small groups icon Astoria Group 2
Брой курсисти
72
Профилна снимка

Онлайн курс по испански език – ниво А2 Предлаганият Онлайн курс по испански език – Ниво A2 от Езиков Център …

Информация за обучението

Онлайн курс по испански език - ниво А2

Предлаганият Онлайн курс по испански език - Ниво A2 от Езиков Център Асториа Груп Ви предоставя възможност да надградите вече научените основи от началното ниво А1. Сравняване на обекти и лица, употреба на синоними и антоними, сравнителна и превъзходна степен на прилагателни, също и преговор на времената на глаголите от предишното ниво – това и още много ще научите преминавайки през 70-те урока на курса. Ще подобрите начина си на изразяване след по – подробното и задълбочено изучаване на лексика и граматика в настоящия курс по Испански език - ниво А2. Настоящият Онлайн курс по испански език - ниво А2 е предвиден за курсисти, които са изучавали испански език или разполагат с минимални познания по езика. По време на нашето онлайн обучение по испански език ниво А2  ще се запознаете отблизо със ситуации от ежедневието и ще усвоите техники за водене на делова кореспонденция. Упражненията в настоящия курс по Испански език съдържат в себе си интерактивни упражнения. Съдържанието включва видеа, аудио записи, допълнителни упражнения за самопроверка на знанията и комбинация от изображения. Всичко това ще бъде представено по достъпния и лесен за възприемане начин, както на всички останали наши обучения. Уменията Ви да говорите и пишете ще продължи да се развива със същото плавно темпо докато преминавате от една лекция към следващата. По време на своето  онлайн обучение към Испански език - ниво А2 ще затвърждавате плавно и постепенно граматични, ключови и лексикални правила. Всички, включени тук упражнения и тестове се проверяват автоматично. Имате възможността да проверите своите знания и да полагате многократно всяко упражнение, интерактивно видео и тест многократно.

Онлайн курс по испански език - Ниво A2, курс по испански език за средно напреднали ниво А2, онлайн испански език ниво А2, Езиков Център Асториа ГрупКратко съдържание на „Онлайн курс по испански език - Ниво A2“:

• 70 урока, представящи материала по увлекателен и интуитивен начин; • допълнителни интерактивни упражнения по испански език, представящи похватите за боравене с инспанската реч по интересен и интуитивен начин; • Информацията в уроците е представена чрез презентации и интерактивни видеоклипове; • Възможност за упражняване на наученото с помощта допълнителни видео упражнения, налични в индивидуална видеотека; • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци, упражнения, интерактивни видеа и тестове; • възможност за вътрешна, форумна или групова комуникация с останалите курсисти и преподаватели; • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво /след успешно полагане на изпит в края на обучението/.

Онлайн курс по испански език - Ниво A2, курс по испански език за средно напреднали ниво А2, онлайн испански език ниво А2, Езиков Център Асториа ГрупКакво да очаквам след завършване на онлайн курс "Испански език - ниво А2":

• Увереност при общуване на работното място; • Увереност в разговори на ежедневни теми - работа, семейство, дневна рутина, хобита и интереси, мечти, бъдещи планове и мн. други; • Увереност при писмен изказ.

Съдържание на обучението

  • Сегашно време – Правилни глаголи (Преговор) 00:45:00
  • Сегашно време – Неправилни глаголи (Преговор) 00:45:00
  • Пълен списък с най-често срещаните глаголи в испански език 01:00:00
  • En el mercado 00:15:00
  • El Presente Irregular 00:15:00
  • Съществително име – род, число и членуване (Преговор) 00:45:00
  • Прилагателно име – род и число (Преговор) 00:45:00
  • Степенуване на прилагателни (Преговор) 00:45:00
  • Animales Salvajes 00:15:00
  • Представяне: глаголите SER и ESTAR (Преговор) 00:45:00
  • Числа (Бройни и редни) 00:45:00
  • Часовник (Преговор) 00:45:00
  • Притежателни местоимения (Преговор) 00:45:00
  • Posesivos Tónicos 00:15:00
  • Междинен тест 1 00:40:00
  • Comprensión Auditiva І 00:20:00
  • Въпросителни местоимения (Преговор) 00:45:00
  • Относителни местоимения (Преговор) 00:45:00
  • Показателни местоимения (Преговор) 00:45:00
  • Възвратни глаголи (Преговор) 00:45:00
  • Verbos Reflexivos 00:15:00
  • Дни и месеци (Преговор) 00:30:00
  • Годишни сезони (Las estaciones del año) 00:15:00
  • В ресторанта – Упражнение 00:45:00
  • Испански език А1 – Храна 00:20:00
  • Испански език А1 – Напитки (част 1) 00:20:00
  • Моят дом (Mi casa) 00:45:00
  • В хотела – Упражнение 00:45:00
  • Сегашно продължително време (Преговор) 00:45:00
  • Estar + Gerundio (regulares) 00:15:00
  • ¿Qué tiempo hace? 00:15:00
  • El tiempo libre 00:15:00
  • Междинен тест 2 00:40:00
  • Comprensión Auditiva ll 00:20:00
  • Pretérito Indefinido (Преговор) 00:45:00
  • El fin de semana pasado 00:15:00
  • En contexto 00:15:00
  • Pretérito Perfecto de Indicativo (Преговор) 00:45:00
  • ¿Qué has hecho este verano? 00:15:00
  • ¿Dónde está? 00:15:00
  • Una casa rural 00:15:00
  • Pretérito Imperfecto de Indicativo 00:45:00
  • Un día en el parque 00:30:00
  • ¿A qué hora? 00:15:00
  • Cuando era pequeña… 00:15:00
  • Неопределителни местоимения 00:45:00
  • ¿Has estado alguna vez…? (Бил/а ли си някога…?) 00:30:00
  • ¿Alguna vez…? 00:15:00
  • Пряко и непряко допълнение (Преговор) 00:45:00
  • Pronombres Átonos І 00:15:00
  • Pronombres Átonos ІІ 00:15:00
  • Отрицателни местоимения 00:45:00
  • Ya vs Todavía no (Вече – Все още не) 00:45:00
  • Sola en casa 00:15:00
  • Емоционално състояние 00:20:00
  • Емоционално състояние – Упражнение 00:20:00
  • Por vs Para 00:45:00
  • A comprar 00:15:00
  • Междинен тест 3 00:40:00
  • Comprensión Auditiva lll 00:20:00
  • Futuro Próximo (Близко бъдеще време) – Преговор 00:45:00
  • De compras (На пазар) 00:30:00
  • La Ropa 00:15:00
  • Tener que, Hay que, Deber + Infinitivo 00:45:00
  • Desde… hasta & De… a 00:45:00
  • ¿Cómo es? 00:30:00
  • Futuro Simple (Преговор) 00:45:00
  • La próxima semana 00:15:00
  • Verbos más usados 00:20:00
  • Verbos más usados – Ejercicios 00:30:00
  • Después de/Antes de 00:45:00
  • Medidas y envases 00:15:00
  • Imperativo (Преговор) 00:45:00
  • Mensajes Públicos 00:15:00
  • Междинен тест 4 00:40:00
  • Comprensión Auditiva IV 00:20:00
  • Mi barrio y mi ciudad (Моят квартал и град) 00:30:00
  • Venir, Ir + Gerundio 00:45:00
  • Excusas (Оправдания) 00:30:00
  • Llamar por teléfono 00:30:00
  • Llamar por teléfono – Изрази 00:15:00
  • Estar + participio pasado 00:45:00
  • El Imperio Inca 00:30:00
  • Barcelona 00:30:00
  • Esta es Barcelona 00:15:00
  • Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo 00:45:00
  • Está permitido/prohibido 00:45:00
  • Междинен тест 5 00:40:00
  • Comprensión Auditiva V 00:20:00
  • Condicional Simple 00:45:00
  • En la estación de tren 00:30:00
  • En la estación de tren 00:15:00
  • De viaje (Vocabulario) 00:20:00
  • ¿Qué me aconsejarías? 00:30:00
  • Mi fin de semana 00:30:00
  • Salir fuera 00:15:00
  • Los horarios del español medio 00:30:00
  • Умалителни имена 00:45:00
  • Ofreciendo disculpas 00:10:00
  • Ofreciendo disculpas (Ejercicios) 00:30:00
  • Condicional Compuesto 00:45:00
  • Saber vs Conocer 00:45:00
  • ¿Qué pueden hacer? 00:15:00
  • Междинен тест 6 00:40:00
  • Comprensión Auditiva VІ 00:20:00
  • Presente de Indicativo vs Estar + Gerundio (Presente Continuo) – Обобщение 00:45:00
  • Tiempos Pasados de Indicativo – Обобщение 00:45:00
  • Expresiones de tiempo 00:45:00
  • Planes sobre el futuro 00:30:00
  • Dichos populares (Народни поговорки) 00:15:00
  • Dichos Populares – Ejercicios 00:30:00
  • Corrección de formas verbales 00:15:00
  • Comprensión de lectura 00:30:00
  • El amor mola: Como dos desconocidos 00:15:00
  • El Día de Todos los Santos 00:15:00
  • ¡Feliz Navidad! 00:15:00
  • Entrevista de trabajo 00:20:00
  • Entrevista de trabajo – Ejercicios 00:30:00
  • Междинен тест 7 00:40:00
  • Comprensión Auditiva VІІ 00:20:00
  • Vacaciones 00:10:00
  • Mi amigo Aníbal 00:10:00
  • Costumbres Diferentes 00:10:00
  • Fin de semana 00:10:00
  • Un museo con historia 00:10:00
  • De segunda mano 00:10:00
  • Estoy muy nerviosa 00:10:00
  • ¿Qué te ha dicho? 00:10:00
  • Profesores y alumnos 00:10:00
  • Las rebajas 00:10:00
  • ¿A qué quieres dedicarte? 00:10:00
  • ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? 00:10:00
  • Medios de comunicación 00:10:00
  • ¿Qué haces tú por el medio ambiente? 00:10:00
  • Un barrio multicultural 00:10:00
  • ¿Te gusta el arte? 00:10:00
  • ¡Navega con seguridad! 00:10:00
  • Dictado 1 00:15:00
  • Dictado 2 00:15:00
  • Dictado 3 00:15:00
  • Dictado 4 00:15:00
  • Dictado 5 00:15:00
  • Dictado 6 00:15:00
  • Examen Final (A2) 01:00:00

Ревюта

5

5
4 ratings
 • 5 stars4
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Iva Ivanova06/05/2024 at 17:46
  A2 курс
  5

  Много полезен и добре обяснен материал, видеата са интересни и интерактивни.

 2. Hristina Taseva04/04/2024 at 15:12
  Estoy muy contenta con el curso!
  5

  I enjoyed the videos and the dictations, a well made couse.

 3. Анонимен04/01/2023 at 15:52
  Gracias
  5

  ¡Muchas gracias por los excelentes tutoriales!

 4. Анонимен24/01/2021 at 10:31
  Very good
  5

  I am very satisfied with the course!

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top