small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
509
Профилна снимка

Онлайн Курс по Португалски език за начинаещи – Ниво A1 Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курс по португалски език за …

Информация за обучението

Онлайн Курс по Португалски език за начинаещи – Ниво A1

Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курс по португалски език за начинаещи, съобразени изцяло с Вашия график и възможност за посещение.

Всеки Онлайн курс по португалски за начинаещие създаден по гъвкава методология от реномирани преподаватели в предвид съответното ниво на курсистите.

Онлайн курсът по португалски език ниво А1 е предвиден за курсисти, които не са изучавали португалски език или разполагат с минимални познания по езика.

Във всеки урок по онлайн португалски за начинаещи Вие ще преминавате през различни теми, свързани с реални ситуации от ежедневието. Уроците по португалски език за начинаещи съдържат в себе си интерактивно съдържание, което включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения, които реално пресъздават идеята на урока.

По време на Вашия Онлайн курс - португалски ниво А1, ще научавате постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всеки курсист записал се на онлайн курс по португалски за начинаещи, ще превъзмогне езиковата бариера. Ще развие основни комуникативни умения, което ще му даде увереност в общуването. С всеки изминал ден Вие ще научавате нови думи, които ще спомогнат за развитието Ви в личен и професионален план.

Какво получава и до какво има достъп всеки курсист записал се на Онлайн курс по португалски език ниво А1?

Онлайн курс по Португалски език за начинаещи - ниво A1. Курс по португалски език за начинаещи, португалски A1, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс по португалски език за начинаещи - Ниво А1“:

• 70 урока по португалски език, представящи похватите за боравене с португалската реч по интересен и интуитивен начин;

• Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни интерактивни упражнения;

• 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;

Онлайн курс по Португалски език за начинаещи - ниво A1. Курс по португалски език за начинаещи, португалски A1, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на курс „Онлайн Португалски език за начинаещи“:

• Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението;

• Увереност в разговори на ежедневни теми – работа, семейство, дневна рутина, лични предпочитания. Разглеждат се хобита и интереси, мечти, изминали събития, бъдещи планове и мн. други.

Съдържание на обучението

  • O alfabeto português 00:30:00
  • Произношение + първи думи 00:30:00
  • Първи думи – упражнения 00:10:00
  • Отворено и затворено О 00:10:00
  • Отворено и затворено Е 00:10:00
  • Произношение на буквата Х 00:10:00
  • Saudações/Поздрави 00:20:00
  • Vamos nos apresentar?/Да се запознаем? 00:30:00
  • Произнасяме правилно (1) 00:05:00
  • O verbo ser/Глаголът ‘съм’ + лични местоимения 00:30:00
  • Países e nacionalidades/Държави и националности 00:20:00
  • Националности 00:10:00
  • Países e nacionalidades (exercícios) 00:15:00
  • Profissões/Професии 00:20:00
  • Profissões (Exercícios) 00:15:00
  • С какво се занимаваш? 00:10:00
  • A família/Семейство 00:20:00
  • A Família (exercícios) 00:15:00
  • Бройни числа 00:30:00
  • Числата от 0 до 100 00:10:00
  • Числата от 101 до 1 милиард 00:10:00
  • Междинен тест 1 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Произнасяме правилно (2) 00:05:00
  • O Substantivo/Съществително име 00:30:00
  • Мъжки и женски род 00:10:00
  • Множествено число 00:10:00
  • Artigo definido/Определителен член 00:30:00
  • Artigo Indefinido/Неопределителен член 00:30:00
  • A cidade de Campos do Jordão 00:30:00
  • O Adjetivo/Прилагателно име 00:30:00
  • Най-използвани прилагателни/Adjetivos mais usados 00:20:00
  • Най-използвани прилагателни – упражнения 00:20:00
  • На-употребявани прилагателни имена 00:10:00
  • Глаголът ESTAR – разлика между SER и ESTAR 00:30:00
  • SER & ESTAR 00:10:00
  • Dados Pessoais 00:30:00
  • Diálogo 1 00:20:00
  • Emoções/Емоции 00:20:00
  • Emoções – Exercícios 00:20:00
  • Междинен тест 2 (Португалски – А1) 00:20:00
  • Въпросителни местоимения/Pronomes interrogativos 00:25:00
  • O relógio (Часовникът) 00:30:00
  • Pronomes Possessivos (Притежателни местоимения) 00:30:00
  • Притежателни местоимения 00:10:00
  • Pronomes Demonstrativos (Показателни местоимения) 00:30:00
  • Показателни местоимения 00:10:00
  • Дрехи 00:20:00
  • A Roupa – Exercícios 00:20:00
  • As Cores 00:15:00
  • Цветовете 00:10:00
  • As Cores (Упражнения) 00:30:00
  • As roupas favoritas 00:30:00
  • Como você está?/O que você é? 00:30:00
  • Diálogo 2 00:15:00
  • Междинен тест 3 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Правилни глаголи в Сегашно просто време – Първа група 00:40:00
  • Правилни глаголи в Сегашно просто време – 2 група 00:30:00
  • Правилни глаголи в Сегашно просто време – 3 група 00:30:00
  • Правилни глаголи 00:10:00
  • Правилни глаголи – 2 част 00:10:00
  • Глаголът FALAR – Говоря 00:10:00
  • Глаголът PRECISAR – Нуждая се/Трябва 00:10:00
  • Глаголът OLHAR – Гледам, виждам, ASSISTIR – Гледам, помагам и VER – Гледам, виждам 00:10:00
  • Често използвани глаголи в португалски език 00:30:00
  • Изразяване на мнение на португалски 00:10:00
  • A comida 00:15:00
  • A fruta 00:20:00
  • Os legumes 00:15:00
  • As bebidas 00:10:00
  • Хранителни продукти – упражнения 00:20:00
  • A feijoada 00:30:00
  • Предлози de, a и em и наречия за място 00:30:00
  • Къде си? 00:10:00
  • Къде живееш? 00:10:00
  • Onde está isso? 00:30:00
  • Междинен тест 4 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Diálogo 3 00:15:00
  • Minha casa 00:10:00
  • O mobiliário 00:15:00
  • Minha casa e moveis – Exercícios 00:20:00
  • Неправилни глаголи в Presente do Indicativo 00:30:00
  • Verbos Irregulares – Presente do Indicativo – Parte 2 00:40:00
  • Verbos Irregulares – Presente do Indicativo – Parte 3 00:40:00
  • Глаголът PODER – Мога 00:10:00
  • Глаголът TER – Имам 00:10:00
  • Глаголът IR – Отивам 00:10:00
  • TRAZER – Донасям и LEVAR – Занасям 00:10:00
  • Os dias da semana e Os Meses do ano 00:30:00
  • Дните от седмицата 00:10:00
  • Estações do ano 00:15:00
  • Какво е времето? 00:10:00
  • A família de Luciano 00:30:00
  • As partes do corpo humano 00:30:00
  • As partes do corpo humano – Exercícios 00:20:00
  • Como é a Marina? 00:30:00
  • Междинен тест 5 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Na consulta médica 00:45:00
  • Os verbos reflexivos 00:40:00
  • Rotina diária 00:30:00
  • Всекидневна рутина 00:10:00
  • Всекидневна рутина – Част 2 00:10:00
  • As profissões (Четене) 00:30:00
  • Futuro Imediato 00:40:00
  • Diálogo 4 00:15:00
  • Редни числа до 10 00:30:00
  • Животни 00:20:00
  • Os animais – Exercícios 00:20:00
  • Степенуване на прилагателни имена (теория) 00:40:00
  • Степенуване на прилагателни имена – упражнения 00:30:00
  • Pretérito Perfeito (Правилни глаголи) 00:40:00
  • Pretérito Perfeito (Неправилни глаголи) 00:40:00
  • Минало време 00:10:00
  • Междинен тест 6 (Португалски език – А1) 00:20:00
  • Diálogo 5 00:15:00
  • Os meios de transporte 00:10:00
  • O meios de transporte (Exercícios) 00:15:00
  • Съюзи 00:30:00
  • Модални глаголи 00:30:00
  • Diálogo 6 00:30:00
  • O verbo ‘Gostar’ 00:30:00
  • Харесвам… 00:10:00
  • No hotel 00:10:00
  • No hotel – exercícios 00:20:00
  • A diversidade brasileira 00:30:00
  • Ditado 1 00:05:00
  • Ditado 2 00:05:00
  • Ditado 3 00:05:00
  • Ditado 4 00:05:00
  • Ditado 5 00:05:00
  • Exame Final (A1) 01:00:00

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top