small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
501
Профилна снимка

Онлайн Курс по Португалски език за начинаещи – Ниво A1 Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курсове по португалски език за …

Информация за обучението

Онлайн Курс по Португалски език за начинаещи – Ниво A1

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курсове по португалски език за начинаещи, съобразени изцяло с Вашия график и възможност за посещение. Всеки Онлайн курс по португалски за начинаещи е създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели в предвид съответното ниво на курсистите. Онлайн курсът по португалски език за начинаещи е предвиден за курсисти, които не са изучавали португалски език или разполагат с минимални познания по езика. Във всеки урок по онлайн португалски за начинаещи Вие ще преминавате през различни теми, свързани с реални ситуации от ежедневието. Уроците по Португалски език за начинаещи съдържат в себе си интерактивно съдържание, което включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения, които реално пресъздават идеята на урока. По време на Вашия Онлайн курс португалски за начинаещи (ниво А1), ще научавате постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всеки курсист записал се на онлайн курс по португалски за начинаещи, ще превъзмогне езиковата бариера. Ще развие основни комуникативни умения, което ще му даде увереност в общуването. С всеки изминал ден Вие ще научавате нови думи, които ще спомогнат за развитието Ви в личен и професионален план. Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн курс по португалски език за начинаещи?

Български език за руснаци, онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещиКратко съдържание на „Онлайн курс по португалски език за начинаещи - Ниво А1“:

• 70 урока по португалски език, представящи похватите за боравене с португалската реч по интересен и интуитивен начин; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;

онлайн курс по английски езикКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн Португалски език за начинаещи“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението. • Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания. Разглеждат се хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други

Съдържание на обучението

  • O alfabeto português 00:30:00
  • Произношение + първи думи 00:30:00
  • Първи думи – упражнения 00:10:00
  • Отворено и затворено О 00:10:00
  • Отворено и затворено Е 00:10:00
  • Произношение на буквата Х 00:10:00
  • Saudações/Поздрави 00:20:00
  • Vamos nos apresentar?/Да се запознаем? 00:30:00
  • Произнасяме правилно (1) 00:05:00
  • O verbo ser/Глаголът ‘съм’ + лични местоимения 00:30:00
  • Países e nacionalidades/Държави и националности 00:20:00
  • Националности 00:10:00
  • Países e nacionalidades (exercícios) 00:15:00
  • Profissões/Професии 00:20:00
  • Profissões (Exercícios) 00:15:00
  • С какво се занимаваш? 00:10:00
  • A família/Семейство 00:20:00
  • A Família (exercícios) 00:15:00
  • Бройни числа 00:30:00
  • Числата от 0 до 100 00:10:00
  • Числата от 101 до 1 милиард 00:10:00
  • Междинен тест 1 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Произнасяме правилно (2) 00:05:00
  • O Substantivo/Съществително име 00:30:00
  • Мъжки и женски род 00:10:00
  • Множествено число 00:10:00
  • Artigo definido/Определителен член 00:30:00
  • Artigo Indefinido/Неопределителен член 00:30:00
  • A cidade de Campos do Jordão 00:30:00
  • O Adjetivo/Прилагателно име 00:30:00
  • Най-използвани прилагателни/Adjetivos mais usados 00:20:00
  • Най-използвани прилагателни – упражнения 00:20:00
  • На-употребявани прилагателни имена 00:10:00
  • Глаголът ESTAR – разлика между SER и ESTAR 00:30:00
  • SER & ESTAR 00:10:00
  • Dados Pessoais 00:30:00
  • Diálogo 1 00:20:00
  • Emoções/Емоции 00:20:00
  • Emoções – Exercícios 00:20:00
  • Междинен тест 2 (Португалски – А1) 00:20:00
  • Въпросителни местоимения/Pronomes interrogativos 00:25:00
  • O relógio (Часовникът) 00:30:00
  • Pronomes Possessivos (Притежателни местоимения) 00:30:00
  • Притежателни местоимения 00:10:00
  • Pronomes Demonstrativos (Показателни местоимения) 00:30:00
  • Показателни местоимения 00:10:00
  • Дрехи 00:20:00
  • A Roupa – Exercícios 00:20:00
  • As Cores 00:15:00
  • Цветовете 00:10:00
  • As Cores (Упражнения) 00:30:00
  • As roupas favoritas 00:30:00
  • Como você está?/O que você é? 00:30:00
  • Diálogo 2 00:15:00
  • Междинен тест 3 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Правилни глаголи в Сегашно просто време – Първа група 00:40:00
  • Правилни глаголи в Сегашно просто време – 2 група 00:30:00
  • Правилни глаголи в Сегашно просто време – 3 група 00:30:00
  • Правилни глаголи 00:10:00
  • Правилни глаголи – 2 част 00:10:00
  • Глаголът FALAR – Говоря 00:10:00
  • Глаголът PRECISAR – Нуждая се/Трябва 00:10:00
  • Глаголът OLHAR – Гледам, виждам, ASSISTIR – Гледам, помагам и VER – Гледам, виждам 00:10:00
  • Често използвани глаголи в португалски език 00:30:00
  • Изразяване на мнение на португалски 00:10:00
  • A comida 00:15:00
  • A fruta 00:20:00
  • Os legumes 00:15:00
  • As bebidas 00:10:00
  • Хранителни продукти – упражнения 00:20:00
  • A feijoada 00:30:00
  • Предлози de, a и em и наречия за място 00:30:00
  • Къде си? 00:10:00
  • Къде живееш? 00:10:00
  • Onde está isso? 00:30:00
  • Междинен тест 4 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Diálogo 3 00:15:00
  • Minha casa 00:10:00
  • O mobiliário 00:15:00
  • Minha casa e moveis – Exercícios 00:20:00
  • Неправилни глаголи в Presente do Indicativo 00:30:00
  • Verbos Irregulares – Presente do Indicativo – Parte 2 00:40:00
  • Verbos Irregulares – Presente do Indicativo – Parte 3 00:40:00
  • Глаголът PODER – Мога 00:10:00
  • Глаголът TER – Имам 00:10:00
  • Глаголът IR – Отивам 00:10:00
  • TRAZER – Донасям и LEVAR – Занасям 00:10:00
  • Os dias da semana e Os Meses do ano 00:30:00
  • Дните от седмицата 00:10:00
  • Estações do ano 00:15:00
  • Какво е времето? 00:10:00
  • A família de Luciano 00:30:00
  • As partes do corpo humano 00:30:00
  • As partes do corpo humano – Exercícios 00:20:00
  • Como é a Marina? 00:30:00
  • Междинен тест 5 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Na consulta médica 00:45:00
  • Os verbos reflexivos 00:40:00
  • Rotina diária 00:30:00
  • Всекидневна рутина 00:10:00
  • Всекидневна рутина – Част 2 00:10:00
  • As profissões (Четене) 00:30:00
  • Futuro Imediato 00:40:00
  • Diálogo 4 00:15:00
  • Редни числа до 10 00:30:00
  • Животни 00:20:00
  • Os animais – Exercícios 00:20:00
  • Степенуване на прилагателни имена (теория) 00:40:00
  • Степенуване на прилагателни имена – упражнения 00:30:00
  • Pretérito Perfeito (Правилни глаголи) 00:40:00
  • Pretérito Perfeito (Неправилни глаголи) 00:40:00
  • Минало време 00:10:00
  • Междинен тест 6 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Diálogo 5 00:15:00
  • Os meios de transporte 00:10:00
  • O meios de transporte (Exercícios) 00:15:00
  • Съюзи 00:30:00
  • Модални глаголи 00:30:00
  • Diálogo 6 00:30:00
  • O verbo ‘Gostar’ 00:30:00
  • Харесвам… 00:10:00
  • No hotel 00:10:00
  • No hotel – exercícios 00:20:00
  • A diversidade brasileira 00:30:00
  • Ditado 1 00:05:00
  • Ditado 2 00:05:00
  • Ditado 3 00:05:00
  • Ditado 4 00:05:00
  • Ditado 5 00:05:00
  • Exame Final (A1) 01:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X
X