Онлайн испански език – ниво А2

5 Записани участници

Онлайн Курс по Испански език Ниво А2

Предлаганият от нас онлайн курс по испански език ниво А2 Ви предоставя възможност да надградите вече научените основи от началното ниво А1. Сравняване на обекти, условни изречения, употреба на синоними и антоними, сравнителна и превъзходна степен на прилагателни, също и преговор на времената на глаголите от предишното ниво – това и още много ще научите преминавайки през 70-те урока на курса. Ще подобрите начина си на изразяване след по – подробното и задълбочено изучаване на простите, продължителните и перфектните времена на испански език ниво А2.

По време на нашето онлайн обучение по испански език ниво А2  ще се запознаете отблизо със ситуации от ежедневието и ще усвоите техники за водене на делова кореспонденция.

Всичко това ще бъде представено по достъпния и лесен за възприемане начин, както на всички останали наши обучения. Уменията Ви да говорите и пишете ще продължи да се развива със същото плавно темпо докато преминавате от една лекция към следващата. Вашето обучение бързо ще се превърне в приятно занимание и неусетно ще започнете да боравите все по-умело с испански  език. Бизнес център Асториа Груп е Ваш верен партньор по пътя към успеха!

Онлайн курс по испански език ниво А2 , онлайн английски език, онлайн английски език за начинаещи, онлайн английски а2Кратко съдържание на „Онлайн испански език ниво А2“:

 • 70 урока, представящи материала по увлекателен и интуитивен начин;
 •  Информацията в уроците е представена чрез презентации и интерактивни видеоклипове;
 • Възможност за упражняване на наученото с помощта на допълнителни упражнения;
 • 180 дни (6 месеца) неограничен достъп до всички уроци и упражнения;
 • Получаване на сертификат за покритото езиково ниво след успешно полагане на изпит в края на обучението

онлайн курс по английски а2, онлайн курс по английски b1, онлайн английски b1За кого е подходящ този онлайн курс по Испански А2:

 • курсисти с начални познания / преминали успешно ниво А1/, но които не са достатъчно уверени в уменията си, за да боравят свободно с Испански език
 • хора, желаещи да ползват езика за професионално развитие
 • хора, чиято ежедневна дейност е свързана с комуникация с чужденци / работа в сферите на Туризма, Маркетинг, IT – специалисти и др./
 • любители на Испанската реч

Учебен план на курса

Unidad 1
Сегашно време – Правилни глаголи (Преговор) 00:45:00
Unidad 2
Сегашно време – Неправилни глаголи (Преговор) 00:45:00
Пълен списък с най-често срещаните глаголи в испански език 01:00:00
En el mercado 00:15:00
El Presente Irregular 00:15:00
Unidad 3
Съществително име – род, число и членуване (Преговор) 00:45:00
Unidad 4
Прилагателно име – род и число (Преговор) 00:45:00
Unidad 5
Степенуване на прилагателни (Преговор) 00:45:00
Animales Salvajes 00:15:00
Unidad 6
Представяне: глаголите SER и ESTAR (Преговор) 00:45:00
Unidad 7
Числа (Бройни и редни) 00:45:00
Unidad 8
Часовник (Преговор) 00:45:00
Unidad 9
Притежателни местоимения (Преговор) 00:45:00
Posesivos Tónicos 00:15:00
Unidad 10
Междинен тест 1 00:40:00
Unidad 11
Въпросителни местоимения (Преговор) 00:45:00
Unidad 12
Относителни местоимения (Преговор) 00:45:00
Unidad 13
Показателни местоимения (Преговор) 00:45:00
Unidad 14
Възвратни глаголи (Преговор) 00:45:00
Verbos Reflexivos 00:15:00
Unidad 15
Дни и месеци (Преговор) 00:30:00
Годишни сезони (Las estaciones del año) 00:15:00
Unidad 16
В ресторанта – Упражнение 00:45:00
Испански език А1 – Храна 00:20:00
Испански език А1 – Напитки (част 1) 00:20:00
Unidad 17
Моят дом (Mi casa) 00:45:00
Unidad 18
В хотела – Упражнение 00:45:00
Unidad 19
Сегашно продължително време (Преговор) 00:45:00
Estar + Gerundio (regulares) 00:15:00
¿Qué tiempo hace? 00:15:00
El tiempo libre 00:15:00
Unidad 20
Междинен тест 2 00:40:00
Unidad 21
Pretérito Indefinido (Преговор) 00:45:00
El fin de semana pasada 00:15:00
En contexto 00:15:00
Unidad 22
Pretérito Perfecto de Indicativo (Преговор) 00:45:00
¿Qué has hecho este verano? 00:15:00
¿Dónde está? 00:15:00
Una casa rural 00:15:00
Unidad 23
Pretérito Imperfecto de Indicativo 00:45:00
¿A qué hora? 00:15:00
Cuando era pequeña… 00:15:00
Unidad 24
Неопределителни местоимения 00:45:00
Unidad 25
¿Has estado alguna vez…? (Бил/а ли си някога…?) 00:30:00
¿Alguna vez…? 00:15:00
Пряко и непряко допълнение (Преговор) 00:45:00
Pronombres Átonos l 00:15:00
Pronombres Átonos ll 00:15:00
Unidad 26
Отрицателни местоимения 00:45:00
Unidad 27
Ya vs Todavía no (Вече – Все още не) 00:45:00
Sola en casa 00:15:00
Unidad 28
Емоционално състояние 00:20:00
Емоционално състояние – Упражнение 00:20:00
Unidad 29
Por vs Para 00:45:00
A comprar 00:15:00
Unidad 30
Междинен тест 3 00:40:00
Unidad 31
Futuro Próximo (Близко бъдеще време) – Преговор 00:45:00
Unidad 32
De compras (На пазар) 00:30:00
La Ropa 00:15:00
Unidad 33
Tener que, Hay que, Deber + Infinitivo 00:45:00
Unidad 34
Desde… hasta & De… a 00:45:00
Unidad 35
¿Cómo es? 00:30:00
Unidad 36
Futuro Simple (Преговор) 00:45:00
La próxima semana 00:15:00
Unidad 37
Verbos más usados 00:20:00
Verbos más usados – Ejercicios 00:30:00
Unidad 38
Después de/Antes de 00:45:00
Medidas y envases 00:15:00
Unidad 39
Imperativo (Преговор) 00:45:00
Mensajes Públicos 00:15:00
Unidad 40
Междинен тест 4 00:40:00
Unidad 41
Mi barrio y mi ciudad (Моят квартал и град) 00:30:00
Unidad 42
Venir, Ir + Gerundio 00:45:00
Unidad 43
Excusas (Оправдания) 00:30:00
Unidad 44
Llamar por teléfono 00:30:00
Llamar por teléfono – Изрази 00:15:00
Unidad 45
Estar + participio pasado 00:45:00
Unidad 46
El Imperio Inca 00:30:00
Unidad 47
Barcelona 00:30:00
Esta es Barcelona 00:15:00
Unidad 48
Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo 00:45:00
Unidad 49
Está permitido/prohibido 00:45:00
Unidad 50
Междинен тест 5 00:40:00
Unidad 51
Condicional Simple 00:45:00
Unidad 52
En la estación de tren 00:30:00
En la estación de tren 00:15:00
De viaje (Vocabulario) 00:20:00
Unidad 53
¿Qué me aconsejarías? 00:30:00
Unidad 54
Mi fin de semana 00:30:00
Salir fuera 00:15:00
Unidad 55
Los horarios del español medio 00:30:00
Unidad 56
Умалителни имена 00:45:00
Unidad 57
Ofreciendo disculpas 00:10:00
Ofreciendo disculpas (Ejercicios) 00:30:00
Unidad 58
Condicional Compuesto 00:45:00
Unidad 59
Saber vs Conocer 00:45:00
¿Qué pueden hacer? 00:15:00
Unidad 60
Междинен тест 6 00:40:00
Unidad 61
Presente de Indicativo vs Estar + Gerundio (Presente Continuo) – Обобщение 00:45:00
Unidad 62
Tiempos Pasados – Обобщение 00:45:00
Unidad 63
Expresiones de tiempo 00:45:00
Unidad 64
Planes sobre el futuro 00:30:00
Unidad 65
Dichos populares (Народни поговорки) 00:15:00
Dichos Populares – Ejercicios 00:30:00
Unidad 66
Corrección de formas verbales 00:15:00
Unidad 67
Sevilla en dos días 00:15:00
Unidad 68
Comprensión de lectura 00:30:00
El Día de Todos los Santos 00:15:00
¡Feliz Navidad! 00:15:00
Unidad 69
Entrevista de trabajo 00:20:00
Entrevista de trabajo – Ejercicios 00:30:00
Unidad 70
Междинен тест 7 00:40:00
Диктовки (Dictados)
Dictado 1 00:15:00
Dictado 2 00:15:00
Dictado 3 00:15:00
Dictado 4 00:15:00
Dictado 5 00:15:00
Dictado 6 00:15:00
Prácticas Orales
Първо практическо занятие – Presentación e Información General 02:00:00
Examen Final
Examen Final (A2) 01:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши се за курс
 • 180.00лв.
 • 6 месецa

Виртуална класна стая

Изберете желаната от Вас класна стая и въведете паролата, дадена Ви от Вашия преподавател

BigBlueButton

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходимо е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top
X