small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
10
Профилна снимка

Онлайн обучение по Турски език – ниво B1 Предлаганият от Езиков Център Асториа Груп „Онлайн Турски език – ниво B1“ …

Информация за обучението

Онлайн обучение по Турски език - ниво B1

Предлаганият от Езиков Център Асториа Груп „Онлайн Турски език - ниво B1“ е следващата стъпка към овладяването на турски език след преминаване на ниво А2. Във включените в обучението модули са преплетени теми от ежедневието и фундаментални граматични правила. Разглеждат се по-задълбочено всички времеви структури.

Онлайн курс по немски език ниво А2, Онлайн курс по немски език ниво B1, Онлайн курс по английски език B2Какво повече има в нашия „Онлайн курс по Турски език - ниво B1“ от предходното ниво?

В нашето онлайн обучение по турски език ниво B1 са разгледани и множество ежедневни ситуации, които ще Ви помогнат да приложите вече научените граматични правила и да подобрите уменията си за слушане и четене на турски език. Всичко това е представено по достъпния и лесен за възприемане начин, познат Ви от нивa А1 и  A2, Уменията Ви да говорите и пишете ще продължат да се развиват със същото плавно темпо, докато преминавате от една лекция към следваща.

онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, онлайн английски а2, онлайн руски език за начинаещи, онлайн немски език а2Кратко съдържание на „Онлайн Турски език - ниво B1“

 • разнообразни модули, представящи похватите за боравене с турската реч по интересен и интуитивен начин;
 • Информацията в уроците е представена както чрез презентации, така и чрез интерактивни видеоклипове;
 • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;
 • 8 седмици неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
 • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението;

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на „Онлайн курс по Турски език - ниво B1“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението. • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания, хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други • Увереност в разговори специфични за Вашата дейност теми – уговаряне на срещи, мероприятия, съставяне на е-майли, провеждане на телефонни разговори. • Премахване на езикова бариера След завършването на предлагания от Language school Astoria Group онлайн курс по турски език ниво B1 ще можете да общувате и пишете свободно на езика, да прилагате безпроблемно граматичните правила, да сте уверени в изказа си в ежедневието и да комуникирате с широк кръг от хора, ще придобиете смелост да премахнете езиковата бариера и да не изпитвате затруднение в комуникацията с приятели, непознати или в офиса.

Съдържание на обучението

  • Türkçe’de zamanları hatırlayalım 00:45:00
  • Zaman planlaması 00:45:00
  • Fikrimi nasıl söylerim? 00:45:00
  • Fiilden isim yapma 00:45:00
  • Fiilden isim yapma (Alıştırma) 00:45:00
  • Çoklu eylem 00:45:00
  • – mAdAn ulacı 00:45:00
  • – ArAk ulacı 00:45:00
  • Ulaçlar (Alıştırma) 00:45:00
  • – abil 00:45:00
  • – Abil (2) 00:45:00
  • – Abil (Alıştırma) 00:45:00
  • Okumayı seviyor musun? 00:45:00
  • İyi bir dinleyici misin? 00:45:00
  • DEĞERLENDİRME (1) 00:45:00
  • Amaç cümleleri 00:45:00
  • Amaç cümleleri (Alıştırma) 00:45:00
  • “…?“ diye sormak 00:45:00
  • (y)an, (y)en Sıfat Fiil Eki 00:45:00
  • (y)an, (y)en Sıfat Fiil Eki (Alıştırma) 00:45:00
  • Emir kipi 00:45:00
  • İstek kipi 00:45:00
  • Emir / İstek kipi (Alıştırma) 00:45:00
  • Zarf fiil -(y)ken 00:45:00
  • Zarf fiil -(y)ken (Alıştırma) 00:45:00
  • Şimdiki Zamanın Hikâyesi -yordu 00:45:00
  • Şimdiki Zamanın Hikâyesi -yordu (Alıştırma) 00:45:00
  • – Dır (pekiştirme) 00:45:00
  • – Dır (pekiştirme) (Alıştırma) 00:45:00
  • Üstüne yok 00:45:00
  • İşteş çatı (ış) 00:45:00
  • İşteş çatı (ış) (Alıştırma) 00:45:00
  • Dilek kipi – sa 00:45:00
  • Şart kipi (-sa) 00:45:00
  • Dilek / Şart kipi Alıştırma 00:45:00
  • Okumayı seviyor musun? (2) 00:45:00
  • İyi bir dinleyici misin? (2) 00:45:00
  • DEĞERLENDİRME (2) 00:45:00
  • Sen hangi dilleri biliyorsun? 00:45:00
  • Bunları biliyor muydunuz? 00:45:00
  • Bu sözcükleri Türkçe’de nasıl kullanabilirim? 00:45:00
  • Gereklilik kipi (- malı) 00:45:00
  • – den beri 00:45:00
  • – den beri (Alıştırma) 00:45:00
  • Ettirgen çatı -dır 00:45:00
  • Ettirgen çatı -dır (Alıştırma) 00:45:00
  • Türkiye’ye taşınıyorum 00:45:00
  • „Rağmen“ 00:45:00
  • „Aksine“ 00:45:00
  • Bütün – hepsi – herkes 00:45:00
  • Değerlendirme (3) 00:45:00
  • Dönüşlü fiiller: -l / -n 00:45:00
  • Dönüşlü fiiller (Alıştırma) 00:45:00
  • Okumayı seviyor musun? (3) 00:45:00
  • İyi bir dinleyici misin? (3) 00:45:00
  • Henüz – Hâlâ 00:45:00
  • – mak lazım 00:45:00
  • – mak lazım (Alıştırma) 00:45:00
  • Kelimelik 00:45:00
  • Kelime türleri (Eş sesli) 00:45:00
  • Kelime türleri (Eş anlamlı) 00:45:00
  • Kelime türleri (Zıt anlamlı) 00:45:00
  • Ki’nin kullanımı 00:45:00
  • İsmin hallerini hatırlayalım 00:45:00
  • İsmin hâlleri (Alıştırma) 00:45:00
  • Yardımcı sesler „y“ ve „n“ 00:45:00
  • Edilgen çatı (-l, -n) 00:45:00
  • Edilgen çatı (Alıştırma) 00:45:00
  • Sıfat fiiller (-an / -acak) GENEL TEKRAR 00:45:00
  • Sıfat fiiller (-an/-acak) Alıştırma 00:45:00
  • Sıfat fiil (-dık) 00:45:00
  • Sıfat fiiller (-dık) Alıştırma 00:45:00
  • Финален изпит Турски език – В1 02:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X