Онлайн френски език – ниво B1

129 Записани участници

  Онлайн курс по френски език ниво B1

  Този онлайн курс по френски език ниво B1 е следващата стъпка към овладяването на френския език след преминаване на ниво A2. В 70-те урока, включени в обучението са преплетени теми от ежедневието и фундаментални граматични правила. Набляга се основно върху правилата за употреба на модалните глаголи в сегашно или минало време, употребата на съединителни предлози и структурирането на подчинените изречения, степенуване на прилагателните.

  Онлайн курс по немски език ниво А2

  Какво повече има в нашия онлайн курс по френски B1 от предходното ниво?

  В нашето онлайн обучение по френски език ниво B1 са разгледани и множество ежедневни ситуации, които ще Ви помогнат да приложите вече научените граматични правила и да подобрите уменията си за слушане и четене на френски език.

  Всичко това е представено по достъпния и лесен за възприемане начин, познат Ви от нивa А1 и A2. Уменията Ви да говорите и пишете ще продължат да се развиват със същото плавно темпо, докато преминавате от една лекция към следваща.

  онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, онлайн английски а2, онлайн руски език за начинаещи, онлайн френски език а2Кратко съдържание на „Онлайн курс по френски език ниво B1“

  • 70 урока, представящи похватите за боравене с немската реч по интересен и интуитивен начин;
  • Информацията в уроците е представена както чрез презентации, така и чрез интерактивни видеоклипове;
  • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
  • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
  • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението;

  онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на „Онлайн курс по френски език B1“:

  • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението.

  • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други

  • Увереност в разговори специфични за Вашата дейност теми – уговаряне на срещи, мероприятия, съставяне на е-майли, провеждане на телефонни разговори.

  • Премахване на езикова бариера

  След завършването на предлагания от Language school Astoria Group онлайн курс по френски език ниво B1 ще можете да общувате и пишете по-свободно на езика, да прилагате безпроблемно граматичните правила, да сте уверени в изказа си в ежедневието и да комуникирате с по-широк кръг от хора, ще придобиете смелост да премахнете езиковата бариера и да не изпитвате затруднение в комуникацията с приятели, непознати или в офиса.

  Учебен план на курса

  Leçon 1
  Verbes au présent -révision 00:40:00
  Compréhension orale: Le macaron 00:20:00
  Leçon 2
  L’histoire de la baguette 00:20:00
  L’histoire de la baguette – Exercice. 00:20:00
  Leçon 3
  La francophonie 00:20:00
  Leçon 4
  Le Futur Proche et Le passé récent – Révision 00:40:00
  Leçon 5
  Lire et s’exercer – Partir en Suisse, informations pratiques pour les touristes. 00:40:00
  Leçon 6
  La recette des floutes 00:20:00
  Exercice – La recette des floutes. 00:20:00
  Leçon 7
  Passé composé – Révision 00:40:00
  Leçon 8
  Ecouter, lire et s’exercer. Sébastien au travail. 00:40:00
  Leçon 9
  Imparfait – Révision 00:40:00
  Leçon 10
  Междинен тест 1 00:20:00
  Leçon 11
  L’histoire de la Converse 00:20:00
  L’histoire de la Converse – exercice. 00:20:00
  Leçon 12
  Le pronom EN 00:30:00
  Le pronom EN – exercices 00:20:00
  Leçon 13
  Lire, ecouter et s’exercer. La population française. 00:45:00
  Leçon 14
  Le pronom Y 00:40:00
  Les pronoms EN et Y – exercices. 00:45:00
  Leçon 15
  Civilisation : Le 14 juillet 00:20:00
  Civilisation : Le 14 juillet – Exercice. 00:20:00
  Leçon 16
  Le futur simple de l’indicatif – Révision. 00:40:00
  Le futur simple de l’indicatif – Exercices 00:40:00
  Leçon 17
  Comprendre des tableaux et des statistiques en français 00:40:00
  Leçon 18
  L’adjectif verbal et le participe présent 00:40:00
  L’adjectif verbal et le participe présent – exercices 00:20:00
  Leçon 19
  Destination Japon 00:20:00
  Destination Japon – Exercice. 00:20:00
  Leçon 20
  Междинен тест 2 00:20:00
  Leçon 21
  Chongqing, la plus grande ville du monde 00:20:00
  Chongqing, la plus grande ville du monde 00:20:00
  Leçon 22
  Le participe passé. 00:40:00
  Le participe passé: Les exercices 00:40:00
  Leçon 23
  L’histoire du collier de perles 00:20:00
  L’histoire du collier de perles – Exercice 00:20:00
  Leçon 24
  Plus-que-parfait de l’indicatif. 00:40:00
  Plus-que-parfait – exercices 00:30:00
  Leçon 25
  Exercice de compréhension : paroles d’un enfant français. 00:30:00
  Leçon 26
  Le passé simple. 00:40:00
  Le passé simple – exercices. 00:20:00
  Leçon 27
  Les échanges franco – allemands 00:20:00
  Les échanges franco-allemands – exercices. 00:20:00
  Leçon 28
  Civilisation : Lyon 00:20:00
  Leçon 29
  Chocolat : un arrière-goût de politique ? 00:20:00
  Exercice – Chocolat : un arrière-goût de politique ? 00:20:00
  Leçon 30
  Междинен тест 3 00:20:00
  Leçon 31
  Destination Sibérie 00:20:00
  Civilisation; Destination Sibérie – exercice. 00:20:00
  Leçon 32
  Gérondif : Formation et utilisation 00:40:00
  Gérondif – exercices 00:40:00
  Leçon 33
  Lire, apprendre et s’entraîner : Le pouvoir législatif en France. 00:30:00
  Leçon 34
  La voix active et la voix passive. 00:40:00
  La voix active et la voix passive – Exercice. 00:30:00
  Leçon 35
  Destination Londres 00:20:00
  Destination Londres -Exercices. 00:20:00
  Leçon 36
  Présent du subjonctif 00:40:00
  Leçon 37
  Lire et s’exercer – Connaissez-vous São Paulo, São Francisco do Sul, Campos Novos ou Brusque ? 00:40:00
  Leçon 38
  Destination Milan 00:20:00
  Destination Milan – Exercice. 00:20:00
  Leçon 39
  Subjonctif passé 00:40:00
  Subjonctif passé – Les exercices. 00:30:00
  Leçon 40
  Междинен тест 4 00:20:00
  Leçon 41
  Le tourisme: Partir en Suisse 00:30:00
  Leçon 42
  Futur antérieur de l’indicatif. 00:40:00
  Futur antérieur – les exercices 00:20:00
  Leçon 43
  Le rôle de la Francophonie dans les organisations internationales . 00:20:00
  Le rôle de la Francophonie dans les organisations internationales – exercice 00:20:00
  Leçon 44
  Les adverbes en Français 00:40:00
  Les adverbes en Français – exercices 00:30:00
  Leçon 45
  Les bistrots parisiens à l’UNESCO 00:20:00
  Exercice. Les bistrots parisiens à l’UNESCO ? 00:20:00
  Leçon 46
  Conditionnel présent 00:45:00
  Conditionnel présent – exercices. 00:30:00
  Leçon 47
  Le conditionnel passé 00:40:00
  Le conditionnel passé – exercices. 00:40:00
  Leçon 48
  La maison de Colette 00:20:00
  La maison de Colette – exercice. 00:20:00
  Leçon 49
  Pronoms personnels-exercices 00:40:00
  Pronoms personnels sujets et compléments 00:40:00
  Leçon 50
  Междинен тест 5 00:20:00
  Leçon 51
  Le camping Le Brasilia 00:20:00
  Exercice – Le camping Le Brasilia. 00:45:00
  Leçon 52
  Pronoms démonstratifs 00:40:00
  Les démonstratifs – Exercices 00:30:00
  Leçon 53
  Sous les déchets, la plage. 00:20:00
  Leçon 54
  Les pronoms possessifs 00:40:00
  Les pronoms possessifs – exercices. 00:30:00
  Leçon 55
  Youri Gagarine, premier homme dans l’espace 00:20:00
  Exercice – Youri Gagarine, premier homme dans l’espace. 00:20:00
  Leçon 56
  Les Pronoms indéfinis 00:40:00
  Des pronoms indéfinis – exercices. 00:40:00
  Leçon 57
  Visite du Château d’If. 00:20:00
  Exercice – Visite du Château d’If. 00:20:00
  Leçon 58
  Les pronoms relatifs 00:40:00
  Les pronoms relatifs – exercices 00:40:00
  Leçon 59
  Inde : des réfrigérateurs en argile. 00:20:00
  Exercice – Inde : des réfrigérateurs en argile. 00:20:00
  Leçon 60
  Междинен тест 6 00:20:00
  Leçon 61
  Un tremplin pour le français – exercice. 00:20:00
  Un tremplin pour le français 00:20:00
  Leçon 62
  Les pronoms interrogatifs. 00:40:00
  Les pronoms interrogatifs – exercices. 00:40:00
  Leçon 63
  Compréhension écrite 00:20:00
  Leçon 64
  L’Europe est-elle en danger(s) 00:20:00
  Exercice – L’Europe est-elle en danger(s) ? 00:20:00
  Leçon 65
  La concordance des temps 00:40:00
  Concordance des temps – Les exercices. 00:40:00
  Leçon 66
  Compréhension orale; Excuse bidon  dialogue en français. 00:20:00
  Leçon 67
  Compréhension écrite: Deux personnalités de la Grèce moderne 00:45:00
  Leçon 68
  Compréhension orale: Acheter des vêtements. 00:20:00
  Leçon 69
  Compréhension écrite: Comment exercer le droit de rétractation en France ? 00:20:00
  Leçon 70
  Révision – Structures de la langue. 00:40:00
  Examen final
  Test d’évaluation en langue française B1 01:00:00

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  No Reviews found for this course.

  Запиши се за курс
  • 210.00лв.
  • 6 месецa
  • Сертификат от курс

  Виртуална класна стая

  Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

  BigBlueButton

  АСТОРИА ГРУП

  Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

  ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

  Нови курсове

  top
  X