на обучението

  • The Exam Format 00:10:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading and Use of English – Part 4 (Part 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening Part 3 – (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 5) 00:20:00
  • Writing – Part 1 (Sample 1) 00:20:00
  • Writing – Part 1 (Sample 2) 00:20:00
  • Writing – Part 1 (Sample 3) 00:20:00
  • Writing – Part 2 (Sample 1) 00:10:00
  • Writing – Part 2 (Sample 2) 00:10:00
  • Writing – Part 2 (Sample 3) 00:20:00
  • Writing Activity – More Definitions 00:20:00
  • Writing activity – Definitions of Formal words 00:20:00
  • Writing and E-mail 00:20:00
  • Writing an Essay (Part 1) 00:15:00
  • Writing an Essay (Part 2) 00:15:00
  • How to write a Report 00:10:00
  • How to write an Essay 00:15:00
  • How to write an E-mail/Letter 00:15:00
  • Writing Activity – Formal and Informal writing 00:20:00
  • Writing Activity – Communucation 00:20:00
  • Writing Checklist 00:10:00
  • Examiners talking about Speaking Tests 00:05:00
  • How to pass CAE exams 00:05:00
  • Cambridge Scale 00:10:00
  • 5 Tips for CAE Speaking Exam 00:05:00
  • CAE Speaking test: Part 1: ideas and sample answers 00:15:00
  • CAE Speaking test: Part 2: Overview, strategies & maximum score sample answers 00:06:00
  • Dario and Jackie 00:10:00
  • Meritxell and Stephan 00:15:00
  • CAE Exam Simulation 00:15:00
  • Speaking Part 1 and 2 00:10:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X