small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
255
Профилна снимка

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1) Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн курс – Подготовка …

Информация за обучението

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1)

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага Онлайн курс - Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), напълно съвместим с Вашето време и удобство за посещение.

Този онлайн курс - Подготовка за Cambridge CAE обхваща основите на CAE изпит. Той е достъпен за ученици от всички възрасти, които желаят да развият и разширят основните си умения по езика. Съответства на Общата европейска референтна рамка за езици ниво C1. Учебната програма поставя силен акцент върху използването на езика и четирите езикови умения (четене, писане, слушане и говорене). Ще Ви преведем през процеса на преминаване на CAE теста, както и ще Ви научим на тактики за ефективно управление на всеки от неговите компоненти в рамките на определен период от време.

Всеки урок в настоящата Подготовка за Cambridge CAE ще обхваща различни предмети, свързани с обстоятелствата от реалния живот. Часовете по английски език съдържат интерактивен материал. Те включват видеозаписи, аудио файлове, допълнителни задачи за самооценка на знанията и съвкупност от изображения, които пресъздават концепцията на урока. Reading and use of English, Listening, Writing and Speaking ще бъдат активно развивани.

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), онлайн курс по английски език, Езиков Център Асториа ГрупКакво представлява Cambridge CAE (Advanced – C1)

Една от най-желаните международни квалификации по английски е Cambridge CAE (Advanced – C1). Над 6000 международни университета изискват акредитация на Cambridge CAE, когато кандидатстват за бакалавърска и магистърска степен. Този сертификат може да се приложи за различни цели. Изисква се при кандидатстване за работа в друга страна и за много международни проекти. Тъй като получаването на предишна FCE квалификация е трудно и изисква време, преминаването на теста Cambridge CAE (Advanced - C1) е предизвикателство.

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), онлайн курс по английски език, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс - Подготовка за Cambridge CAE“:

• Над 50 модула по английски език, представящи похватите за боравене с английската реч по интересен и интуитивен начин;

• раздел: Reading & Use of English съдържащ 40 урок за развиване на уменията да четем;

• раздел: Listening Comprehension съдържащ 20 урока за развиване на уменията да слушаме;

• раздел: Writing Part съдържащ 17 урока за развиване на уменията да пишем;

• раздел: Speaking Part съдържащ 10 видео урока за развиване на уменията да говорим;

• 90 дни (3 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения).

Онлайн Курс – Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1), онлайн курс по английски език, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очакваме след завършване на „Подготовка за Cambridge CAE (Advanced – C1)“:

• Отлична подготовка за изпита Cambridge CAE (Advanced – C1), която осигурява необходимите знания и вдъхва увереност във възможностите на учениците;

• Увереност в разговори на ежедневни теми. Разглеждат се работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други.

Подобрете своята квалификация още сега! Асториа Груп – „От възможности към постижения”

Съдържание на обучението

  • The Exam Format 00:10:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 1 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 2 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 3 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading and Use of English – Part 4 (Part 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 4 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 5 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 6 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 7 (Paper 5) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 1) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 2) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 3) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 4) 00:20:00
  • Reading & Use of English – Part 8 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 1 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 2 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening Part 3 – (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 3 (Paper 5) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 1) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 2) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 3) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 4) 00:20:00
  • Listening – Part 4 (Paper 5) 00:20:00
  • Writing – Part 1 (Sample 1) 00:20:00
  • Writing – Part 1 (Sample 2) 00:20:00
  • Writing – Part 1 (Sample 3) 00:20:00
  • Writing – Part 2 (Sample 1) 00:10:00
  • Writing – Part 2 (Sample 2) 00:10:00
  • Writing – Part 2 (Sample 3) 00:20:00
  • Writing Activity – More Definitions 00:20:00
  • Writing activity – Definitions of Formal words 00:20:00
  • Writing and E-mail 00:20:00
  • Writing an Essay (Part 1) 00:15:00
  • Writing an Essay (Part 2) 00:15:00
  • How to write a Report 00:10:00
  • How to write an Essay 00:15:00
  • How to write an E-mail/Letter 00:15:00
  • Writing Activity – Formal and Informal writing 00:20:00
  • Writing Activity – Communucation 00:20:00
  • Writing Checklist 00:10:00
  • Examiners talking about Speaking Tests 00:05:00
  • How to pass CAE exams 00:05:00
  • Cambridge Scale 00:10:00
  • 5 Tips for CAE Speaking Exam 00:05:00
  • CAE Speaking test: Part 1: ideas and sample answers 00:15:00
  • CAE Speaking test: Part 2: Overview, strategies & maximum score sample answers 00:06:00
  • Dario and Jackie 00:10:00
  • Meritxell and Stephan 00:15:00
  • CAE Exam Simulation 00:15:00
  • Speaking Part 1 and 2 00:10:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top