Онлайн японски език за начинаещи

6 Записани участници

Онлайн Курс по Японски език за начинаещи – Ниво N5

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курсове по японски език, съобразени изцяло с Вашия график и възможност за посещение. Всеки онлайн курс по Японски език за начинаещи е създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели в предвид съответното ниво на курсистите.

Онлайн курсът по японски език за начинаещи – ниво N5 е предвиден за курсисти, които не са изучавали японски език или разполагат с минимални познания по езика.
Във всеки урок по онлайн японски Вие ще преминавате през различни теми, свързани с реални ситуации от ежедневието. Уроците по Японски език съдържат в себе си интерактивно съдържание. Това включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения, които реално пресъздават идеята на урока.

По време на Вашия курс по японски език, ще научавате постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всеки курсист записал се на онлайн курс по японски език, ще превъзмогне езиковата бариера. Развитите основни комуникативни умения ще доведат до увереност в общуването. С всеки изминал ден Вие ще научавате нови думи, които ще спомогнат за развитието Ви в личен и професионален бъдещ план.
Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн курс по японски език за начинаещи?

Онлайн курс по японски език за начинаещи, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Онлайн курс по японски език за начинаещи – Ниво N5“:

• 70 урока по японски език, представящи похватите за боравене с японската реч по интересен и интуитивен начин;
• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
• 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн японски N5„:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението си в Онлайн курс по японски език за начинаещи.

• Увереност в разговори на ежедневни теми. Разглеждат се работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други

Учебен план на курса

Урок 1
Често използвани японски изрази 01:30:00
Японски поздрави (あいさつ) 00:30:00
Поздрави – видео урок 00:15:00
Урок 2
Хирагана (ひらがな) 01:30:00
Непознати думи – Хирагана 00:30:00
Хирагана – Правила при реда на изписване 00:20:00
Хирагана – видео урок 00:15:00
Урок 3
Аз съм/не съм… 01:30:00
Урок 4
Занимания (しょくぎょう ) 00:30:00
Професиите на Японски език 01:00:00
Професии – видео урок 00:15:00
Урок 5
Семейство (かぞく) 00:30:00
Семейство – Упражнения 01:30:00
Моето семейство – видео урок 00:15:00
Изразяване на притежание (1 част) 00:10:00
Изразяване на притежание (2 част) 00:10:00
Урок 6
Какво е това? 01:30:00
Образуване на въпрос 00:10:00
Урок 7
Чувства и състояния 00:30:00
Как сте? (おげんきですか?) 01:30:00
Чувства и емоции – видео урок 00:15:00
Урок 8
Къде се намира? (どこですか?) 01:30:00
Къде се намира това? 00:10:00
Урок 9
Словоред на просто изречение 01:00:00
Урок 10
Междинен тест 1 – 日本語 00:40:00
Урок 11
Храна (たべもの) 00:30:00
Плодове (くだもの) 00:30:00
Зеленчуци (やさい) 00:30:00
Храна, плодове и зеленчуци – Упражнения 01:30:00
Как да помолим за нещо 00:10:00
Урок 12
Напитки (のみもの) 00:30:00
Напитки – упражнения 01:30:00
Урок 13
Числа от 0 до 10 01:30:00
Числа от 0 до 10 – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 14
Числа от 11 до 100 01:30:00
Числа от 11 до 100 – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 15
На колко години си? 01:30:00
Урок 16
Катакана (カタカナ) 01:30:00
Непознати думи – Катакана 00:30:00
Урок 17
Държави и националности 00:30:00
Държави и националности – Упражнение 01:30:00
Урок 18
Цветове 00:30:00
Цветове – Упражнение 01:30:00
Урок 19
Дрехи 00:30:00
Дрехи – Упражнение 01:30:00
Урок 20
Междинен тест 2 – 日本語 00:40:00
Урок 21
Превозни средства – のりもの 00:30:00
Превозни средства – Упражнение 01:30:00
Урок 22
Моят град 00:30:00
Моят град – Упражнение 01:30:00
Урок 23
В кафене 01:30:00
В кафене – непознати думи 00:30:00
Колко струва? 00:10:00
Урок 24
Посоки и упътвания + て-форма на глагол 01:30:00
Посоки и упътвания – Думи и изрази 00:30:00
Урок 25
Често използвани глаголи 00:30:00
Често използвани глаголи – Упражнение 01:30:00
Урок 26
Формална (официална) форма на глагол: положителна и отрицателна форма 01:30:00
Урок 27
Умствени способности 00:30:00
Умствени способности – Упражнение 01:30:00
Урок 28
Личностни качества 00:30:00
Личностни качества – Упражнение 01:30:00
Урок 29
Външен вид 00:30:00
Външен вид – Упражнение 01:30:00
Урок 30
Междинен тест 3 – 日本語 00:40:00
Урок 31
Често използвани глаголи (2) 00:30:00
Често използвани глаголи (2) – Упражнение 01:30:00
Урок 32
Проста (речникова) форма на глагол: положителна форма 01:30:00
Урок 33
Проста (речникова) форма на глагол: отрицателна форма 01:30:00
Урок 34
Дните от седмицата 00:30:00
Дните от седмицата – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 35
Дати 01:30:00
Кога ще се случи това? 00:10:00
Урок 36
Месеци 00:30:00
Месеци – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 37
Сезони 00:30:00
Сезони – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 38
Часовник 01:30:00
Урок 39
Всекидневни дейности 00:30:00
Всекидневни дейности – Упражнение 01:30:00
Урок 40
Междинен тест 4 – 日本語 00:40:00
Урок 41
Животни 00:30:00
Животни – Упражнение 01:30:00
Урок 42
Мебели и домашни принадлежности 00:30:00
Мебели и домашни принадлежности – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 43
Моят дом 00:30:00
Моят дом – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 44
Наречия за време 01:30:00
Урок 45
Често използвани глаголи (3) 00:30:00
Често използвани глаголи (3) – Упражнение 01:30:00
Урок 46
Емоции 00:30:00
Емоции – Упражнение 01:30:00
Урок 47
Изразяване на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена 01:30:00
Урок 48
Тяло (からだ) 00:30:00
Тяло – Упражнение 01:30:00
Урок 49
При лекаря – основни думи и изрази 00:30:00
При лекаря – Упражнение 01:30:00
Урок 50
В хотел (ホテルで) – основни думи и изрази 00:30:00
В хотел – Упражнение 01:30:00
Урок 51
Междинен тест 5 – 日本語 00:40:00
Урок 52
Минало време – Формална форма 01:30:00
Урок 53
В ресторант (レストランで) – основни думи и изрази 00:30:00
В ресторант – Упражнение 01:30:00
Кое ще ми препоръчате 00:10:00
Урок 54
Времето (てんき) 00:30:00
Времето – Упражнение 01:30:00
Урок 55
Основни частици 01:30:00
Урок 56
Аз искам/Аз не искам 01:30:00
Спортове (スポーツ) 00:30:00
Спортове – Упражнение 01:30:00
Урок 57
Основни съюзи 01:30:00
Урок 58
Минало време: проста положителна форма на глагол 01:30:00
Минало време: проста отрицателна форма на глагол 01:30:00
Урок 59
Канджи І 01:30:00
Канджи І – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 60
Канджи ІІ 01:30:00
Канджи ІІ – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 61
Междинен тест 6 – 日本語 00:40:00
Урок 62
Канджи ІІІ 01:30:00
Канджи ІІІ – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 63
Канджи ІV 01:30:00
Канджи ІV – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 64
Канджи V 01:30:00
Канджи V – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 65
Канджи VІ 01:30:00
Канджи VІ – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 66
Канджи VІІ 01:30:00
Канджи VІІ – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 67
Канджи VІІІ 01:30:00
Канджи VІІІ – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 68
Канджи ІX 01:30:00
Канджи ІX – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 69
Канджи X 01:30:00
Канджи X – Проверете знанията си! 00:30:00
Урок 70
Канджи тест (漢字テスト) 00:40:00
Бонус секция - Видеотека
Видео предизвикателство (1) 00:30:00
Видео предизвикателство (2) 00:30:00
Видео предизвикателство (3) 00:30:00
Видео предизвикателство (4) 00:30:00
Видео предизвикателство (5) 00:30:00
Видео предизвикателство (6) 00:30:00
Видео предизвикателство (7) 00:30:00
Видео предизвикателство (8) 00:30:00
Видео предизвикателство (9) 00:30:00
Видео предизвикателство (10) 00:30:00
Изходящ изпит за доказване на ниво
Финален изпит (本試験) 02:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
  • 190.00лв.
  • 6 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X